Spausdinti

Aplinkos ir darbo medicinos katedra

LSMU MA Visuomenės sveikatos fakultetas
Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Adresas:
Tilžės g. 18, Kaunas LT-47181
El. paštas:
 aplinkos.katedra@lsmuni.lt
Kontaktai

Rūta Ustinavičienė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Profesorė. Katedros vedėja. Kabineto Nr. 226
Tel. 327360, 5056, ruta.ustinaviciene@lsmuni.lt

Sigutė Šuliauskė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Studijų administratorė. Kabineto Nr. 225
Tel. 327374, 5055, aplinkos.katedra@lsmuni.lt


Apie katedrą

Aplinkos ir darbo medicinos katedroje dėstoma aplinkos medicina, darbo medicina, sveikatos ekologija, dirbančiųjų sveikatos priežiūra, sveika mityba ir mitybos pagrindai, kelionių medicina, aplinkos toksikologija, baltijos jūros aplinka ir sveikata, asmens ir karinė higiena, ergonomika,  darbų saugos pagrindai bei kitos disciplinos, kurias dėsto pakankamą mokslinį ir pedagoginį potencialą turintis katedros personalas.

Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos aukštojo mokslo institucijomis – VU Visuomenės sveikatos institutu, KTU Ergonomikos katedra, ŠU Tęstinių studijų centru. Aktyviai bendradarbiaujama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos ministerija, Visuomenės sveikatos priežiūros institucijomis. Katedros darbuotojai dalyvauja rengiant teisės aktus bei higienos normų projektus. Katedros darbuotojai dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos darbe.

Tarptautiniai ryšiai palaikomi ir plėtojami su Lenkijos Lodzės Noferio vardo darbo medicinos institutu, Latvijos darbo medicinos centro mokslininkais, aktyviai dalyvaujama Tarptautiniame Sveikatą stiprinančių ligoninių tinklo veikloje, bendradarbiaujant su Higienos institutu dirbama profesinės sveikatos politikos formavimo srityje.

Katedros mokslinio darbo tema – Aplinkos veiksnių poveikis sveikatai ir jos pakenkimų profilaktika

Pagrindinės katedros mokslinio darbo kryptys:

  • Dirbančiųjų su kompiuteriais darbo sąlygos ir jų įtaka sveikatai, vaikų darbo kompiuteriu įvertinimas.
  • Psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių įtaka sveikatai.
  • Medicinos darbuotojų darbo sąlygos ir sveikata.
  • Aplinkos bei klimatinių veiksnių sąsajos su širdies kraujagyslių ligų simptomais bei sergamumu.
  • Gyvenamosios aplinkos ir gyvensenos rizikos veiksnių sąsajos su lėtinių ligų rizika.

Istorija

1922 metais Lietuvos Universitete įkurta Higienos-bakteriologijos katedra, kuriai iki 1934 m. vadovavo prof. Antanas Jurgeliūnas (1872-1943).  1934-1968 m. Higienos katedrai vadovavo prof. Jonas Šopauskas (1900-1968),  1968-1980 m. doc. Juozas Rauba. 1977 metais Higienos katedra buvo sujungta su Socialinės higienos ir sveikatos apsaugos organizavimo katedra, šiai jungtinei katedrai 1980-1986 m. vadovavo doc. Vytautas Obelenis,   o 1986 – 1991 m. prof. Jadvyga Petrauskienė. 1991 metais higienos katedra vėl tapo savarankiška, jos vadovu nuo 1991 iki 2004  buvo prof. Vytautas Obelenis. 1995 metais Higienos katedra pavadinta Aplinkos ir darbo medicinos katedra. Nuo 2004 metų katedrai vadovauja doc. Rūta Ustinavičienė.

