Spausdinti

Studentų vykdomi moksliniai darbai

Matricos su augimo faktoriais skirtos kaulo regeneracijai tyrimai

Šiuo metu ortopedijoje - traumatologijoje norint sustiprinti ar stimuliuoti kaulo formavimąsi po lūžių bei pagerinti kaulinio audinio regeneraciją apie chirurgiškai implantuotus sraigtus ar plokšteles skirtas fiksuoti kaulą, kliniškai yra taikomi kaulo transplantai. Pasaulyje kiekvienais metais panaudojama 2.2 mln kaulinių transplantų. Dažniausiai klinikoje naudojamų autologinių ir alogeninių kaulinių transplantų trūkumai yra skausmas, randėjimas, kraujo praradimas ir donorinės vietos pažaida naudojant autotransplantą, o osteogeninių ląstelių stoka, atmetimo galimybė ir sąlyginai didesnė mikrobinio užteršimo rizika naudojant kaulinius alotransplantus, didina poreikį ieškoti alternatyvų, tokių kaip audinių inžinerijos principu sukuriamų kaulinių pakaitalų. Kauliniai pakaitalai leidžia pagerinti implanto savybes inkorporuojant osteogenines ląsteles ir kaulinius augimo faktorius į natūralią arba cheminės sintezės būdu pagamintą matricą siekiant atkartoti kaulo mikroaplinką.

Šio projekto metu bus atliekami tyrimai su sintetiniu būdu pagamintu kauliniu pakaitalu ir ištirtos šio pakaitalo osteogeninės ir osteoindukcinės savybės. Pirmame tyrimo etape bus siekiama nustatyti augimo faktoriaus atsipalaidavimą iš skirtingais cheminės sintezės metodais pagamintos matricos; antrame etape bus įvertintas matricos osteogeninės diferenciacijos potencialas, kultivuojant kamienines ląsteles ant matricos su augimo faktoriais. Atliekamų tyrimų metu bus keliama studento mokslinė kompetencija ir kvalifikacija taip siekiant laisvu nuo studijų metu rengti tyrėjus ir mokslininkus.

Studentas: Augustinas Rimkūnas

Darbo vadovas: doc. dr. Arvydas Ūsas

Projekto trukmė: 2017 metai spalis - 2018 metai gegužė

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“.

 

Projektas ,,Sąnarinės kremzlės elektromechaninių savybių tyrimo metodikos įsisavinimas ir panaudojimas kremzlės pokyčių diagnostikai

Projekto tikslas – tobulinti studento mokslinę kvalifikaciją įsisavinant naują kremzlės elektromechaninių savybių tyrimo metodiką.

 Šiuo metu ortopedijoje - traumatologijoje norint įvertinti kremzlės būklę yra naudojami keli pagrindiniai tyrimo metodai - magnetinio rezonanso tyrimas ir subjektyvus kremzlės vertinimas operacijos metu naudojant artroskopinį zondą. Siekiant tobulinti sąnarinės kremzlės pakitimų ir pažeidimų diagnostiką kyla poreikis taikyti naujus tyrimo metodus, kurie leidžia objektyviai įvertinti kremzlės būklę, nepažeidžiant kremzlės audinio vientisumo. Šio projekto metu bus atliekami tyrimai naudojant specialų prietaisą, kuris leidžia objektyviai išmatuoti kremzlės "kietumą" remiantis jos elektromechaninėmis savybėmis. Projekto metu bus atliekami sveikos ir pažeistos kremzlės elektromechaninio potencialo matavimai. Tyrimo metu gauti rezultatai bus lyginami su kitais praktikoje taikomais kremzlės būklės tyrimo metodais, taip siekiant prisidėti prie kremzlės klinikinio vertinimo metodikos tobulinimo ir vystymosi. Atliekant minėtą mokslinį darbą bus keliama studento mokslinė kompetencija ir kvalifikacija taip siekiant laisvu nuo studijų metu rengti tyrėjus ir mokslininkus.

 Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.