Spausdinti

Molekulinės neuroonkologijos laboratorija

 

Istorija                                             Mokslinė veikla                                            Kontaktai


 Informacija atnaujinta 2020-02-10

 

Istorija

out110325_lsmusvetainei_lt_neuromokslai_pav.2.jpg (250x170, 227x170)

Laboratorija įsteigta 1978 metų balandžio 28 dieną kaip Sveikatos apsaugos ministerijos Onkologijos mokslo-tiriamojo instituto padalinys, kurio užduotis buvo organizuoti papildomus mokslo-tiriamuosius darbus smegenų ir sisteminės kraujotakos centrinei reguliacijai tirti. Onkologijos instituto struktūroje ji buvo įvardyta Nervų sistemos chirurgijos skyriumi, o jos klinikine baze paskirta Kauno medicinos instituto klinikų Neurochirurgijos klinika. Vėliau, 1982 metais, laboratorija iš Onkologijos instituto buvo perkelta į Kauno medicinos instituto Centrinę mokslinę tiriamąją laboratoriją ir pradėta vadinti Nervų sistemos chirurgijos laboratorija. Nuo 2005 metų laboratorija pervardinta į Neuromokslų ir funkcionavo LSMU MA Biomedicininių tyrimų instituto sudėtyje. Nuo 2011-07-01 m. laboratorija vadinosi Neuroonkologijos ir genetikos laboratorija, o nuo 2018-01-01 – Molekulinės neuroonkologijos laboratorija.

Į viršų

                                                 

Mokslinė veikla

Laboratorijos vykdoma mokslo tema: Retų CNS ligų etiopatogenezė, molekuliniai genetiniai ypatumai, diagnostikos ir gydymo optimizavimas

Šis biomedicininis tyrimas skirtas gauti naujų žinių apie kai kurių retų centrinės nervų sistemos ligų etiopatogenezę, molekulinius genetinius ir epigenetinius žymenis bei jų sąsajas su klinikiniais ir radiologiniais duomenimis, siekiant individualizuoti ir optimizuoti šių ligų diagnostiką bei gydymą. Problemos aktualumą pagrindžia ES septintojoje rėminėje programoje vykdytos iniciatyvos „Bendradarbiavimas“ temoje „Sveikata“ vystyta viena iš devynių tyrimų krypčių – „Retos ligos“. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas tyrimams visos Europos mastu, skirtiems retų ligų epidemiologijai, patofiziologijai bei naujų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo metodų kūrimui.out110325_lsmusvetainei_lt_neuromokslai_pav.3.jpg (250x170, 219x170)

Retos ligos dažniausiai sąlygojamos genetinių priežasčių, jos dažnai yra ilgalaikio neįgalumo priežastimi ir ne tik blogina gyvenimo kokybę, bet ir kelia pavojų gyvybei. Būdinga tai, jog pacientų skaičius ribotas, o būtinų žinių ir patirties diagnozuojant bei gydant šias ligas – trūksta.

Pagrindinis tikslas – ištirti kai kurių retų CNS ligų vystymosi dėsningumus ir nustatyti šių ligų išsivystymą bei prognozę lemiančius veiksnius, pagerinti diagnostikos ir gydymo rezultatus.

Pagrindinės tyrimo kryptys: kaupiant CNS navikais sergančių pacientų kraujo DNR ir navikinio audinio pavyzdžių duomenų bazę, jo pagrindu vykdyti diagnostinių molekulinių žymenų paiešką galvos smegenų navikuose, siekiant tiksliau prognozuoti šių navikų gydymo veiksmingumą (LMT projektas GlioProSer), nustatyti glioblastomų diagnozei ir prognozei reikšmingų molekulinių žymenų (LMT projektas GREAT)  ir klinikinių veiksnių kompleksus bei molekulinius veiksnius, incijuojančius onkogenezės procesą gliomų navikuose (veikla LMT projekte "Naujos provaistų aktyvavimo sistemos vėžio genoterapijoms"), ištirti regos funkcijų bei hipofizės navikinio audinio molekulinių ir kraujo imunogenetinių žymenų vertę prognozuojant hipofizės adenomos klinikinę eigą bei atlikti tyrimus, skirtus optimizuoti galvos smegenų piktybinių gliomų chirurginę diagnostiką pritaikant inovatyvias optines audinių identifikavimo technologijas.

Tikimasi, jog atlikti tyrimai molekulinės genetikos, eksperimentinių navikų modelių taikymo, navikų chirurginės diagnostikos bei prognozavimo srityse suteiks naujų žinių apie kai kurių retų CNS ligų etiopatogenezę, padės sukurti ir pritaikyti naujus inovatyvius, minimaliai invazyvius diagnozavimo bei gydymo metodus.

