Fakulteto taryba

Odontologijos fakulteto taryba

Odontologijos fakulteto taryba 2018–2023 m.:

Pirmininkas - Prof. dr. Gintaras Juodžbalys, el. paštas: gintaras.juodzbalys@lsmuni.lt
Pirmininko pavaduotoja - Prof. dr. Kristina Lopatienė, el. paštas: kristina.lopatiene@lsmuni.lt
Sekretorius - Doc. dr. Gintaras Janužis, el. paštas: gintaras.januzis@gmail.com

Tarybos nariai:

Studentė Ieva Aleksaitė,
Prof. dr. Alvydas Gleiznys,
Studentė Simona Klimanskytė,
Prof. dr. Vita Mačiulskienė,
Prof. dr. Julija Narbutaitė,
Doc. dr. Dainius Razukevičius,
Socialinis partneris Gitana Rederienė,
Doc. dr. Dalius Sakavičius,
Prof. dr. Antanas Šidlauskas,
Prof. dr. Gediminas Žekonis.

Svarbiausieji dokumentai

Posėdžių protokolai