Spausdinti

Artimiausi posėdžiai ir planuojamos darbotvarkės

Gerbiami fakulteto tarybos nariai, fakulteto bendruomene,

DĖMESIO!!!

Dėl šių metų situacijos fakulteto tarybos podėdžiai vyksta virtualiai nuotoliniu būdu.

Būkite sveiki, saugokite save ir aplinkinius, vykdykite SAM rekomendacijas, bei rektoriaus įsakymą.

 

2020 m. birželio 23 d. 13.30 įvyko virtualus nuotolinis fakulteto tarybos posėdis Teams platformoje.

Darbotvarkė:

  1. Aplinkos ir darbo medicinos katedros vedėjo rinkimai.
  2. Einamieji reikalai.

Planuojamas sekantis fakulteto tarybos posėdis:

Data nenumatyta.

Datos gali keistis, atsižvelgiant į universiteto rektorato ar senato posėdžių laikus.

 

Primename, jog vadovaujantis LSMU senato 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68-15 patvirtintų LSMU VSF nuostatų 19.4 punktu visi fakulteto tarybos nariai turi pareigą informuoti kitus fakulteto tarybos narius iš anksto apie negalėjimą dalyvauti posėdyje raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki Fakulteto tarybos posėdžio.

 

Visuomenės sveikatos fakulteto taryba veikia vadovaudamasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68-15 patvirtintais Visuomenės sveikatos fakulteto nuostatais ir 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 14-07 patvirtintu LSMU fakulteto tarybos reglamentu, tiek kiek jie neprieštarauja vienas kitam.

 

Primename, kad visą medžiagą fakulteto tarybos svarstymui prašome pateikti tarybos sekretorei el. paštu ar kitomis priemonėmis likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki posėdžio.

 

Fakulteto tarybos pirmininkas

doc. dr. Paulius Vasilavičius

 

 

Informacija atnaujinta 2020.06.15