Fakulteto taryba

Visuomenės sveikatos fakulteto taryba

Pirmininkas:  

Paulius Vasilavičius, doc. dr., paulius.vasilavicius@lsmuni.lt, tel. 8 37 327329, viet. 5054, Tilžės g. 18, Visuomenės sveikatos fakultetas, kabineto Nr. 222

 

Pirmininko pavaduotojas:

Gvidas Urbonas, doc. dr., gvidas.urbonas@lsmuni.lt, tel. 8 37 327232, Tilžės g. 18, Centriniai rūmai, kabineto Nr. 116

 

Sekretorė:

Rūta Ustinavičienė, prof. dr., ruta.ustinaviciene@lsmuni.lt, tel. 8 37 327360, viet. 5056, Tilžės g. 18, Visuomenės sveikatos fakultetas, kabineto Nr. 226

 

Tarybos nariai:         

 

Ramunė Kalėdienė, prof., habil. dr. (dekanė pagal pareigas)

Abdonas Tamošiūnas, prof., habil. dr.

Tomas Vaičiūnas, jaunesn. mokslo darbuotojas

Kastytis Šmigelskas, doc., dr.

Danguolė Avižiuvienė, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė (nuo 2007 m.), Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė (nuo 2013 m.) – socialinio partnerio atstovė

Gerda Kvitkostudentų atstovybės deleguota studentų atstovė

Dovydas Švėgždastudentų atstovybės deleguotas studentų atstovas

Margiris Alesiusstudentų atstovybės deleguota studentų atstovas


Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos Studijų ir mokslo komisija:

Pirmininkas:  Kastytis Šmigelskas, doc., dr., kastytis.smigelskas@lsmuni.lt, tel. 8 37 242911, viet. 5011, Tilžės g. 18, Visuomenės sveikatos fakultetas, kabineto Nr. 326

Sekretorius: Tomas Vaičiūnas, jaunesn. mokslo darbuotojas, tomas.vaiciunas@lsmuni.lt, tel. 8 37 242907, viet. 5007, Tilžės g. 18, Visuomenės sveikatos fakultetas, kabineto Nr. 339

 

Informacija atnaujinta 2021.11.19

Artimiausi posėdžiai ir planuojamos darbotvarkės

Gerbiami fakulteto tarybos nariai, fakulteto bendruomene,

Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos podėdžiai vyksta virtualiai nuotoliniu būdu.

Planuojami Visuomenės sveikatos fakulteto tarybos posėdžiai:


2022 m. vasario 4 d. - dekanės metinė ataskaita.
Posėdžio darbotvarkė:
1. Visuomenės sveikatos fakulteto dekanės metinės ataskaitos pristatymas ir svarstymas (pristato fakulteto dekanė).
2. Einamieji klausimai.

2022 m. vasario 8 d. - doktorantūros paraiškų svarstymas.
Posėdžio darbotvarkė:
1. Visuomenės sveikatos fakulteto padalinių doktorantų rengimo paraiškų pristatymas ir svarstymas.
2. Einamieji klausimai.

Sekantys numatomi posėdžiai:

2022 m. kovo mėn. - pasirenkamųjų dalykų tvirtinimas (SPK teikimai).
2022 m. balandžio mėn. - VSF tarybos rinkimai, dabartinės tarybos įgaliojimų pabaiga.


Posėdžio datos gali keistis, atsižvelgiant į universiteto rektorato ar senato posėdžių laikus.

 

Primename, jog vadovaujantis LSMU senato 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68-15 patvirtintų LSMU VSF nuostatų 19.4 punktu visi fakulteto tarybos nariai turi pareigą informuoti kitus fakulteto tarybos narius iš anksto apie negalėjimą dalyvauti posėdyje raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki Fakulteto tarybos posėdžio.

 

Visuomenės sveikatos fakulteto taryba veikia vadovaudamasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68-15 patvirtintais Visuomenės sveikatos fakulteto nuostatais ir 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 14-07 patvirtintu LSMU fakulteto tarybos reglamentu, tiek kiek jie neprieštarauja vienas kitam.

 

Primename, kad visą medžiagą fakulteto tarybos svarstymui prašome pateikti tarybos sekretorei el. paštu ar kitomis priemonėmis likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki posėdžio.


Informuojame, kad posėdžio protokolui surašyti fakulteto tarybos posėdžiai yra įrašomi. Įrašai saugomi tol, kol surašomas ir pasirašomas posėdžio protokolas.

Jeigu turite klausimų, susijusių su savo asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis į LSMU duomenų apsaugos pareigūną duomenu.sauga@lsmu.lt.

Jūsų teisės, nustatytos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įgyvendinamos Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete taisyklių nustatyta tvarka.Fakulteto tarybos pirmininkas

doc. dr. Paulius Vasilavičius


 

Informacija atnaujinta 2022.01.25

Posėdžių protokolai

Fakulteto taryba 2017.04.21-2022.04.20

2022 m.

Posėdžio protokolas 2022.01.19 Nr. VSF8-1

2021 m.

