Spausdinti

Biochemijos laboratorija

 

Istorija                                            Mokslinė veikla                                              Kontaktai   


  Informacija atnaujinta 2020-03-16

Istorija

_biochemikai.jpg (376x240, 320x240)

Dabartinės mokslinių tyrimų krypties Biochemijos laboratorija pradėjo formuotis 1972 m. Nuo 2006 m. laboratorijos vadovė yra prof. dr. Vilmantė Borutaitė. Laboratorijos bendradarbiai 1972-1976 m. sėkmingai atliko biocheminius tyrimus KRIS (The Kaunas-Rotterdam Intervention Study) epidemiologinių išeminės širdies ligos tyrimų programoje. Buvo pasiektas aukštas jų standartizacijos lygis ir stabilumas, kuriuos kontroliavo JAV referentinis centras (Center for Disease Control, Atlanta). Įgyta patirtis buvo naudinga ir tuo pat metu pradėtiems širdies ląstelės energetinės apykaitos, jos reguliacijos ir išeminio pažeidimo ypatumų bei mechanizmų tyrimams, kurie buvo nuosekliai vystomi ir tęsiasi iki šiol. Laboratorijos moksliniai bendradarbiai 1993 m. buvo premijuoti International Science Foundation (Atviros Lietuvos fondo) už publikacijas prestižiniuose moksliniuose leidiniuose. 2008 m. laboratorijos mokslininkų (prof. A.Toleikio, prof. V.Borutaitės, prof. V.Mildažienės) darbai buvo įvertinti Lietuvos nacionaline mokslo premija.

Laboratorijos bendradarbiai dalyvauja organizuojant tarptautinius simpoziumus (1990 m. Baltijos šalių biochemikų suvažiavimas, 1994 m. "Raumeninių ląstelių bioenergetika", 1997 m. "Biochemijos dėstymo problemos"), tarptautinę vasaros mokyklą doktorantams (2005-2007 m., Tartu, finansuojamą Norvegijos karalystės vyriausybės), Tarptautinės mitochondrijų fiziologijos draugijos vasaros mokyklą "MiP summer school 2010" (2010 m. Druskininkai) ir kt.

Į viršų 

                                            

 Mokslinė veikla

Laboratorijos vykdoma mokslo tema: Ląstelių žūties ir apsaugos mechanizmų tyrimas smegenų išemijos, neurodegeneracinių ligų ir kitų susirgimų modeliuose

out110325_lsmusvetainei_lt_biochemija_toleikis_baliutyte.jpg (226x169, 225x169)

Baltyminės kilmės beta amiloido (Aβ) agregatai dalyvauja neurodegeneracinių ligų, tokių kaip Alzheimerio liga, patogenezėje, kuri pasireiškia sinapsių nykimu ir neuronų žūtimi. Tyrimų metu bus aiškinamasi baltymų agregatų toksinio poveikio smegenų ląstelėms mechanizmas, neuroimuninių procesų poveikis smegenų ląstelių gyvybingumui ir funkcijoms, bus ieškoma junginių, galinčių apsaugoti neuronus nuo toksinio baltymų agregatų poveikio.

Bus tiriamas smegenų išeminio pažeidimo molekulinis mechanizmas, išaiškinti išemijos pažeidžiami mitochondrijų baltymai bei jų kompleksai; bus ieškoma efektyvių farmakologinių junginių, galinčių apsaugoti mitochondrijas ir smegenų ląsteles nuo išeminės pažaidos ir ląstelių žūties.

Nustatysime, kurie junginiai (sintetiniai ir gamtiniai), veikdami atskirai ir kartu su vaistiniais preparatais, efektyviai slopina smegenų vėžinių ląstelių gyvybingumą, mitozės/interfazės ciklą, proliferaciją ir migraciją modelinėse sistemose. Be to, nustatysime tiriamųjų medžiagų poveikio modelinių sistemų sandams galimą mechanizmą. Tikimės, kad remiantis gautais duomenimis bus galima pradėti in vivo tyrimus, naudojant pelių gliomų alografto bei žmogaus/pelių ksenografto modelius, ir patvirtinti bei patikslinti in vitro sąlygomis gautus rezultatus.

