Spausdinti

Elgesio medicinos laboratorija

 

Istorija                                            Mokslinė veikla                                              Kontaktai


 Informacija atnaujinta 2020-03-16

Istorija

Klinikinių tyrimų laboratorija įkurta 2011 m. liepos 1 d. ir aktyviai plėtoja psichoneuroendokrininių veiksnių įtakos reikšmę retomis nervų sistemos ligomis sergantiems pacientams.
Nuo 2018 m. sausio 1 d. laboratorija vadinasi Elgesio medicinos laboratorija, sujungus Neuromokslų instituto Klinikinių tyrimų, Elgesio medicinos instituto Klinikinės fiziologijos ir reabilitacijos bei Psichosomatinių tyrimų laboratorijas.

 

 Į viršų

                                 
 

Mokslinė veikla

Laboratorijos vykdoma mokslo tema: Neuroendokrininių ir psichologinių prognostinių veiksnių paieška nervų sistemos ligomis sergantiems pacientams

Nervų sistemos ligos dažnai pasižymi progresuojančia eiga ir blogomis objektyviomis bei į pacientą orientuotomis išeitims. Šiuo metu klinikinėje praktikoje naudojamų prognostinių modelių tikslumas yra neapkankamas, todėl ieškoma naujų žymenų, kurie padėtų tiksliau vertinti ligos sunkumą ir prognozuoti pacientų išeitis. Yra nustatyta, kad tam tikri psichologiniai (pvz., psichologinis distreso simptomai) ir neuroendokrininiai (pvz., skydliaukės ašies hormonai) veiksniai gali būti svarbūs nervų sistemos ligomis sergančių pacientų prognozei, tačiau reikalingi tolesni tyrimai vertinantys šių veiksnių prognostinę reikšmę bei jų sąsajas su klinikiniais prognostiniais modeliais. Greta klinikinių išeičių, į pacientą orientuotos išeitys (pvz. su sveikata susijusi gyvenimo kokybė ir psichologinis distresas) tampa vis svarbesnės vertinant gydymo efektyvumą ir pacientų prognozę.

Laboratorijoje bus atliekami tyrimai vertinantys psichologinių ir neuroendokrinių veiksnių ryšį su nervų sistemos ligų klinikiniu sunkumu, bei objektyvioms ir į pacientą orientuotoms išeitims.

Tikimės, kad mūsų atliekami tyrimai pagerins prognostinių modelių tikslumą ir prisidės gerinant nervų sistemos ligomis sergančių pacientų išeitis.

 

Projektai:

2020-2021 – LMT finansuojamas prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ projektas Nr. S-GEV-20 „Lietuvos studentų gyvenimo kokybės rodikliai: probleminio interneto naudojimo ypatumai ir neuropsichologinis profilis“, vadovas dr. J.Burkauskas

2020-2021 – LMT finansuojamas nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ projektas Nr. S-SEN-20 „Įvertinti rezistencijos insulinui ryšį su skydliaukės funkcija, psichoemocine būkle ir širdies-kraujagyslių ligų rizikos veiksniais senstant“, vadovė doc. N.Mickuvienė


2018-2019 – bendradarbiaujama (dr. A.Juškienė) Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame moksliniame tyrime pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ tema "Mobili interneto aplikacija dėmesingumu grįstai kognityvinei ir elgesio terapijai". Projekto vadovė dr. A.Saudargienė

2018 – Valstybinio psichikos sveikatos centro finansuojama Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PR18-108, vadovė dr. V.Steiblienė

2018 m. – LSMU-VDU projektas "Genetinių veiksnių predispozicija priklausomybę sukeliančiam alkoholio vartojimui ir su juo susijusiems asmenybės bruožams GVPRAVSAB", vadovas dr. R.Jokubka

2017-2021 – EK finansuojamas COST veiklų projektas CA16207 "Problematic Internet Use", vykdomojo komiteto narys dr. A.Bunevičius, mokslinės sklaidos vadovas dr. J.Burkauskas

2017-2020 – bendradarbiaujama (V.Liaugaudaitė, A.Juškienė) LMT projekte Nr. S-MIP-17-257 “Psichosocialiniai savižudybių rizikos veiksniai ir pagalbos prieinamumas nusižudžiusių asmenų aplinkoje”, vadovė prof.N.Žemaitienė

2015-2018 – LMT projektas Nr. MIP‐44/2015 BRAINflame "Psichologinio distreso, uždegiminių veiksnių ir smegenų natriuretinio peptido ryšys su išeitimis tarp galvos smegenų naviku sergančių pacientų", vadovas dr. A.Bunevičius

2012-2019 - bendradarbiaujama (dr. A.Bunevičius) EK 7BP projekte (2012-2014) Nr. 318652 BioASQ “A challenge on large-scale biomedical semantic indexing and question answering”, Nacionalinių sveikatos institutų Nacionalinės medicinos bibliotekos (2014-2018) Nr. R13LM012214 ir Google finansuojamame (2018-2019) projekte, vadovas dr. G.Paliouras, NCSR Demokritos (Graikija)

