Onkologijos institutas

Apie institutą

LSMU Medicinos fakultetas
Onkologijos institutas

Adresas: Eivenių g. 2, Kaunas
Tel. (8 37) 326645; 326356
El.paštas: onkologijos.klinika@kaunoklinikos.lt
Kontaktai

Apie institutą

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato 2011-04-15 nutarimu nuo liepos 1 d. įsteigtas Onkologijos institutas. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Onkologijos institutas yra juridinio asmens statuso neturintis mokslinės veiklos organizavimo struktūrinis padalinys, kuriame vykdomi Universitetui strategiškai svarbūs moksliniai tyrimai bei eksperimentinės plėtros darbai, studijų programos, rengiami mokslininkai.

Onkologijos institutą sudaro fakulteto padaliniai – Onkologijos ir Hematologijos klinika ir Onkologijos mokslo laboratorija.

Onkologijos instituto veiklos tikslai

 • Vykdyti onkologijos ir hematologijos mokslų tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus, dalyvauti universiteto, Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose;
 • Optimizuoti onkologijos ir hematologijos dalykų studijas, tobulinant tradicinius bei diegiant naujus dėstymo metodus;
 • Dalyvauti teikiant sveikatos priežiūros paslaugas.

Onkologijos instituto funkcijos

 • Organizuoti ir vykdyti studijas ir mokslinius tyrimus;
 • Rengti studijų planus ir programas, dėstomų dalykų programas ir specializacijų planus;
 • Kaupti mokslui ir studijoms reikalingą aparatūrą ir įrangą;
 • Rengti vadovėlius, mokslinius straipsnius, mokymo knygas ir kitas studijų bei mokslo priemones;
 • Svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl kandidatų į pedagogines, Instituto vadovo ir į Instituto sudėtį įeinančios mokslo laboratorijos mokslo darbuotojų ir vadovo konkursines vietas.
 • Dalyvauti teikiant aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas, diegiant naujus diagnostikos ir gydymo metodus.

Pagrindinis principas – mokslo, studijų ir klinikinės praktikos vienovė.

Institutui priklauso Onkologijos mokslo laboratorija bei Onkologijos ir hematologijos klinika.

Onkologijos mokslo laboratorija

Onkologijos mokslo laboratorijos infrastruktūra pradėta kurti 2009m. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Senato 2011m balandžio mėn. nutarimu įkurtas Onkologijos institutas, savo sudėtyje turintis mokslo laboratoriją. Sudarius genetikų ir biologų komanda, ji pradėjo sėkmingai dirbti nuo 2011m  rudens. Šiuo metu laboratorijoje vykdoma krūties ir storžarnės vėžio prognozinių ir predikcinių veiksnių paieška.

Mokslinio darbo temos

 • Solidinių navikų prognozinių ir predikcinių molekulinių žymenų paieška. Tirsime genetinių veiksnių įtaka įvairios lokalizacijos onkologinių susirgimų patogenezei, analizuosime jų predikcinę vertę bei tarpusavio sąveika su kitais genais
 • Radiobiologiniai tyrimai. Tirsime normalių ir vėžinių ląstelių atsaką įjonizuojančią spinduliuotę bei šio atsako biologinį mechanizmą
 • Mieloproliferacinių ir limfoproliferacinių ligų molekulinių prognozinių žymenų tyrimai. Ieškosime naujų markerių, leidžiančių greičiau diagnozuoti onkohematologinius susirgimus, prognozuoti jų eigą bei atkryčius.