Katedros

 • Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra

  LSMU Farmacijos fakultetas
  Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra
  Adresas: Sukilėlių pr. 13 Kaunas

  Kontaktai

   

  Apie mus

   Katedros istorija prasideda 1922 m. įsteigtame Kauno valstybiniame universitete. Universiteto medicinos fakulteto farmacijos skyriaus studentai chemijos disciplinų (neorganinės, organinės, analizinės, fizikinės) paskaitas klausė atitinkamose katedrose gamtos ir matematikos fakultetuose. Fiziologinės ir koloidų chemijos kursą skaitė profesorius V. Lašas jo vadovaujamoje fiziologijos ir fiziologinės chemijos katedroje. 1944 m. universitete organizuojama chemijos katedra. Visi fundamentinės chemijos dalykai dėstyti farmacijos studentams buvo perkelti į šią katedrą. Katedros vadovais buvo A. Gabrėnas (1944-1951) ir biologijos mokslų daktras K. Edigarovas (1952 – 1953). 1953 m. dėl padidėjusio studentų skaičiaus katedra pertvarkoma į dvi atskiras: bendrosios chemijos bei biologinės ir organinės chemijos katedras. Bendrosios chemijos katedroje dirba vadovas chemijos mokslų daktaras J. Janickis, vyesnieji dėstytojai  J. Arnastauskas, V. Gubavičius and D. Reingardas, asistentai B. Navickienė, E. Klimavičienė ir M. Padolskis. Nuo 1957, katedrai vadovavo J. Arnastauskas, prie katedros kolektyvo prisijungė farmacijos studijas baigusi A. Janutytė ir cheminės technologijos studijas Kauno politechnikos institute baigusi J. Šuliakienė. Vėliau, baigusios farmacijos studijas prisijungė jaunosios dėstytojos: A. Matulionienė (1960), R. Kelerienė (1963), B. Aleknavičienė (1965) ir M. Sapragonienė (1965). 1964 m. prisijungė fizikinės chemijos dėstytoja, baigusi Vilniaus universitetą. G. Karnišauskaitė prisijungė 1966 m. apgynisi daktaro disertaciją Piatigorske. Katedros vadovais 1972 – 1987m. buvo technikos mokslų daktaras doc. L. Džekčiorius (1972-1983) ir doc. M. Sapragonienė (1983-1987). 1987 m. bendrosios chemijos katedra reorganizuota į Analizinės ir toksikologinės chemijos katedrą, vadovaujamą prof. P.Vainausko. Nuo 2008m. balandžio katedrai vadovauja prof. L.Ivanauskas.

   

  Studijos

   Studijos katedroje vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis farmacijos (magistro studijos) ir medicinos (medicininės ir veterinarinės biochemijos bei medicininės ir veterinarinės genetikos bakalauro studijos) fakultetų, bei veterinarijos akademijos (maisto mokslo bakalauro studijos). Taip pat vykdomos doktorantūros studijos. Katedroje studentai studijuoja:

   

  Privalomi dalykai

   Studijų programa FARMACIJA (lietuvių/anglų kalbomis): Bendroji ir neorganinė chemija, Farmacinė analizė, Organinė chemija, Fizikinė chemija, Toksikologija, Baigiamasis magistro darbas.

   Studijų programa MEDICININĖ IR VETERINARINĖ BIOCHEMIJA: Bendroji ir neorganinė chemija, Organinė ir bioorganinė chemija, Fizikinė ir koloidų chemija, Analizinė chemija (kokybinė ir kiekybinė), Instrumentinės analizės metodai, Baigiamasis darbas.

   Studijų programa MEDICININĖ IR VETERINARINĖ GENETIKA: Neorganinė ir bendroji chemija, Organinė chemija, Analizinė chemija, Fizikiniai- cheminiai tyrimų metodai.

   Studijų programa MAISTO MOKSLAS: Cheminiai ir fizikiniai maisto tyrimai.

   Studijų programa MAISTO MOKSLAS (tęstinės studijos): Cheminiai ir fizikiniai maisto tyrimai.

   

   Pasirenkami dalykai

  Studijų programa FARMACIJA (lietuvių kalba): Dujų ir efektyviosios skysčių chromatografijos metodai farmacinėje analizėje, Mokslinių tyrimų praktika, Teismo toksikologija.

   

  Mokslinių tyrimų kryptys

   Katedros mokslinio darbo tema: “Biologiškai aktyvių medžiagų analizės metodikų kūrimas ir jų pritaikymas toksiškumo ir farmakokinetiniuose tyrimuose”.