Posėdžio protokolas 2021.12.13 Nr. VSF8-11

Posėdžio protokolas 2021.11.10 Nr. VSF8-10

Posėdžio protokolas 2021.10.18 Nr. VSF8-9

Posėdžio protokolas 2021.10.07 Nr. VSF8-8

Posėdžio protokolas 2021.09.30 Nr. VSF8-7

Posėdžio protokolas 2021.04.30 Nr. VSF8-6

Posėdžio protokolas 2021.04.09 Nr. VSF8-5


Posėdžio protokolas 2021.03.30 Nr. VSF8-
4


Posėdžio protokolas 2021.02.05 Nr. VSF8-3

Posėdžio protokolas 2021.01.29 Nr. VSF8-2

Posėdžio protokolas 2021.01.04 Nr. VSF8-1


2020 m.

Posėdžio protokolas 2020.12.04 Nr. VSF8-11

Posėdžio protokolas 2020.10.06 Nr. VSF8-10

Posėdžio protokolas 2020.09.30 Nr. VSF8-9

Posėdžio protokolas 2020.09.03 Nr. VSF8-8


Posėdžio protokolas 2020.06.23 Nr. VSF8-7


Posėdžio protokolas 2020.06.08 Nr. VSF8-6

Posėdžio protokolas 2020.05.19 Nr. VSF8-5

Posėdžio protokolas 2020.04.16 Nr. VSF8-4

Posėdžio protokolas 2020.02.26 Nr. VSF8-3

Posėdžio protokolas 2020.02.05 Nr. VSF8-2

Posėdžio protokolas 2020.01.28 Nr. VSF8-1

2019 m.

Posėdžio protokolas 2019.12.02 Nr. VSF8-13

Posėdžio protokolas 2019.11.26 Nr. VSF8-12

Posėdžio protokolas 2019.10.18 Nr. VSF8-11

Posėdžio protokolas 2019.10.02 Nr. VSF8-10

Posėdžio protokolas 2019.09.24 Nr. VSF8-9

Posėdžio protokolas 2019.09.03 Nr. VSF8-8

Posėdžio protokolas 2019.06.28 Nr. VSF8-7

Posėdžio protokolas 2019.05.17 Nr. VSF8-6

Posėdžio protokolas 2019.04.25 Nr. VSF8-5

Posėdžio protokolas 2019.02.25 Nr. VSF8-4

Posėdžio protokolas 2019.02.06 Nr. VSF8-3

Posėdžio protokolas 2019.01.28 Nr. VSF8-2

Posėdžio protokolas 2019.01.09 Nr. VSF8-1

2018 m.

Posėdžio protokolas 2018.12.10 Nr. VSF8-12

Posėdžio protokolas 2018.10.11 Nr. VSF8-11

Posėdžio protokolas 2018.09.28 Nr. VSF8-10

Posėdžio protokolas 2018.09.24 Nr. VSF8-9

Posėdžio protokolas 2018.06.22 Nr. VSF8-8

Posėdžio protokolas 2018.06.20 Nr. VSF8-7

Posėdžio protokolas 2018.06.15 Nr. VSF8-6

Posėdžio protokolas 2018.05.04 Nr. VSF8-5

Posėdžio protokolas 2018.04.27 Nr. VSF8-4

Posėdžio protokolas 2018.03.20 Nr. VSF8-3

Posėdžio protokolas 2018.02.21 Nr. VSF8-2

Posėdžio protokolas 2018.01.31 Nr. VSF8-1

2017 m.

Posėdžio protokolas 2017.12.20 Nr. VSF8-14

Posėdžio protokolas 2017.11.29 Nr. VSF8-13

Posėdžio protokolas 2017.10.09 Nr. VSF8-12

Posėdžio protokolas 2017.10.02 Nr. VSF8-11

Posėdžio protokolas 2017.09.27 Nr. VSF8-10

Posėdžio protokolas 2017.09.04 Nr. VSF8-9

Posėdžio protokolas 2017.05.15 Nr. VSF8-8

Posėdžio protokolas 2017.05.02 Nr. VSF8-7

Posėdžio protokolas 2017.04.21 Nr. VSF8-6 

 

Fakulteto taryba 2012-2017 m.

2017 m.

Posėdžio protokolas 2017.04.11 Nr. VSF8-5

Posėdžio protokolas 2017.02.28 Nr. VSF8-4

Posėdžio protokolas 2017.02.17 Nr. VSF8-3

Posėdžio protokolas 2017.02.14 Nr. VSF8-2

Posėdžio protokolas 2017.01.24 Nr. VSF8-1

2016 m.

Posėdžio protokolas 2016.12.22 Nr. VSF8-10

Posėdžio protokolas 2016.11.03 Nr. VSF8-9

Posėdžio protokolas 2016.10.03 Nr. VSF8-8

Posėdžio protokolas 2016.09.13 Nr. VSF8-7

Posėdžio protokolas 2016.06.20 Nr. VSF8-6

Posėdžio protokolas 2016.04.26 Nr. VSF8-5
Atnaujinta 2022.01.25