2012-2016 – EK 7BP projektas Nr. 318652 OpenScienceLink: Open Semantically-enabled, Social-aware Access to Scientific Data, Lietuvos atstovas habil.dr. R.Bunevičius (2012-2014), dr. A.Bunevičius

2012-2015 – Visuotinės dotacijos projektas* VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-060 "Geno-aplinkos sąveika jungianti mažos trijodtironino koncentracijos sindromą ir kardiovaskulinės ligos baigtis (GET-VASC)", vadovas habil.dr R.Bunevičius (2012-2014), habil.dr. J.Brožaitienė (2014-2015)

2012-2014 – LMT projektas Nr. LIG-03/2012 „Psichoemocinių ir miego sutrikimų sąryšio su širdies ligomis bei poveikio gyvenimo kokybei tyrimai“, vadovas prof. habil.dr. G.Varoneckas. Parengtos rekomendacijos:

2011-2013 – LMT projektas Nr. LIG-03/2011 „Psichikos sutrikimai pirminėje sveikatos priežiūros grandyje: sąsajos su metaboliniu sindromu ir mirtingumu“, vadovas habil.dr. R.Bunevičius

2011 m. – LMT projektas Nr. LIG-04/2011 „Sergančiųjų išemine širdies liga gyvenimo kokybę ir ligos baigtis sąlygojantys veiksniai“, vadovė dr. N.Mickuvienė

2010-2013 – EK 7BP projektas “A challenge on large-scale biomedical sematic indexing and question answering BioASQ”, Lietuvos atstovas habil.dr. R.Bunevičius

2010-2013 – EK 7BP projektas Nr. 247945 “Efficient Patient Recruitment for Innovative Clinical Trials of Existing Drugs to other Indications PONTE”, Lietuvos atstovas habil.dr. R.Bunevičius

 

Stažuotės:

2018.07.01--2019.06.29 – dr. Adomo Bunevičiaus stažuotė Harvardo universiteto Neurochirurgijos klinikoje, Brigham ir moterų ligoninėje (Bostonas, JAV).

Nuo 2019.07.01 – dr. Adomo Bunevičiaus stažuotė Virdžinijos universiteto Neurochirurgijos skyriuje (JAV).

 

Bendradarbiavimas:

Prof. Edward R. Laws, Harvard University, Department of Neurosurgery, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts, USA

Prof. Giorgio Iervasi, Fondazione G. Monasterio CNR-Regione Toscana, Pisa, Italy

Prof. Susan S. Girdler, Department of Psychiatry, University of North Carolina at Chapel Hill, USA

Prof. Charles B. Nemeroff, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, University of Miami Miller School of Medicine, Miami, Florida, USA

Prof. Victor JM Pop ir prof. Johan Denollet, Center of Research on Psychology in Somatic diseases (CoRPS), Department of Medical and Clinical Psychology, Tilburg University, The Netherlands


NI Elgesio medicinos laboratorija (Palanga) yra Europos neuropsichofarmakologinės kolegijos (The European College of Neuropsychopharmacology) Ambasada Palangoje. Daugiau informacijos rasite http://facebook.com/ltecnp ir http://twitter.com/ltecnp
 

 

  Į viršų

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Svarbiausios 2018 - 2011 m. publikacijos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Svarbiausios EMI 2017 - 2010 m. publikacijos

                                  

Kontaktai

   
    LSMU Neuromokslų institutas
    Elgesio medicinos laboratorija (Kaunas)
    Eivenių g. 4, Kaunas LT-50161
 
   [LSMU ligoninė Kauno Klinikos
    Neurochirurgijos klinika
    Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas]
 

 
 

Julius Burkauskas, dr., mokslo darbuotojas

Laboratorijos l.e.p. vadovas
El.paštas: julius.burkauskas@lsmuni.lt

 

 

Adomas Bunevičius, dr., vyriausiasis mokslo darbuotojas

El. paštas: adomas.bunevicius@lsmuni.lt

 

 

Aistė Pranckevičienė, dr., mokslo darbuotoja
El.paštas: aiste.pranckeviciene@lsmuni.lt

 

 

Violeta Žaliūnaitė, dr., mokslo darbuotoja
Tel. vietinis tel. 4425, 326769
El.paštas: violeta.zaliunaite@lsmuni.lt

 

 

Ramūnas Jokubka, dr., mokslo darbuotojas
El. paštas: ramunas.jokubka@lsmuni.lt

 

Julius Neverauskas, dr. mokslo darbuotojas
El. paštas: julius.neverauskas@lsmuni.lt


Miglė Kaminskaitė, jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė
Tel. (8 37) 309456, vietinis tel. 5709
El.paštas: migle.kaminskaite@lsmuni.lt

 