  • Biologiškai aktyvių medžiagų analizės metodikų kūrimas ir pritaikymas vaistinių preparatų tyrimuose.
  • Biologiškai aktyvių medžiagų toksiškumo ir farmakokinetiniai tyrimai.
  • Antidepresantų atskyrimo ir identifikavimo metodika, naudojant plonasluoksnę ir efektyviąją skysčių chromatografiją ir kietafazę ekstrakciją iš kraujo plazmos.

   

  Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:

  Dujų chromatografijos, efektyviosios sksčių chromatografijos ir plonasluoksnės chromatografijos analitinių metodikų vystymas, optimizavimas bei validacija:

  • vaistinių preparatų ir toksinių junginių farmakokinetinis tyrimas in vitro, tyrimo metodikų kūrimas ir optimizavimas;
  • vaistinių preparatų ir toksinių junginių farmakokinetinis tyrimas in vivo pagal sukurtas metodikas;
  • biologiškai aktyvių junginių, sunkiųjų metalų ir pesticidų tyrimai validuota ar oficialia metodika vaistinėje žaliavoje ir  preparatuose;
  • validuotų tyrimo metodikų kūrimas biologiškai aktyvių junginių kiekio nustatymui biologiniuose objektuose;
  • biologiškai aktyvių junginių  metabolitų nustatymo metodikų kūrimas;
  • vaistinių preparatų stabilumo tyrimai (analitinių metodikų sukūrimas, stabilumą įtakojančių faktorių ir skilimo metu susidariusių produktų identifikavimas ir tyrimas);
  • vaistų formų fizinis charakterizavimas ir jo pritaikymas farmacinių preparatų kokybės sistemose;
  • augalinių ekstraktų, maisto papildų ir vaistinių preparatų tyrimai;
  • baltymų skaldymas ir aminorūgščių įvairavimo tyrimai pieno baltymuose, bei augaliniuose ekstraktuose;
  • sočiųjų riebiųjų rūgščių įvertinimas augaliniuose aliejuose, bei maisto papilduose;
  • kanabinoidų nustatymas ir kiekybinis įvertinimas kanapėse;
  • eterinių aliejų išskyrimas ir jų sudėties  įvertinimas iš įvairių augalinių žaliavų;
  • derivatizacijos procesų optimizavimas ir vystymas.

   Katedroje vydomuose moksliniuose tyrimuose dalyvauja ne tik katedros darbuotojai, bet ir doktorantai bei studentai. Mokslinių tyrimų rezultatai skelbiami Lietuvos ir užsienio moksliniuose žurnaluose.

   

  Projektai nuo 2010

   ,,Solidago genties rūšių ir biotipų įvairovė, gausos reguliavimas ir panaudojimas“ 

  Projektas vykdytas 2013 - 2015 m., sutarties Nr. MIP-50 /2013, finansuojamas LMT, biudžetas 350000 LTL.  Partneris  - Gamtos tyrimo centras. Vadovas  prof. L. Ivanauskas.

   

  "Grikių veislių ir auginimo sąlygų atranka, technologijos funkcionaliųjų komponentų didinimui kūrimas". 

  Projektas vykdytas 2014 - 2015 m.,  sutarties Nr. SVE-02/2014, finansuojamas LMT, biudžetas 375000 LTL. Partneris - Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. Vadovas  prof. L. Ivanauskas

   

  „MEDIKOMPLEKSAS“

  Projektas vykdytas 2016.04–2016.12 m.,  BN16-60/SV5-0060. Partneriai - KTU.

   

  ,,Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas (EUNUTRITECH)”

  Projektas vykdomas 2018 m.,  Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0062. Partneriai: UAB“Meditaurus“, UAB „Inovatyvūs sprendimai“, UAB „Oda LT“.

   

  Bendradarbiavimas ir verslo partneriai

   Katedra bendradarbiauja su UAB“Valentis“, UAB “Acorus calamus“, UAB “Aconitum“, Vilniaus Gamtos tyrimų centru, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centru, LSMU MA Farmakologijos, Biochemijos katedromis, FF katedromis.

   

  Parengti ir išleisti metodiniai leidiniai per 2018 m. 

  • Mokomoji knyga: Physical chemistry practicals. Part I: tutorial 

   

  Nuostatai

   

  Adresas:

  LSMU MA FF Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra, Sukilėlių pr. 13, 50162 Kaunas

   

  Kontaktai

  Liudas Ivanauskas, prof., dr.
  Katedros vedėjas
  Tel. (8 37) 327248 (vietinis - 5608)
  El. paštas: liudas.ivanauskas@lsmuni.lt

   

  Vilma Smetanina
  Studijų administratorė
  Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
  El. paštas: vilma.smetanina@lsmuni.lt

   

  Andrejus Ževžikovas, prof., dr.
  Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
  El. paštas: andrejus.zevzikovas@lsmuni.lt