 

Projektai:

2018-2021 – bendradarbiaujama (prof. V.Borutaitė) Europos regioninės plėtros fondo ESF investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“ finansuojamame projekte „Kompiuterinės, struktūrinės ir sistemų biologijos centras (CossyBio)“, vadovas dr. R.Abraitis (VU)

2018-2020 – bendradarbiaujama (prof. S.Trumbeckaitė, dr. J.Liobikas) Lietuvos verslo paramos agentūros ESF finansuojamame mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo programos (priemonė Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai) projekte Nr. J05-LVPA-K-03-0117„UAB AKVAVITA investicijų į MTEP veiklas skatinimas, kuriant inovatyvius produktus gėrimų pramonėje“, vadovas prof. V.Jakštas

2018-2020 – bendradarbiaujama (prof. R.Banienė, dr. A.Jekabsone) Lietuvos verslo paramos agentūros ESF finansuojamame mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo programos (priemonė Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai) projekte Nr. J05-LVPA-K-01-0220 „UAB "Birštono mineraliniai vandenys" investicijų skatinimas į MTEP veiklas, kuriant inovatyvius produktus“, vadovė prof. V.Lesauskaitė

2018-2020 – bendradarbiaujama (prof. S.Trumbeckaitė, prof. R.Banienė) Ekhagastiftelsen fondo (Švedija) finansuojamame projekte Nr. BN 18-255 "Auginimo technologijų įtaka biologiškai aktyvių junginių kaupimuisi bulvėse su spalvotu minkštimu”, vadovė prof. E.Jarienė (ASU)

2018-2020 – LMT finansuojamas Lietuvos–Japonijos dvišalio bendradarbiavimo programos projektas Nr. LJB-18-2 “Alzheimerio ligos molekulinių veiksnių tyrimai: užląstelinio tau, beta amiloido ir neurouždegimo ryšys”, vadovė prof. R.Morkūnienė

2017-2021 – Visuotinės dotacijos projektas Nr. LMT-K-712-01-013  „Smegenų išeminių pažaidų ir apsauginių mechanizmų tyrimas: mitochondrijų nespecifinio laidumo pora ir ląstelių žūtis senėjančiose smegenyse“, vadovė prof. V.Borutaitė

2017-2021 – EK finansuojamas COST veiklų projektas CA16225 “Naujų kardioprotekcinių terapijų potencialo realizavimas – ES-Kardioprotekcija”, prof. V.Borutaitė, dr. O.Arandarčikaitė

2016-2020 – EK finansuojamas COST veiklų projektas MITOEAGLE “Mitochondrial mapping: Evolution - Age - Gender - Lifestyle - Environment", Lietuvos atsovė prof. V.Borutaitė

2016 m. – UAB "Ferentis" projektas "Gyvų audinių mimetikų/modelių vaizdinimo paslaugos", sutarties Nr. PR16-82, dr. A.Jekabsone

2015-2018 – bendradarbiaujama (prof. S.Trumbeckaitė) Nacionalinės mokslo programos projekte Nr.  SEN-01/2015 „Hiperterminės chemoterapijos efektyvumo gerinimas moduliuojant vėžio ląstelių karščio indukuojamus baltymus, energetinius procesus, adheziją“, vadovas prof. A.Gulbinas

2015-2016 – bendradarbiaujama (prof. V.Borutaitė) ES programos Horizontas 2020 projekte Nr. 664339 HEALTH-TECH “Centre of Excellence in Science and Technology for Healthy Ageing"

2015 m. – bendradarbiaujama Lietuvos verslo paramos agentūros administruojamame UAB Ferentis projekte Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-016 "Sintetinės matricos ant lusto surenkamiems audinių in vitro modeliams kūrimas", dr. A.Jekabsone

2013-2015 – EK finansuojamas COST projektas FA 1005 INFOGEST „Maisto sveikatai savybių gerinimas dalinantis žiniomis apie virškinimo procesą“, vykdomojo komiteto nariai dr. J.Liobikas, dr. S.Trumbeckaitė

2012-2015 – bendradarbiaujama (dr. S.Trumbeckaitė) Visuotinės dotacijos projekte* VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-062 "Kasos adenokarcinomos rezistentiškumo apoptozei ir chemoterapijai energetiniai, cheminiai ir epigenetiniai mechanizmai", vadovas prof. Ž.Dambrauskas

2012-2014  – LMT projektas Nr. LIG-04/2012 MALPAMA  „Molekuliniai Alzheimerio ligos patogenezės mechanizmai", vadovė prof. R.Morkūnienė

2012-2014 –  ESF projektas Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-022 „Medicinos mokslų NKP MTEP veiklos vykdymas fundamentinės kardiologijos, neuromokslų, virškinimo sistemos ligų klinikinių ir molekulinių tyrimų tematikose“, dr. G.Svirskis, prof. V.Borutaitė

2012-2014 – bendradarbiaujama (dr. S.Trumbeckaitė) LMT projekte Nr. LIG-12002 STELLATA „Kasos žvaigždinių ląstelių aktyvumo ir redokso būsenos tyrimai", vadovas prof. G.Barauskas

2011-2015 – Visuotinės dotacijos projektas* Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-130 "Mitochondrijos, azotomonoksidas ir citochromą c redukuojantys junginiai apsaugant miokardą ir smegenis nuo išeminių pažaidų", vadovė prof. V.Borutaitė