Studijos

Privalomieji dalykai

                                                                                                                                                                    

 

Bakalaurams ir vientisųjų studijų studentams

Magistrams

Doktorantams

Aplinkos medicina Aplinka ir sveikata Modernioji visuomenės sveikata (kartu su kitomis VSF katedromis)
Darbo medicina    
Aplinkos sveikata    
Sveikatos ekologija    
Profesinės sveikatos priežiūra    
Privaloma sveikatos ekologijos praktika    
                                                                                                                                                                     

 

Pasirenkamieji dalykai

                                                                                                                                                                    

Bakalaurams ir vientisųjų studijų studentams

Magistrantams

Ekologija Aplinkosauga
Ekologijos pagrindai Buitis ir sveikata
Baltijos jūros aplinka ir sveikata Medikų darbo sauga ir sveikata
Aplinkos toksikologija Ergonomika
Sveika mityba Darbuotojų sveikatos priežiūra ir sauga
Mitybos pagrindai Moters darbas ir sveikata
Sveika mityba ir maisto sauga Vaiko aplinka ir sveikata
Sveika mityba ir jos priežiūra Vaikų aplinkos sveikata ir kineziologija (kartu su Kineziologijos katedra)
Karinė higiena ir epidemiologija Įvadas į mitybos mokslą
Ergonomikos pagrindai Sveikos mitybos priežiūra
Darbų saugos pagrindai Medicinos darbuotojų profesinė sveikata
Odontologų darbas ir sveikata Sveikatos ekologija
Medikų darbas, stresas ir sveikata  
Medikų darbas ir sveikata  
Vaikų ir jaunimo sveikata  
Sveikatos ekologijos praktika  
                                                                                                                                                                     

 

Podiplominės studijos

Rezidentūra

Magistrantūra

Tobulinimosi kursai

Darbo medicina

Visuomenės sveikata,

specializacija - Sveikatos ekologija

Darbo medicina, 40 val., skirti:

šeimos, darbo medicinos ir vidaus ligų gydytojams.
   sauktukas.jpg (original, 108x165)

 

Profesinės sveikatos priežiūra įmonėje, 40 val.,

skirti ketinantiems dirbti arba jau dirbantiems

profesinės sveikatos specialistais įmonėse, įstaigose

ir kt. organizacijose.

Registracija į kursus: http://medas.lt/

   

 

Sveika mityba ir jos priežiūra

Kontaktai pasiteiravimui:

prof. dr. Rūta Ustinavičienė

doc. dr. Paulius Vasilavičius

doc. dr. Vidmantas Januškevičius

lekt. dr. Rita Raškevičienė

LSMU Podiplominių studijų centras (prašymų formos, registracija į tobulinomosi kursus)

                                                                                                                                                                     

 

Mokslinė veikla

Katedros mokslinio darbo tema – Aplinkos veiksnių poveikis sveikatai ir jos pakenkimų profilaktika.

Pagrindinės katedros mokslinio darbo temos:

  • Dirbančiųjų su kompiuteriais darbo sąlygos ir jų įtaka sveikatai, vaikų darbo kompiuteriu įvertinimas.
  • Psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių įtaka sveikatai.
  • Medicinos darbuotojų darbo sąlygos ir sveikata.
  • Aplinkos bei klimatinių veiksnių sąsajos su širdies kraujagyslių ligų simptomais bei sergamumu.

Taip pat yra vystomi tyrimai, vertinantys aplinkos veiksnių, mitybos įtaka sveikatai.

Projektinė veikla

Projektas: ,,Kompetencijų kėlimas tarptautinėje konferencijoje (EUPHA)'', Nr.09.3.3.-LMT-K-712-06-0002.

2006-2008 metais katedroje vykdytas ESF projektas  „Praktinės veiklos simuliavimo modelio (PVSM) sukūrimas ir taikymas studentų mokymui Kauno medicinos universitete“. Šio projekto eigoje Aplinkos ir darbo medicinos katedroje įdiegtas Praktinės veiklos simuliavimo modelis (PVSM), kuris naudojamas iki šiol. PVSM – tai kompiuterinė programa (simuliatorius) + praktinės veiklos simuliacinė situacija, kurią sudaro  temos teorinė informacija + vaizdinė informacija + teisinė duomenų bazė + virtualus praktinis darbas + probleminė situacija + savikontrolės testas. Laboratorinių darbų metu įrengtoje kompiuterizuotoje darbo vietoje studentai atlieka virtualų laboratorinį darbą, sprendžia kompleksinę probleminę situaciją. 2009 metais šis projektas sulaukė didžiausio Lietuvos gyventojų palaikymo ir laimėjo Europos burių apdovanojimus už visuomenei naudingą e-idėją.

