Spausdinti

Toksikologijos laboratorija

 

Istorija                                            Mokslinė veikla                                               Kontaktai


 Informacija atnaujinta 2020-03-16

Istorija

Toksikologijos laboratorija (nuo 2011-07-01 iki 2018-01-01 vadinosi Neurotoksikologijos laboratorija) įkurta 2011 m., reorganizavus Aplinkos ir sveikatos tyrimų laboratoriją.  Aplinkos ir sveikatos tyrimų laboratoriją įkurta 2005 metais, sujungus Antropogeninių faktorių tyrimo ir Sveikatos ekologinio monitoringo laboratorijas, kurios įsikūrė 1989 m. patvirtinus Lietuvos valstybinę ekologinio monitoringo programą. Laboratorijos mokslininkai pirmieji Lietuvoje 1990 m. pradėjo tirti mikroelementus bei sunkiuosius metalus žmonių bei eksperimentinių gyvūnų organizme (plaukuose, kraujyje, šlapime, biopsinėje įvairių organų medžiagoje ir kt.). Tiriant ryšius tarp aplinkos taršos sunkiaisiais metalais ir sveikatos sutrikimų, nagrinėjant antropogeninių veiksnių įtaką sveikatai, ieškota būdų, kaip sumažinti neigiamą jų poveikį. Atlikti Lietuvos miestų mokyklinio amžiaus vaikų ir suaugusių gyventojų, pramonės įmonių darbuotojų sveikatos tyrimai. Dalyvauta tyrinėjant lėtinių inkstų nepakankamumu sergančių ir hemodializėmis gydomų pacientų mikroelementų pusiausvyros pokyčius prieš hemodializę bei po jos, mangano, kaip hepatinės encefalopatijos prognostinio kriterijaus reikšmę, vario apykaitos sutrikimus Vilsono liga sergančiųjų organizme, ieškota kadmio ir krūties vėžio sąsajų, ir kt.

Laboratorijoje nuo jos įkūrimo apgintos 9 daktaro disertacijos.

Laboratorija bendradarbiauja su Vytauto Didžiojo universitetu, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutu, LSMU Endokrinologijos institutu, Kauno klinikų Nefrologijos klinika, LSMU Farmacinės chemijos ir farmakognozijos katedra ir kt. Lietuvos bei užsienio partneriais.

Laboratorija nuo 2006 m. yra UNESCO Mikroelementų instituto (Trace Element Institute for UNESCO) Satelitinis centras Lietuvoje (prezidentė - dr. Rima Naginienė), turintis filialą Vilniuje (VU Chemijos fakulteto Analizinės ir aplinkos chemijos katedra).

Į viršų

                                       

Mokslinė veikla 

Laboratorijos vykdoma mokslo tema: Mikroelementų vaidmuo neuroonkologinių ligų patogenezėje ir prevencijoje

Glioblastomos yra dažniausias ir piktybiškiausias galvos smegenų astrocitinės kilmės navikas. Nežiūrint agresyvios terapijos, taikomos šių navikų gydymui, ligonių išgyvenamumas po diagnozės tesiekia apie 12-14 mėn. Glialiniai navikai pasižymi dideliu atsparumu terapijai, dažnai įgyja taip vadinamą daugeliui vaistų atsparų fenotipą. Šio atsparumo priežastys nėra iki galo žinomos, tačiau tyrimai rodo, jog specifinio vaistui atsparumo reguliatoriniuose mechanizmuose dalyvauja metalotioneinai MT. MT yra mažos molekulinės masės baltymai, randami normaliose ir vėžinėse ląstelėse, kurių pagrindinės funkcijos – ląstelės apsauga nuo sunkiųjų metalų ir laisvųjų radikalų. MT suriša sunkiuosius metalus, sukelia anti-apoptotinį efektą ir stimuliuoja navikinių ląstelių proliferaciją. MT raiška kai kuriuose navikuose koreliuoja su jų piktybiškumo laipsniu ir auglio augimo greičiu. Nustatyta, kad veikiant ląsteles kadmiu (Cd), baltymas MTF-1 nebedalyvauja MT raiškos reguliavime. Nustatytas MT2A geno VNP (vieno nukleotido polimorfizmo) ryšys su Cd kaupimusi sveikų žmonių inkstuose ir Zn prieinamumu, bei Zn, Cu, Mg kiekiu miego arterijos stenoze sergančių pacientų leukocituose, ir Mg, Fe kiekiu kraujo plazmoje. Informacijos apie MT, metalų kiekio ir MT geno polimorfizmo ryšį su glioblastomomis sergančiųjų klinikinėmis charakteristikomis nėra.

