Spausdinti

Farmakognozijos katedra

LSMU  Farmacijos fakultetas
Farmakognozijos katedra
Adresas: Sukilėlių pr. 13 Kaunas
Katedros telefonas: (8 37) 32 72 49
Kontaktai

Apie mus

Farmakognozijos katedros istorija prasideda 1922 m. atidarytame Lietuvos (Kauno) universitete. Vykdant fakulteto katedrų perskirstymą 1978 m buvo sukurta farmacinės chemijos ir farmakognozijos katedra, kuri 2008 m. perorganizuota į farmakognozijos katedrą. Nuo 2014 metų katedra įsikūrė naujame  Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre.. Katedroje dirba 12 darbuotojų: 4 profesoriai, 2 docentai, 3 lektoriai, 1 studijų administratorė, .2 laborantai.

 

Studijos

Katedra dalyvauja farmacijos fakultete dėstomose studijų programose: „Farmacija“, „Farmacija užsieniečiams“,„ Farmakotechnikai“ ir “Medicininė chemija”. Farmakognozijos katedroje dėstoma bazinė farmacinės botanikos disciplina farmacijos fakulteto 1 kurso studentams, profilinės disciplinos farmakognozija farmacijos fakulteto 3 kurso studentams ir fitopreparatų cheminis tyrimas farmacijos fakulteto 5 kurso studentams; pasirenkamos disciplinos farmacijos fakulteto 4 studentams mityba ir maisto papildai. Katedroje vykdomos doktorantūros studijos. Pastaruoju metu studijuoja 2 doktorantai. Katedros doktorantų temos.:. “Lektinų, išskirtų iš Echinacea purpurea (L.) Moench šaknų, kiekio ir kokybės bei poveikio imuninės sistemos kompensacinėms reakcijoms in vivo tyrimas”, ,,Fagopyrum genties augalų žaliavose kaupiamų biologiškai aktyvių junginių fitocheminis tyrimas“

 

Privalomi dalykai

Farmacinė botanika FF/FKG/F-V23

Farmacinė botanika FF/FKG/F-U18

Farmakognozija FF/FKG/F-V18

Mokomoji vaistinių augalų kultivavimo praktika FF/FKG/F-V19

Mokslinių tyrimų praktika FF/FKG/F-V20

Fitopreparatų cheminis tyrimas FF/FKG/F-IS04

Fitofarmaciniai preparatai FF/KFK/F-V12/02

Fitofarmaciniai preparatai FF/KFK/F-U12/02

Farmakognozija ir farmacinė chemija FF/FKG/MC-M01

Magistro baigiamasis darbas FF/FKG/F-V13

Magistro baigiamasis darbas FF/FKG/F-IS11

Fitofarmacijos praktika FF/VSF/F-V106/04

Fitofarmacinių produktų praktika FF/VTSF/F-IS106/04

Tiriamasis projektas 1 FF/FKG/MC-M03

Tiriamasis projektas 2 FF/FKG/MC-M04

Pasirenkami dalykai

Mityba ir maisto papildai FF/FKG/F-V21

Mityba ir  maisto papildai FF/FKG/F-IS13

Fitoterapija  FF/FKG/F-V22

Fitoterapija  FF/FKG/F-IS14

 

Mokslinių tyrimų kryptys

Padalinio atliekama mokslinių tyrimų pagrindinė kryptis: „Biologiškai aktyvių junginių  įvairavimo tyrimai vaistinėse augalinėse žaliavose ir preparatuoseVykdomų tyrimų temos: Lietuvos floros augalų ir vaistinių augalinių žaliavų kaupiančių fenolinius junginius cheminės sudėties įvairovės tyrimai. Vaistinių augalų ir preparatų gamtinių biologiškai aktyvių junginių kiekybinio nustatymo metodikų kūrimas. Polifenolinių junginių ir lektinų kaupiamų vaistinėse augalinėse žaliavose ir fitopreparatuose antioksidacinio poveikio in vitro tyrimai. Vaistinių augalinių žaliavų kaupiančių fenolinius junginius poveikio in vitro ir in vivo tyrimai.

Atliekamų tyrimų kryptis yra efektyviosios skysčių chromatografijos metodikų kūrimas, tobulinimas, naujų metodikų pritaikymas. Vystomos ir įteisinamos naujos, šiuolaikinės, pasižyminčios dideliu atrankumu ir informatyvumu, cheminio vaistinių augalinių žaliavų ir preparatų tyrimo metodikos, biologiškai aktyvių junginių grupių įvertinimui vaistinėse augalinėse žaliavose.

