Spausdinti

Apie institutą

LSMU Neuromokslų institutasNeuromokslų institutas
Adresas: Eivenių g. 4, LT-50161 Kaunas
Tel. (8 37) 302951
Faks. (8 37) 302959
Kontaktai

 

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų institutas yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos akademijos (MA) padalinys, kuriame atliekami tarptautinio ir nacionalinio lygio biomedicinos, fizinių ir socialinių mokslų sričių neuromokslų ir elgesio medicinos tematikos ilgalaikiai fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei eksperimentinės (socialinės) plėtros darbai, kuris sudaro sąlygas studentų studijoms, dėstytojų ir kitų specialistų kvalifikacijos kėlimui, rengia mokslininkus ir specialistus, dalyvauja teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Šiuo metu Institutas vykdo mokslo programą "Nervų sistemos ligų tyrimai bei klinikinių sprendimų tobulinimas".


Neuromokslų institutas pagal savo kompetenciją nuo 2014 m. dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Retų neurochirurginių ligų centro veikloje, ir kartu su LSMUL KK Neurochirurgijos klinika, nuo 2016 m. gruodžio mėn. dalyvauja EK Europos referentinių tinklų suaugusių žmonių retų galvos smegenų navikų programos veikloje (EURACAN, European reference network for rare adult cancers (solid tumours), subgroup Brain tumours). Taip reikšmingais fundamentiniais tyrimais prisidedama prie retų ligų klinikinių sprendimų tobulinimo.

 

Pagrindinė veiklos rūšis: biomedicinos (biologijos (01B), biofizikos (02B), medicinos (06B), visuomenės sveikatos (09B) ir slaugos (10B) kryptys), fizinių (biochemijos (04P) kryptis) ir socialinių (psichologijos (06S) kryptis) mokslų sričių fundamentiniai tiriamieji ir klinikiniai darbai.

Institute yra 9 laboratorijos, Palangos klinika, administracija ir ūkio bei paslaugų grupė. Institute šiuo metu dirba apie 160 darbuotojų, iš kurių 52 mokslo daktarų ir 17 mokslo tyrėjų, neturinčių (iš jų – 13 doktorantai) mokslo laipsnio.

 


 Informacija atnaujinta 2019-10-25