 

Projektai:

2020-2021 – LMT finansuojamas nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ projektas Nr. S-SEN-20 „Neurochirurginio Parkinsono ligos gydymo galimybių plėtra pritaikant molekulinius žymenis, Gama peilio technologiją ir individualizuotą dozimetriją“, vadovas prof. V.P.Deltuva

2020-2021 – LMT finansuojamas nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ projektas Nr. S-SEN-20 „Gliomoms specifinių ilgų nekoduojančių RNR epitranskriptomo žymenų paieška gliomos kamieninėse ląstelėse ir navikuose“, vadovė dr. D.Skiriutė

 2019 m. – Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas mokslinis tyrimas pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ tema “Metalotioneinus koduojančių genų MT1A, MT1E, MT1G, MT1M promotorių metilinimo tyrimai gliomose". Projekto vadovė dr. D.Skiriutė

2019 m. – Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas mokslinis tyrimas pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ tema “Sema3F baltymą indukuojamu būdu sintetinančios stabilios U87 ląstelių linijos kūrimas". Projekto vadovė I.Valiulytė

2019 m. – Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas mokslinis tyrimas pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ tema ,,Bicistroninio vektoriaus, skirto žmogaus kraujagyslių endotelio ląstelių imortalizavimui, konstravimas“. Projekto vadovas dr. A.Kazlauskas

2018 m. Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas mokslinis tyrimas pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ tema ,,NRP1 geno raiškos tyrimai skirtingo piktybiškumo laipsnio gliomose“. Projekto tikslas – tobulinti LSMU studentų mokslinę kompetenciją vykdant praktinius mokslinius tyrimus, kuriais siekiama įvertinti NRP1 geną kaip prognozinį gliomų žymenį. Projekto vadovė I.Valiulytė

2018 m.  Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas mokslinis tyrimas pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ tema ,,Ilgų nekoduojančių RNR (inkRNR) HOTAIR ir CASC2 genų raiškos tyrimai glioblastomose“. Projekto tikslas – įvertinti inkRNR HOTAIR ir CASC2 raiškos sąsajas su glioblastomomis sergančių pacientų klinikiniais duomenimis. Projekto vadovė dr. D.Skiriutė

2017-2021 – bendradarbiaujama (dr. A.Kazlauskas, dr. G.Steponaitis) LMT projekte Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0036 „Egzosomų pritaikymas tiksliniam vaistų pristatymui“ (EXOTARGET), vadovė dr. A.Jekabsone

2017-2020 LMT projektas Nr. S-MIP-17-108 "Gliomoms būdingų specifinių miRNR profilių, skirtų ligos eigos ir atsako į terapiją prognozei, nustatymas", vadovė dr. P.Vaitkienė

2015-2018 bendradarbiaudama (dr. A.Kazlauskas) LMT Nacionalinės programos "Sveikas senėjimas" projekte Nr. SEN-07/2015 "Naujos provaistų aktyvavimo sistemos vėžio genoterapijoms", vadovas dr. J.Urbonavičius (VU)

2015-2018 – LMT projektas Nr. MIP-52/2015 GlioProSer (GPS) "CNS gliomų angiogenezės ir invazyvumo baltymų kiekybinių profilių nustatymas kraujo serume", vadovė dr. D.Skiriutė

2015-2018 – LMT Nacionalinės mokslo programos "Sveikas senėjimas" projektas Nr. MIP-11/2015 "Sveikų ir sergančių amžine geltonosios dėmės degeneracija naujų genetinių bei metabolinių žymenų paieška", vadovas prof. V.P. Deltuva
 
2014-2016 – bendradarbiaujama LMT projekte Nr. MIP-008/2014 "Hipofizės adenomos naujų molekulinių prognozinių žymenų paieška ir jų sąsajos su regos funkcijomis", vadovė prof. D.Žaliūnienė
 

2014-2015 – Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo projektas "Naujų biologinių žymenų žmogaus glijos navikuose identifikavimas ir charakterizavimas", vadovė dr. P.Vaitkienė

2012-2015 – bendradarbiaujama (dr. D.Skiriutė) Visuotinės dotacijos projekte* Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-060 "Geno-aplinkos sąveika jungianti mažos trijodtironino koncentracijos sindromą ir kardiovaskulinės ligos baigtis (GET-VASC)", vadovas habil.dr. R.Bunevičius

2012-2014  – LMT projektas Nr. LIG-12003 „Gliomų diagnostinių žymenų paieška tiriant gliomagenezėje dalyvaujančių genų raišką ir funkciją“, vadovas dr. A.Kazlauskas
 
2010-2011 – LMT projektas “Žemos trijodotironino koncentracijos sindromo įtaka išeitims po galvos smegenų auglio operacijos“, vadovas prof. V.P.Deltuva
 
2010-2011 – LMT projektas “Gliomų diagnozei ir prognozei reikšmingų klinikinių veiksnių ir molekulinių žymenų kompleksų paieška”, vadovas prof. A.Tamašauskas
 
