Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisija

Artimiausi posėdžiai ir planuojamos darbotvarkės

Numatomas posėdis:

 

 

Informacija atnaujinta 2019.05.07

Aktuali informacija ir svarbūs dokumentai

Aktuali informacija:

       Konkurso arba atestacijos metu vertindama pretendentų atitiktį kvalifikaciniams arba atestacijos reikalavimams, Komisija nagrinėja ne tik privalomuose dokumentuose (Atestacijos kortelėje, publikacijų sąraše bei gyvenimo ir profesinės veiklos aprašyme) pateiktą informaciją, bet ir kitus pretendentų pateiktus dokumentus (pvz., į publikacijų sąrašą neįtrauktų straipsnių kopijas ar kitus dokumentus), patvirtinančius atitiktį kvalifikaciniams ar atestacijos reikalavimams. Kviečiame Komisijai apie save pateikti kuo išsamesnę dokumentais pagrįstą informaciją.

 

Visus dokumentus prašome pateikti Komisijos sekretorei arba pirmininkui ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki posėdžio datos.

 

Svarbūs dokumentai:

       Informacija apie konkursus ir visi aktualūs dokumentai prienami Universiteto tinklalapyje.

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2018.02.19

Komisijos sudėtis

Dėstytojų ir mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisijos sudėtis:

Pirmininkas:

dr. Gvidas Urbonas, LSMU MA VSF Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros docentas.

El. paštas: gvidas.urbonas@lsmuni.lt, tel. 8 37 327233.

Adresas: Visuomenės sveikatos fakultetas, Tilžės g. 18 (Veterinarijos akademijos Centriniai rūmai), kabineto Nr. 117.

 

 

Pirmininko pavaduotoja:

prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė, LSMU MA VSF dekanė.

 

Sekretorė:

doc. Aušra Petrauskienė, LSMU MA VSF Profilaktinės medicinos katedros profesorė.

El. paštas: ausra.petrauskiene@lsmuni.lt, tel. 8 37 327360, viet. 5056.

Adresas: Visuomenės sveikatos fakultetas, Tilžės g. 18, kabineto Nr. 311.

 

Nariai:

prof. Leonas Valius, LSMU MA MF Šeimos medicinos klinikos vadovas;

dr. Raimundas Mockeliūnas, LSMU VA VF Mikrobiologijos ir virusologijos institutas;

prof. Vylius Leonavičius, VDU Socialinių mokslų fakulteto Sociologijos katedros profesorius;

prof. Violeta Pukelienė, VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos katedros vedėja;

doc. Rimantė Hopenienė, KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto Marketingo katedros docentė;

Laura Jokubauskaitė, studentė - studentų atstovybės deleguota studentų atstovė.

 

 

Informacija atnaujinta 2019.05.08