Spausdinti

Klinikinės farmacijos katedra

LSMU Farmacijos fakultetas
Klinikinės farmacijos katedra
Adresas:
Sukilėlių pr. 13 Kaunas
Kontaktai

 

Apie mus
Klinikinės farmacijos katedra įkurta 2011 m., vadovauja Prof. Vitalis Briedis. Katedroje šiuo metu dirba 11 darbuotojų: 2 profesoriai, 1 docentas, 5 lektoriai, 2 asistentės ir 1 studijų administratorė.  Išsamios klinikinės farmacijos studijos suteikia galimybę gydytojams ir farmacininkams glaudžiau bendradarbiauti vykdant pacientų priežiūrą ir optimizuojant farmakoterapiją, siekiant bene svarbiausio tikslo – piliečių sveikatos, gyvenimo kokybės ir ligų prevencijos.

Katedros veiklos pagrindiniai tikslai: 
  *  vykdyti biomedicinos mokslų krypties studijas, teikiančias asmeniui moksliniais tyrimais grindžiamą šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą, aukštojo mokslo kvalifikaciją, ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą ir kūrybingą asmenybę;  
  * vykdyti katedros mokslo kryptį atitinkančius aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, rengti mokslininkus, vykdyti įvairiapusę praktinę veiklą, mokslo ir kitose srityse bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais.Studijos
Klinikinės farmacijos katedroje dėstomi studijų dalykai Farmacijos fakulteto studentams lietuvių ir anglų kalba: III kurse ,,Biofarmacija“, IV kurse ,,Farmacinė biotechnologija“, Modulio ,,Ligų valdymas“ studijų dalykas ,,Klinikinė farmacija“, V kurse Modulio ,,Farmacinių preparatų kūrimas“ studijų dalykas ,,Biologiniai vaistai“ ir pasirenkamasis dalykas ,,Klinikiniai vaistinių preparatų tyrimai". KTU-LSMU jungtinės magistrantūros programos “Medicininė chemija” dėstomi šie studijų dalykai: I kurse ,,Vaistų kūrimas“ ir ,,Tiriamasis projektas 1“, II kurse ,,Tiriamasis projektas 2".
Katedroje vykdomos doktorantūros studijos. Šiuo metu studijuoja 4 doktorantai.


Privalomi dalykai:
III kurse ,,Biofarmacija“, IV kurse ,,Farmacinė biotechnologija“, Modulio ,,Ligų valdymas“ studijų dalykas ,,Klinikinė farmacija“, V kurse Modulio ,,Farmacinių preparatų kūrimas“ studijų dalykas ,,Biologiniai vaistai“, ,,Vaistų kūrimas“ ir ,,Mokslinių tyrimų praktika“.


Pasirenkami dalykai
KTU-LSMU jungtinės magistrantūros programos “Medicininė chemija” pasirenkamieji dalykai: I kurse ,,Tiriamasis projektas 1“,  II kurse  ,,Tiriamasis projektas 2“. Studijų programos ,,Farmacija"  pasirenkamasis dalykas V kurse - ,,Klinikiniai vaistinių preparatų tyrimai".


Mokslinių tyrimų kryptys
Klinikiniai farmaciniai vaistų vartojimo aspektai. Vaistų biofarmacija - farmacinių ir fiziologinių veiksnių įtaka vaistinių medžiagų biologiniam prieinamumui.


Projektai nuo 2010
1. Lietuvos mokslo tarybos mokslininkų grupių projektas ,,Vėžį slopinančių gauromečių ekstraktų frakcijų išskyrimas ir jų molekuliniai ir biologiniai tyrimai“ Nr. MIP-084/2012.2012-2014. Projektas remiamas valstybinio mokslo ir studijų fondo . 2012-2014;

2. Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D). 2012-2014;

3. Lietuvos mokslo tarybos, Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Grikių veislių ir auginimo sąlygų atranka, technologijos funkcionaliųjų komponentų didinimui kūrimas“. Projektas remiamas valstybinio mokslo ir studijų fondo. 2014-2015;

4. Dermatologinės kosmetikos linijos „Mama ir kūdikis“ komercializavimas (Derma).UAB "Cordata LT" (KTU-LSMU). MITA. 2015-2016;

5. Projektas „Funkcinių nano-mikro tekstilės medžiagų  su biologiškai aktyviais junginiais gamyba ir tyrimas (TEXTILBAC)“ – (KTU-LSMU) – Projekto įgyvendinimo trukmė: 2014–2016 m.;

6. Projektas „ Propolio flavonoidų skvarbos į odą ex vivo tyrimas“. Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017–2018 m.;

7.Projektas ,,Žiedinio dichroizmo spektroskopijos pritaikymo galimybių tyrimas vertinant albumino ir priešgrybelinio veikimo vaistinių medžiagų sąveiką. Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“;

8. Projektas  "Vaistus tiekiančių 3D spausdintų matricų strategija personalizuotų žmonėms skirtų implantų vystymui" (Nr. S-M-ERA.NET-18-2). Projekto įgyvendinimo trukmė -  2018-2020 m.m.

 

 Bendradarbiavimas ir verslo partneriai

Klinikinės farmacijos katedra plėtoja bendradarbiavimą su Gdansko (Lenkija) medicinos universiteto, Rygos (Latvija) Stradinio universiteto, Tartu (Estija) universiteto, Montpeljė ir Lilio (Prancūzija) universitetų, Brno (Čekijos Respublika) veterinarijos ir farmacijos universiteto, Kaljario (Italija) universiteto mokslininkais, UAB ,,Dermedika“.


Nuostatai

http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/6254/ma_ff_kfk_nuostatai.pdf

 

Adresas
LSMU MA FF Klinikinės farmacijos katedra, Sukilėlių pr. 13, 50162 Kaunas


Kontaktas
LSMU Medicinos akademija, Farmacijos fakulteto Klinikinės farmacijos katedra, tel. (+370)327291, el.  paštas: klinikinefarmacija@lsmuni.lt

 

 

Kontaktai:

Vitalis Briedis prof., dr.
Katedros vedėjas
Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
El. paštas: vitalis.briedis@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 209

 

Loreta Vekterienė
Studijų administratorė
Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
El. paštas: loreta.vekteriene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 210

 

Kristina Ramanauskienė prof., dr. 
Tel. (8 37) 327290 (vietinis – 5603)
El.paštas: kristina.ramanauskiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 213

 

Asta Marija Inkėnienė doc., dr. 
Tel. (8 37) 327290 (vietinis – 5603)
El.paštas: asta.inkeniene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 212


Agnė Mazurkevičiūtė, lekt. dr.
Tel. (8 37) 327291 (vietinis - 5619)
El.paštas: Agne.Mazurkeviciute@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 216

 

Rima Minkutė lekt. dr.
Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
El.paštas: Rima.Minkute@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 211


Brigita Venclovaitė, asistentė
Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
El.paštas: b.venclovaite@gmail.com
Kabineto Nr. 211

 

Indrė Šveikauskaitė lekt. dr.
Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
El.paštas: Indre.Sveikauskaite@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 214

 

Vaida Kurapkienė lekt. dr.
Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5627)
El.paštas: Vaida.Kurapkiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 215 kab.

 

Modestas Žilius lekt. dr.
Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5627)
El.paštas: modestas.zilius@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 215 kab.