2011-2014 – LMT projektas Nr. SVE-11008 HIBRIDAI „Tarprūšiniai sodo augalų hibridai - naujas antocianinų šaltinis“, dr. J.Liobikas

2010-2011  LMT projektas Nr. MIP-10180 „Lektinų biologinio aktyvumo įvertinimas ir jų technologinis funkcionalizavimas“, dr. J.Liobikas, dr. D.Majienė

2007-2011 – EK finansuojamas COST veiklų projektas FA0602 MITOFOOD (A research community for nutritional optimization of mitochondrial function for health promotion and disease resistance), Lietuvos atstovė prof. V.Borutaitė

2006-2007 – ES 6BP Marie Skłodowska-Curie veiklų projektas MERG-CT-2006-044907 MITOCHONDRIA & ABETA (Mitochondria and beta-amyloid in brain ischemia/reperfusion), dr. A.Jekabsone

2004-2006 – ES 6BP Marie Skłodowska-Curie veiklų projektas CT-2004-010313 MITOCHONDRIA (Role of nitric oxide/oxygen competition at mitochondria in neuronal death during ischemia and/or inflammation), dr. A.Jekabsone

 

Bendradarbiavimas:

Laboratorijos mokslininkai dalyvavo tarptautiniuose projektuose, kuriuos finansavo "Wellcome Trust", "The Royal Society" (Didžioji Britanija), "International Science Foundation" (JAV), Prancūzijos mokslinių tyrimų ir technologijų ministerija, Europos Komisijos Copernicus, Eureka, Marie Curie programos.

Šiuo metu glaudus bendradarbiavimas vyksta su mokslininkų grupėmis, vadovaujamomis:

Dr. Guy Brown, Department of Biochemistry, University of Cambridge, UK;

Dr. Erich Gnaiger, Department of General, Visceral and Transplant Surgery, Daniel Swarovski Research Laboratory, Innsbruck Medical University, Innsbruck, Austria.

 

Stažuotės:

 

2018.06.01-08.31 Erasmus+ programos finansuojama doktorantės j.m.d. Katrynos Pampuščenko vasaros praktika Kembridžo Universitete (Kembridžas, Jungtinė Karalystė), Biochemijos skyriuje, prof. Guy C. Brown vadovaujamojoje laboratorijoje.

 

2017.10.01-11.30 MITA remiama j.m.d. dr. Silvijos Jankevičiūtės stažuotė Lundo universiteto (Švedija) Kamieninių ląstelių laboratorijoje CNS ligų modeliavimui (Stem Cell Laboratory for CNS Disease Modeling). Daugiau informacijos rasite čia.

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Svarbiausios 2018 - 2011 m. publikacijos

 Į viršų 

                                           

Kontaktai

 
    LSMU Neuromokslų institutas
    Biochemijos laboratorija
    Eivenių g. 4, Kaunas LT-50161
 
    [„Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras
    Cokolinis aukštas
    Sukilėlių pr. 13, LT-50161 Kaunas]  
 

 

Vilmantė Borutaitė, prof. dr., vyriausioji mokslo darbuotoja
Laboratorijos vadovė
El.paštas: vilmante.borutaite@lsmuni.lt

 

Ramunė Morkūnienė, prof. dr., vyresnioji mokslo darbuotoja
El.paštas: ramune.morkuniene@lsmuni.lt

 

Sonata Trumbeckaitė, prof. dr., vyresnioji mokslo darbuotoja
El.paštas: sonata.trumbeckaite@lsmuni.lt

 
Julius Liobikas, dr.,
vyresnysis mokslo darbuotojas
El.paštas:
julius.liobikas@lsmuni.lt

Rasa Banienė, prof. dr., mokslo darbuotoja
El.paštas: rasa.baniene@lsmuni.lt

 

Daiva Majienė, prof. dr., mokslo darbuotoja
El.paštas: daiva.majiene@lsmuni.lt

 

Odeta Arandarčikaitė, dr., mokslo darbuotoja
El.paštas
: odeta.arandarcikaite2@lsmuni.lt

 

Kristina Škėmienė, dr., mokslo darbuotoja
El.paštas: kristina.skemiene@lsmuni.lt

 

Paulius Čižas, dr., mokslo darbuotojas
El.paštas: paulius.cizas@lsmuni.lt

 

Silvija Jankevičiūtė, dr., mokslo darbuotoja
El.paštas: silvija.jankeviciute@lsmuni.lt

 

Katryna Pampuščenko, jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė
El.paštas: katryna.pampuscenko@lsmuni.lt

 

Zbigniev Balion, jaunesnysis mokslo darbuotojas, doktorantas
El.paštas: zbigniev.balion@lsmuni.lt

 

Danielius Umbrasas, jaunesnysis mokslo darbuotojas, doktorantas
El.paštas: danielius.umbrasas@lsmuni.lt

 

 Į viršų