Spausdinti

Antrosios pakopos studijų programa „Slaugos lyderystė“

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Antrosios pakopos studijų programos „Klinikinė slauga“  ir „Slaugos lyderystė“ studijų komitetas

prof. Aurelija Blaževičienė, Slaugos ir rūpybos katedra (komiteto pirmininkė)

prof. Olga Riklikienė, Slaugos ir rūpybos katedra

prof. Skirmantė Sauliūnė, Sveikatos vadybos katedra

prof. Liudmila Bagdonienė, Kauno technologijos universitetas

Socialinis partneris - Lina Urbietė, Kauno  Respublikinės ligoninės direktoriaus pavaduotoja slaugai

Studentų atstovybės deleguoti atstovai

 

 

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

2019-2020 m.m. 

2018-2019 m.m.

2017-2018 m.m.

 

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2018-2019 m.m.

2018-2019 m.m. rudens semestras

2017-2018 m.m. 

2017-2018 m.m. rudens semestras