Spausdinti

Onkologijos instituto funkcijos

  • Organizuoti ir vykdyti studijas ir mokslinius tyrimus;
  • Rengti studijų planus ir programas, dėstomų dalykų programas ir specializacijų planus;
  • Kaupti mokslui ir studijoms reikalingą aparatūrą ir įrangą;
  • Rengti vadovėlius, mokslinius straipsnius, mokymo knygas ir kitas studijų bei mokslo priemones;
  • Svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl kandidatų į pedagogines, Instituto vadovo ir į Instituto sudėtį įeinančios mokslo laboratorijos mokslo darbuotojų ir vadovo konkursines vietas.
  • Dalyvauti teikiant aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas, diegiant naujus diagnostikos ir gydymo metodus.

Pagrindinis principas – mokslo, studijų ir klinikinės praktikos vienovė.

Institutui priklauso Onkologijos mokslo laboratorija bei Onkologijos ir hematologijos klinika.