LSMU SMD ergoterapijos būrelis

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų mokslinės draugijos ergoterapijos būrelis savo veiklą pradėjo 2010 metų rudenį. Tai savanoriškas studentų mokslinis būrelis, vienijantis LSMU studentus, kurie dirbdami mokslinį tiriamąjį darbą, siekia pagilinti žinias ir praktinius įgūdzius. Būrelis savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, LSMU Statutu, kitais galiojančiais įstatymais, LSMU Medicinos akademijos Studentų mokslinės draugijos įstatais. Viena iš Studentų mokslinės draugijos Ergoterapeutų būrelio pradininkių Ingrida Petrauskaitė kartu su būrelio koordinatore, o šiuo metu būrelio moksline vadove dr. Jolita Rapoliene įkurė LSMU SMD Ergoterapijos būrelį. Š.m. birželio 25 d. Ergoterapijos būrelio pirmininke buvo išrinkta studentė Lina Gedmintaitė, ergoterapijos IV k. studentė.

Pagrindiniai Studentų mokslinės draugijos Ergoterapeutų būrelio tikslai – tai vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą ergoterapijos srityje, gilinti žinias ir praktinius įgūdžius ergoterapijos srityje, vienyti ergoterapijos sritimi besidominčius studentus, nes būrelio veikloje gali dalyvauti visų kursų LSMU studentai, besidomintys ergoterapija, prisidėti prie tradicijų puoselėjimo bei kūrimo Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitete.

Studentų mokslinės draugijos ergoterapeutų būrelis pasižymi aktyvumu, vykdo įvairias akcijas su neįgaliaisiais Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centre. Taip pat buvo minimos tokios dienos kaip Tarptautinės neįgaliųjų diena PC „Akropolyje“. 2012 metų spalio 26 dieną LSMU SMD ergoterapijos būrelis paminėjo Tarptautinę Ergoterapeutų dieną. Ergoterapeutų dienos minėjime dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Slaugos fakulteto dekanė prof. Juratė Macijauskienė, taip pat reabilitacijos klinikos vadovas prof. Aleksandras Kriščiūnas, LSMU SMD Ergoterapijos būrelio mokslinė vadovė dr. Jolita Rapolienė, dr. Sigitas Mingaila. Pranešimus skaitė Viktorija Repšaitė, Kauno kolegijos studentės Giedrė Stankutė bei Paulina Sutkutė. Gruodžio 3 dieną yra organizuojama Tarptautinė neįgaliųjų diena, Kalėdinis aukcionas ir išvyka Šventoji – Palanga – Klaipėda. 2013 metams yra ruošiami studentų, grįžusių iš mainų, darbų pristatymai, išvyka į Vilnių, susitikimas su Vilniaus kolegijos ir Vilniaus universiteto ergoterapijos studentais, mokslinių darbų ir straipsnių rengimas, seminarai.

Taigi, LSMU SMD ergoterapeutų būrelis maloniai kviečia visus norinčius prisijungti prie veiklos, susipažinti su daugybe puikių ir entuziastingų žmonių, rengti mokslinius darbus, keliauti, pažinti, gilinti bei tobulinti savo žinias.

 pa091691.jpg (226x169, 225x169)pa091666.jpg (250x170, 227x170)pa091686.jpg (226x169, 225x169)