 

Projektai:

2017-2021 – bendradarbiaujama (dr. L.Strumylaitė) EK programos Horizontas 2020 projekte Nr. 733032 "Europos žmogaus biomonitoringo iniciatyva" HBM4EU (The European Human Biomonitoring Initiative)

2012-2015 – bendradarbiaujama (dr. R.Naginienė) Visuotinės dotacijos projekte* Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-060 "Geno-aplinkos sąveika jungianti mažos trijodtironino koncentracijos sindromą ir kardiovaskulinės ligos baigtis (GET-VASC)", vadovas habil.dr. R.Bunevičius

2009 – LVMSF projektas Nr. T-64/09 "Sąsajų tarp kadmio, metalotioneinų ir rizikos susirgti krūties vėžiu įvertinimas", vadovė dr. L.Strumylaitė

2006-2011 – ES 6BP projektas FOOD-CT-2006-016253 PHIME (Public Health Impact of Long-term, Low-level Mixed Element Exposure in Susceptible Population Strata), Lietuvos atstovė dr. R.Naginienė

2007-2009 – ES 6BP projektas SSPE-CT-2007-044159 PRONET (Pollution Reduction Options Network), Lietuvos atstovė dr. R.Naginienė

2005-2007 – Dėl Europos Tarybos Direktyvos 77/312EEB „Dėl švino biologinio poveikio gyventojams tyrimų“ įgyvendinimo, dr. R.Naginienė

2003-2005 – ES 5BP projektas QLK4-2002-02395 PINCHE (Policy Interpretation Network on Children’s Health and Environment), Lietuvos atstovė dr. R.Naginienė

 

                             

Kontaktai

   
    LSMU Neuromokslų institutas
    Toksikologijos laboratorija
    Eivenių g. 4, Kaunas LT-50161
 
    Tel: (8 37) 302948
 
 
Rima Naginienė, dr., vyresnioji mokslo darbuotoja
Laboratorijos vadovė
Tel. 302953, vietinis 5703
El.paštas: rima.naginiene@lsmuni.lt
Kabineto nr. 239

 

Loreta Strumylaitė, dr., vyresnioji mokslo darbuotoja
Tel. vietinis 5725
El.paštas: loreta.strumylaite@lsmuni.lt
Kabineto nr. 217

 

Rima Kregždytė, doc. dr., vyresnioji mokslo darbuotoja
Tel. vietinis 5725
El.paštas: rima.kregzdyte@lsmuni.lt
Kabineto nr. 217

 

Dalė Baranauskienė, dr., mokslo darbuotoja
Tel. vietinis 5724, 5728
El.paštas: dale.baranauskiene2@lsmuni.lt
Kabineto nr. 216

 

Jurgita Šulinskienė, dr., mokslo darbuotoja
Tel. vietinis 5718
El.paštas: jurgita.sulinskiene@lsmuni.lt
Kabineto nr. 212

 

Vaida Šimakauskienė, jaunesnioji mokslo darbuotoja
Tel. vietinis  5724, 5728
El.paštas: vaida.simakauskiene@lsmuni.lt
Kabineto nr. 216

 

Aldona Švėgždienė, laborantė
Tel. vietinis  5726
El.paštas: aldona.svegzdiene@lsmuni.lt
Kabineto nr. 218

 

Lionė Grabauskienė, laborantė
Tel. vietinis  5726
El.paštas: lione.grabauskiene@lsmuni.lt
Kabineto nr. 218

 

Arvydas Laukevičius, specialistas
Tel. vietinis  5726, 5727
El.paštas: arvydas.laukevicius@lsmuni.lt
Kabineto nr. 218

Į viršų