Spausdinti

Funkcijos

Pagrindinės Fiziologijos ir farmakologijos instituto funkcijos:

 
  • organizuoti ir vykdyti studijų programas ir mokslinius tyrimus;
  • rengti studijų planus ir programas, dėstomų dalykų programas ir specializacijų planus;
  • kaupti mokslui ir studijoms reikalingą aparatūrą ir įrangą;
  • rengti vadovėlius, mokslinius straipsnius, mokymo knygas ir kitas studijų bei mokslo priemones;
  • svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl kandidatų į pedagogines, Instituto vadovo ir į Instituto sudėtį įeinančios mokslo laboratorijos mokslo darbuotojų ir vadovo konkursines vietas;
  • atlikti mokslinių straipsnių, projektų, sveikatos programų, vaistinių medžiagų ir vaistų ekspertizes, teikti mokslines ir praktines konsultacijas;
  • rengti projektus ir paraiškas papildomam finansavimui gauti Lietuvoje ir užsienyje;
  • organizuoti mokslinius renginius, konferencijas, simpoziumus;
  • skleisti naujausias mokslo žinias ir patirtį visuomenėje.