Studijų programų komitetai

Pirmosios pakopos studijų programa „Burnos higiena“

Burnos higienos studijų programos komitetas:

Pirmininkė –  doc. dr. Eglė Aida Bendoraitienė, 

Komiteto nariai:

doc. dr. Kristina Saldūnaitė, 

doc. dr. Jūratė Zūbienė, 

doc. dr. Eglė Jagelavičienė, 

prof. dr. Dalia Smailienė, 

doc. dr. Jonas Junevičius, 

doc. dr. Albinas Gervickas, 

Gitana Rėderienė, socialinis partneris,

Ema Bružaitė, Burnos higienos programos IV kurso studentė.

2019/2020 m. m. veiklos planas

2019/2020 m. m. veiklos ataskaita

2020/2021 m. m. veiklos planas

Vientisųjų studijų programa „Odontologija“

Odontologijos studijų programos komitetas:

Pirmininkė – prof. dr. Kristina Lopatienė, 

Komiteto nariai:

doc. dr. Vilija Andruškevičienė, 

doc. dr. Greta Lodienė, 

prof. dr. Julija Narbutaitė, 

doc. dr. Dalius Sakavičius, 

dr. Vilma Švalkauskienė, 

prof. dr. Gediminas Žekonis, 

dr. Valdas Vilkinis, socialinis partneris,

Jonas Sabulis, Odontologijos programos IV kurso studentas,

Andrius Kubilius, Odontologijos programos IV kurso studentas.

2019/2020 m. m. veiklos planas

2019/2020 m. m. veiklos ataskaita

2020/2021 m. m. veiklos planas