Kuriami ir vystomi ESC pokolonėliniai metodai. Pokolonėlinės reakcijos metodas yra perspektyvus ir taikomuoju požiūriu, nes turi plačias pritaikymo galimybės tiek analitiniam, tiek chemometriniam bioaktyvumo įvertinimui ir farmacijos, ir maisto, ir kosmetikos pramonėje.

Atliekami moksliniai tyrimai optimizuojant aparatūros komplektaciją bei sistemos komponentus įvairių augalinių antioksidantų atrankai, vaistinių augalinių žaliavų antioksidantų pasiskirstymo tarp atskirų augalo organų įvertinimui ir kokybės kontrolei pagal antioksidantinį aktyvumą. Optimizuojamos pokolonėlinės reakcijos metodikos taikant DPPH ir ABTS reagentus greitam antioksidantų identifikavimui ir aktyvumo nustatymui sudėtiniuose mišiniuose po chromatografinio analičių išskirstymo. Atliekami darbai vertinant vaistinių augalinių žaliavų ekstraktų fenolinių junginių antioksidantinį aktyvumą.

Vykdomi moksliniai darbai tiriant polifenolinių junginių (flavonoidų, fenolkarboksirūgščių ir kitų)  įtaką ląstelių energetikai išeminio/reperfuzijos in vitro ir in vivo modeliuose. Atliekami tyrimai, ieškant apsauginių biologiškai aktyvių junginių, galinčių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso sukeltos pažaidos. Taip pat vykdomi tyrimai biologiškai aktyvių junginių įvertinimui bičių produktuose.

 

Projektai nuo 2010

 1. Prof. N. Savickienės vadovaujamas projektas. „Eureka“E! 3695 „ ANTIOKSDIABET“(„Natūralių antioksidantų poveikio cukrinio diabeto komplikacijų vystymuisi metodologijos sukūrimas“). 2009 – 2012 m. Projekto sutarties Nr. VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003 Projekto vertė 380 000 Eur)
 2. Prof. V. Jakšto vykdytas projektas  „Solidago genties rūšių ir biotipų įvairovė, gausos reguliavimas ir panaudojimas” (Nr. MIP-50/2013), 2013 – 2015 m. Tyrimus finansavo LMT. Projekto vertė 330,9 tūkst. Lt.
 3. Prof. V. Jakšto vykdytas projektas  ,,Grikių veislių ir auginimo sąlygų atranka, technologijos funkcionaliųjų komponentų didinimui kūrimas” (Nr. SVE-14003), 2014 – 2015 m. Projekto vertė 365 tūkst. Lt.
 4. Prof. V. Jakšto vadovaujamas projektas  BIOKOMPLEKSAS; SV5-6-1; , MTEPI-L-15005. Finansavimo šaltiniai: LSMU Mokslo fondas. Trukmė 2015 – 2015m. Projekto vertė 21 tūkst Eur.  LSMU dalies lėšos – 11,4 tūkst. Eur.
 5. Prof. V. Jakšto vadovaujamas projektas  ,,Biopolimerai bioaktyvių medžiagų pernašai (BIOPERNAŠA)", fondas: LMT. Trukmė 2015 – 2018 m. Projekto vertė 100 tūkst. Eur., Sutarties Nr. MIP-055/2015.
 6. Prof. V. Jakšto vadovaujamas projektas  MEDiKOMPLEKSAS; BN16-60/SV5-0060. Finansavimo šaltiniai: LSMU Mokslo fondas. Trukmė 2016 – 2016 m.. Projekto sutarties Nr BN16-60/SV5-0060. Projekto vertė 19,5 tūkst. Eur., LSMU dalies vertė 9,5 tūkst. Eur.
 7. Prof. V. Jakšto vadovaujamas projektas  Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas (EUNUTRITECH). 01.2.2- LMT-K718-01- 0062. Bendra projekto vertė, Eur: 699.966,93. LMT pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718  „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ (SMART). Trukmė 2017 – 2021 m.
 8. Prof. N. Savickienės vadovaujamas projektas. Horizon 2020, M-ERA.NET projektas "Pernašos į periodonto uždegimo paviršių sistemos su Pelargonium sidoides veikliąja medžiaga inžinerija ir funkcionalizacija“ (PELARGODONT). 2017 – 2019 m. Projekto sutarties Nr. S-M-ERA.NET-17-2  Projekto vertė  - 556 546 Eur.

