Spausdinti

Pirmosios pakopos studijų programa „Slauga“

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis

Pirmos pakopos studijų programos „Slauga“ studijų komitetas

 dr. Jurgita Gulbinienė,  Slaugos ir rūpybos katedra (komiteto pirmininkė)

asist. Jovita Demskytė, Slaugos ir rūpybos katedra

doc. Aurelija Blaževičienė, Slaugos ir rūpybos katedra

prof. Olga Riklikienė, Slaugos ir rūpybos katedra

Aušrinė Kontrimienė, Šeimos medicinos klinika

Socialinis partneris - Sonata Račkauskienė, Kauno Slaugos ligoninės direktoriaus pavaduotoja slaugai

Studentų atstovybės deleguoti atstovai

 

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

2018-2019 m.m. 

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

2015-2016 m.m.

2014-2015 m.m.

2013-2014 m.m.

2012-2013 m.m.

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2018-2019 m.m. rudens semestras

2017-2018 m.m. 

2017-2018 m.m. rudens semestras

2016-2017 m.m.

2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m.

2014-2015 m.m. 

2013-2014 m.m. 

2012-2013 m.m.