2007-2009 – LVMSF finansuojamas mokslininko (dr. D.Skiriutė) stažuotės (post doc) projektas „Molekulinių recidyvavimo žymenų tyrimai gerybinėse ir anaplastinėse galvos smegenų meningiomose“, vadovas prof. A.Tamašauskas
 
2006-2008 – ESF projektas Nr. ESF/2004/2.5.0-03-385/BPD-210/ES2006-01 "Medicinos fizikos ir nanofotonikos aukštųjų studijų realizacija", dr. K.Skauminas
 
2006-2008 – ESF projektas Nr, BPD2004-ERPF-1.5.0-12-05/0035 "Medicinos fizikinių technologijų ir nanofotonikos mokslo ir studijų centras", dr. K.Skauminas
 
2006 m. – LVMSF projektas „Galvos smegenų glijos navikų intraoperacinė fluorescencinė diagnostika“ 
 
 
Stažuotės:
 

2019.04.01-06.30 – j.m.d. Indrės Valiulytės praktika Vokietijoje, Eseno universitetinėje klinikinėje ligoninėje, Neurochirurgijos departamente, Molekulinės biologijos tyrimų laboratorijoje, praktikos vadovė prof. Yuan Zhu

2017.09.28-12.27 – j.m.d. Rūtos Urbanavičiūtės praktika Vokietijos Vėžio tyrimų centro Neuropatologijos klinikoje (Heidelberg), praktikos vadovas dr. Stefan Pusch

2015.01.15-06.01 – dr. Dainos Skiriutės stažuotė Debreceno universiteto (Vengrijos Respublika), Medicinos fakulteto, Biochemijos ir molekulinės biologijos katedros, Klinikinės genomikos ir personalizuotos medicinos centre, vadovas dr. Balint Laszlo Balint

2014.09.17-09.27 – j.m.d. Giedriaus Steponaičio stažuotė Ukrainos Nacionalinės mokslų akademijos Molekulinės biologijos ir genetikos instituto Nukleorūgščių biosintezės padalinyje,stažuotės  vadovas prof. V.M.Kavsan

 2013.02-2013.05 – Erasmus programos finansuojama j.m.d. Giedriaus Steponaičio stažuotė Helsinkio universiteto Haartman virologijos instituto K.Saksela laboratorijoje, vadovas prof. Kalle Saksela

 

Į viršų

                                              

Kontaktai

   
    LSMU Neuromokslų institutas
    Molekulinės neuroonkologijos laboratorija
    Eivenių g. 4, Kaunas LT-50161
    Tel. 8 37 302955
 
    [LSMU ligoninė Kauno Klinikos
    Neurochirurgijos klinika, Eivenių g. 2, Kaunas LT-50161]
 
    Tel: (8 37) 326769, vietinis tel. 4425, 6769
 
 
 
Kęstutis Skauminas, doc. dr., vyresnysis mokslo darbuotojas
Laboratorijos vadovas
Tel. (8 37) 326883, vietinis tel. 6883
El.paštas: kestutis.skauminas@lsmuni.lt
Kabineto nr. 4026

 

Vytenis Pranas Deltuva, prof. dr., vyresnysis mokslo darbuotojas
Tel. (8 37) 326549
El.paštas: vytenis.deltuva@lsmuni.lt

 

Arūnas Kazlauskas, dr., vyresnysis mokslo darbuotojas
Tel. vietinis 4425
El.paštas: arunas.kazlauskas@lsmuni.lt
Kabineto nr. 4027

 

Daina Skiriutė, dr., vyresnioji mokslo darbuotoja
Tel. vietinis 4425, 5721
El.paštas: daina.skiriute@lsmuni.lt
Kabineto nr. 207

 

Giedrius Steponaitis, dr., mokslo darbuotojas
Tel. vietinis 4425, 5705
El.paštas: giedrius.steponaitis@lsmuni.lt
Kabineto nr. 205

 

Indrė Valiulytė, jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė
Tel. vietinis 4425, 6769
El paštas: indre.valiulyte@lsmuni.lt
Kabineto nr. 5026


Rūta Urbanavičiūtė, jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė
Tel. vietinis 4425, 6769
El paštas: ruta.urbanaviciute@lsmuni.lt
Kabineto nr. 5026

  

Rytis Stakaitis, jaunesnysis mokslo darbuotojas, doktorantas
Tel. vietinis 4425, 5705
El.paštas: rytis.stakaitis@lsmuni.lt
Kabineto nr. 205

 

Jūratė Žeglienė, vyresnioji laborantė
Tel. vietinis 4425, 6769
El.paštas: jurate.zegliene@lsmuni.lt
Kabineto nr. 5026

 

Raminta Bagdanavičienė, laborantė
Tel. vietinis 4425, 6769
El.paštas: raminta.bagdanaviciene@lsmuni.lt
Kabineto nr. 5026

 

Saulius Tacionis, laborantas
Tel. vietinis 4425
El.paštas: saulius.tacionis@lsmuni.lt
Kabineto nr. 4027

 

Į viršų