Katedros darbuotojai dalyvavo  moksliniuose tyrimuose: „Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės gerinimo žemės ūkio įmonėse priemonių planas ir monitoringo projektas“, „Profesiniai raumenų ir skeleto pakenkimai dirbant krovinių kėlimo ir patalpų valymo darbus“, „Medicinos darbuotojų psichosocialinių darbo sąlygų tyrimas ir rekomendacijų kaip jas gerinti parengimas“ bei OSHA Europos agentūros biuro projekte „Darbuotojų sauga ir sveikata“.

Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos aukštojo mokslo institucijomis – VU Visuomenės sveikatos institutu, KTU Ergonomikos katedra, ŠU Tęstinių studijų centru. Aktyviai bendradarbiaujama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos ministerija, Visuomenės sveikatos priežiūros institucijomis. Katedros darbuotojai dalyvauja rengiant teisės aktus bei higienos normų projektus. Katedros darbuotojai dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos darbe.

Tarptautiniai ryšiai palaikomi ir plėtojami su Lenkijos Lodzės Noferio vardo darbo medicinos institutu, Latvijos darbo medicinos centro mokslininkais, aktyviai dalyvaujama Tarptautiniame Sveikatą stiprinančių ligoninių tinklo veikloje, bendradarbiaujant su Higienos institutu dirbama profesinės sveikatos politikos formavimo srityje.

Darbuotojų kontaktai

Rūta Ustinavičienė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Profesorė. Katedros vedėja. Kabineto Nr. 226
Tel. 327360 , 5056, ruta.ustinaviciene@lsmuni.lt

Sigutė Šuliauskė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Studijų administratorė. Kabineto Nr. 225
Tel. 327374, 5055, aplinkos.katedra@lsmuni.lt

Šarūnas Alasauskas
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Asistentas, kabineto Nr. 219
Tel. 242935,5035,  sarunas.alasauskas@lsmuni.lt

Vidmantas Januškevičius
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Docentas, dr., kabineto Nr. 237
Tel. 242936, 5036 , vidmantas.januskevicius@lsmuni.lt

Gintarė Kalinienė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Lektorė, dr., kabineto Nr. 235
Tel. 242938, 5038, gintare.kaliniene@lsmuni.lt

Jolita Kirvaitienė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Lektorė, dr., kabineto Nr. 234
Tel. 242939, 5039, jolita.kirvaitiene@lsmuni.lt

Dalia Lukšienė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Profesorė, dr., kabineto Nr. 237
Tel. 242937, 5037, dalia.luksiene@lsmuni.lt

Ričardas Radišauskas
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Profesorius, dr., kabineto Nr. 224
Tel. 242933, 5033, ricardas.radisauskas@lsmuni.lt

Sigita Radzevičienė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Asistentė, kabineto Nr. 234
Tel. 242939, 5039, sigita.radzeviciene@lsmuni.lt

Rita Raškevičienė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Lektorė, dr., kabineto Nr. 220
Tel. 242934, 5034, rita.raskeviciene@lsmuni.lt

Lina Škėmienė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Lektorė, dr., kabineto Nr. 238
Tel. 242937, 5037, lina.skemiene@lsmuni.lt

Virginijus Sidaravičius
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Asistentas, kabineto Nr. 219
Tel. 242934, 5034, virginijus.sidaravicius@lsmuni.lt

Vidmantas Vaičiulis
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Lektorius, dr., kabineto Nr. 235
Tel. 242938, 5038, vidmantas.vaiciulis@lsmuni.lt

Paulius Vasilavičius
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Docentas, dr., kabineto Nr. 222
Fakulteto tarybos pirmininkas, prodekanas
Tel. 327329, 5054, paulius.vasilavicius@lsmuni.lt

Rasa Žutautienė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Asistentė, laborantė, doktorantė, kabineto Nr. 219
Tel. 242935, 5035, rasa.zutautiene@lsmuni.lt

 

 

Atnaujinta 2019.10.21