Mindaugas Urbonas, jaunesnysis mokslo darbuotojas, doktorantas
Tel.  (8 37) 326955, vietinis tel. 6955
El.paštas:
 mindaugas.urbonas@kaunoklinikos.lt

 

Giedrė Žalytė, jaunesnioji mokslo darbuotoja
El. paštas: giedre.zalyte@lsmuni.lt

 
 

   

   LSMU Neuromokslų institutas

 Elgesio medicinos laboratorija (Palanga)

 Vydūno al. 4/J. Šliūpo g. 7

 LT-00135 Palanga

  

 

Narseta Mickuvienė, doc. dr., vyriausioji mokslo darbuotoja
El. paštas: 
narseta.mickuviene@lsmuni.lt

 

 

Julija Brožaitienė, habil. dr., vyriausioji mokslo darbuotoja
Tel. (8 460) 30023, vietinis tel. 208
El.paštas: julija.brozaitiene@lsmuni.lt

 

 

Giedrius Varoneckas, prof. habil.dr., vyriausiasis mokslo darbuotojas
Tel. (8 460) 30010, vietinis tel. 310
El.paštas: giedrius.varoneckas@lsmuni.lt

 

 

Vesta Steiblienė, doc. dr., vyresnioji mokslo darbuotoja
Tel. (8 460) 30011, vietinis tel. 306
El.paštas: 
vesta.steibliene@lsmuni.lt

 

Aurelija Podlipskytė, dr., vyresnioji mokslo darbuotoja

Tel. (8 460) 30017, vietinis tel. 309
El.paštas: 
aurelija.podlipskyte@lsmuni.lt

 

 

Arvydas Martinkėnas, doc. dr., vyresnysis mokslo darbuotojas
Tel. (8 460) 30017, vietinis tel. 309
El.paštas: 
arvydas.martinkenas@lsmuni.lt 


Nijolė Kažukauskienė, dr., mokslo darbuotoja 
Tel. vietinis tel. 206
El.paštas: nijole.kazukauskiene@lsmuni.lt

 

Vaidutė Gelžinienė, dr., mokslo darbuotoja
Tel. (8 460) 30029, vietinis tel. 308
El.paštas: 
vaidute.gelziniene@lsmuni.lt

 

Laima Sapežinskienė, dr., mokslo darbuotoja
Tel. (8 460) 30021, vietinis tel. 203
El.paštas: 
laima.sapezinskiene@lsmuni.lt

  

Dalia Martinaitienė, dr., jaunesnioji mokslo darbuotoja
Tel. (8 460) 30021, vietinis tel. 203
El.paštas: dalia.martinaitiene@lsmuni.lt

 

Vilija Jakumaitė, dr., jaunesnioji mokslo darbuotoja
El.paštas: vilija.jakumaite@lsmuni.lt

  

Alicja Juškienė, dr., jaunesnioji mokslo darbuotoja
Tel. (8 460) 30022, vietinis tel. 202
El.paštas: alicja.juskiene@lsmuni.lt

 

Audrius Alonderis, dr., jaunesnysis mokslo darbuotojas
El.paštas: audrius.alonderis@lsmuni.lt

 

Vilma Liaugaudaitė, jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė
Tel. (8 460) 30028, vietinis tel. 311
El.paštas: 
vilma.liaugaudaite@lsmuni.lt

 

Saulius Taroza, jaunesnysis mokslo darbuotojas, doktorantas
El.paštas: 
saulius.taroza@lsmuni.lt

 

Julija Gečaitė, jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė
El.paštas: julija.gecaite@lsmuni.lt

 

Elena Bovina, matematikė statistikė
Tel. vietinis tel. 206
El.paštas: elena.bovina@lsmuni.lt

 

Nijolė Raškauskienė, matematikė statistikė
Tel. (8 460) 30021, vietinis tel. 203
El.paštas: nijole.raskauskiene@lsmuni.lt

 

Adelė Grinevičienė, vyresnioji laborantė
Tel. (8 460) 30024, vietinis tel. 204
El.paštas: 
adele.grineviciene@lsmuni.lt

 

Violeta Augustinienė, laborantė
Tel. (8 460) 30024, vietinis tel. 204
El.paštas: 
violeta.augustiniene@lsmuni.lt

 

Laima Eidukienė, laborantė
Tel. (8 460) 30029, vietinis tel. 403
El.paštas: 
laima.eidukiene@lsmuni.lt

 

Virginija Jasienė, laborantė
Tel. (8 460) 30029, vietinis tel. 403
El.paštas: 
virginija.jasiene@lsmuni.lt

 

Jolanta Kvietkauskienė, laborantė
Tel. (8 460) 30024, vietinis tel. 204
El.paštas: 
jolanta.kvietkauskiene@fc.lsmuni.lt

 

Alė Vonsavičienė, laborantė
El.paštas: 
ale.vonsaviciene@lsmuni.lt

 

 Į viršų