 

Bendradarbiavimas

Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos mokslinėmis ir aukštojo mokslo institucijomis:

 • VDU Botanikos sodo vaistinių augalų skyriaus mokslo darbuotojais tiriant Lietuvoje introdukuotų ir auginamų augalų auginimo sąlygas.
 • Bendradarbiaujama su Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės  instituto mokslininkais vykdant vaistinių augalinių žaliavų tyrimus.
 • Bendradarbiaujama su KTU maisto katedros mokslininkais tiriant vaistinių augalinių žaliavų eterinių aliejų kokybinę ir kiekinę sudėtį, dalyvauja vykdant bendrus projektus.
 • Kartu su Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorijos mokslinkais tiriamas vaistinių augalinių žaliavų sausųjų ekstraktų poveikis žiurkės širdies mitochondrijų funkcijoms.
 • Kartu su LSMU Biochemijos katedros ir Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto mokslininkais, tiriant augalinių ekstraktų ir biologiškai aktyvių junginių poveikį uždegimo mediatoriams.
 • Kartu su LSMU Gyvūnų tyrimo centro darbuotojais atliekant biologiškai aktyvių junginių – lektinų, tyrimus in vivo.
 • Kartu su Vilniaus Universiteto Biotechnologijų Instituto, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus mokslininkais, vykdant augalinių baltymų išskyrimą iš augalinės žaliavos ir šių junginių gryninimą.
 • Baltarusijos valstybinės akademijos V. F. Kuprevičiaus eksperimentinės botanikos institutas
 • Rygos Stradino universiteto Biochemijos laboratorija
 • Lenkijos Mokslų akademijos polimerų tyrimo centras
 • Latvijos organinės sintezės institutas
 • Krokuvos Jogailos universitetas
 • Italijos Piemonte Orientale universitetas
 • Italijos La Sapienza universitetas

 

Verslo partneriai

UAB vaistinė „Širdažolė“ (chromatografiniai tyrimai, konsultacijos)

VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas (masių spektrometrijos tyrimų paslaugos)

UAB „Švenčionių vaistažolės“ (tyrimų paslaugos)

MB Probiomas (spektrofotometriniai ir masių spektrometriniai tyrimai)

UAB „ Ferentis“

UAB „Aconitum“

UAB Innovative Pharma Baltics

UAB „Laifarma“.

 

Apdovanojimai

 1. Prof. S. Trumbeckaitė už stendinį pranešimą „Kavos rūgštis fenetilo esteris apsaugo žiurkės inkstų mitochondrijas nuo išemijos sukeltos pažaidos“ laimėjo 1-ją vietą EAU Baltijos šalių konferencijoje, Vilnius, 2014.
 2. Prof. S. Trumbeckaitė 2012 metais tapo LSMU konkurso „LSMU metų brandus mokslininkas 2012“  laureatė (1-ji vieta).
 3. Prof. V. Jakštas: 2013 m. LSMU jaunasis mokslininkas laureatas (2 vieta), 2016 m. LSMU Jaunasis mokslininkas laureatas (1 vieta).
 4. Doktorantė G. Balčiūnaitė apdovanota specialiu ThermoFisher scientific įsteigtu apdovanojimu už išskirtinį mokslinį pranešimą „Hemagliutinaciniu aktyvumu pasižyminčių rausvažiedžių ežiuolių šaknų baltymų išskyrimas ir frakcionavimas“.  Nacionalinėje doktorantų konferencijoje „Mokslas sveikatai 2016“, Kaunas, 2016 m. 
 5. Doktorantė G. Balčiūnaitė apdovanota už geriausią stendinį pranešimą „Hemagglutinin from Echinacea purpurea L. root separation and identification“ „11th International Scientific Conference Vital Nature Sign 2017“ Vilnius,2017.  
 6. Doktorantė G. Balčiūnaitė apdovanota už geriausią stendinį pranešimą „Hemagglutinin fraction from Echinacea purpurea L. (Moench) roots impact on mice immune response in vivo“  „8th International Conference „Science and Practice“,Kaunas,2017.

http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/6253/ma_ff_fk_nuostatai.pdf