  Rūta Marksienė, doc., dr.
  Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
  El. paštas: ruta.marksiene@lsmuni.lt

   

  Asta Kubilienė, doc., dr.
  Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
  El. paštas: asta.kubiliene@lsmuni.lt

   

  Augusta Ževžikovienė, doc., dr.
  Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
  El. paštas: augusta.zevzikoviene@lsmuni.lt

   

  Daiva Kazlauskienė, doc., dr.
  Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
  El. paštas: daiva.kazlauskiene@lsmuni.lt

   

  Konradas Vitkevičius, doc., dr.
  Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
  El. paštas: konradas.vitkevicius@lsmuni.lt

   

  Palma Nenortienė, lekt., dr.
  Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
  El. paštas: palma.nenortiene@lsmuni.lt

   

  Justė Baranauskaitė, lekt., dr.
  Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
  El. paštas: juste.baranauskaite@lsmuni.lt

   

  Laura Rimkienė, lekt.
  Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
  El. paštas: laura.rimkiene@lsmuni.lt

   

  Mindaugas Marksa, lekt.
  Tel. (8 37) 327246 (vietinis - 5607)
  El. paštas: mindaugas.marksa@fc.lsmuni.lt

   

   

   

 • Farmakognozijos katedra

  LSMU  Farmacijos fakultetas
  Farmakognozijos katedra
  Adresas: Sukilėlių pr. 13 Kaunas
  Katedros telefonas: (8 37) 32 72 49
  Kontaktai

  Apie mus

  Farmakognozijos katedros istorija prasideda 1922 m. atidarytame Lietuvos (Kauno) universitete. Vykdant fakulteto katedrų perskirstymą 1978 m buvo sukurta farmacinės chemijos ir farmakognozijos katedra, kuri 2008 m. perorganizuota į farmakognozijos katedrą. Nuo 2014 metų katedra įsikūrė naujame  Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre.. Katedroje dirba 12 darbuotojų: 4 profesoriai, 2 docentai, 3 lektoriai, 1 studijų administratorė, .2 laborantai.

   

  Studijos

  Katedra dalyvauja farmacijos fakultete dėstomose studijų programose: „Farmacija“, „Farmacija užsieniečiams“,„ Farmakotechnikai“ ir “Medicininė chemija”. Farmakognozijos katedroje dėstoma bazinė farmacinės botanikos disciplina farmacijos fakulteto 1 kurso studentams, profilinės disciplinos farmakognozija farmacijos fakulteto 3 kurso studentams ir fitopreparatų cheminis tyrimas farmacijos fakulteto 5 kurso studentams; pasirenkamos disciplinos farmacijos fakulteto 4 studentams mityba ir maisto papildai. Katedroje vykdomos doktorantūros studijos. Pastaruoju metu studijuoja 2 doktorantai. Katedros doktorantų temos.:. “Lektinų, išskirtų iš Echinacea purpurea (L.) Moench šaknų, kiekio ir kokybės bei poveikio imuninės sistemos kompensacinėms reakcijoms in vivo tyrimas”, ,,Fagopyrum genties augalų žaliavose kaupiamų biologiškai aktyvių junginių fitocheminis tyrimas“

   

  Privalomi dalykai

  Farmacinė botanika FF/FKG/F-V23

  Farmacinė botanika FF/FKG/F-U18

  Farmakognozija FF/FKG/F-V18

  Mokomoji vaistinių augalų kultivavimo praktika FF/FKG/F-V19

  Mokslinių tyrimų praktika FF/FKG/F-V20

  Fitopreparatų cheminis tyrimas FF/FKG/F-IS04

  Fitofarmaciniai preparatai FF/KFK/F-V12/02

  Fitofarmaciniai preparatai FF/KFK/F-U12/02

  Farmakognozija ir farmacinė chemija FF/FKG/MC-M01

  Magistro baigiamasis darbas FF/FKG/F-V13

  Magistro baigiamasis darbas FF/FKG/F-IS11

  Fitofarmacijos praktika FF/VSF/F-V106/04

  Fitofarmacinių produktų praktika FF/VTSF/F-IS106/04

  Tiriamasis projektas 1 FF/FKG/MC-M03

  Tiriamasis projektas 2 FF/FKG/MC-M04

  Pasirenkami dalykai

  Mityba ir maisto papildai FF/FKG/F-V21

  Mityba ir  maisto papildai FF/FKG/F-IS13

  Fitoterapija  FF/FKG/F-V22

  Fitoterapija  FF/FKG/F-IS14

   

  Mokslinių tyrimų kryptys

  Padalinio atliekama mokslinių tyrimų pagrindinė kryptis: „Biologiškai aktyvių junginių  įvairavimo tyrimai vaistinėse augalinėse žaliavose ir preparatuoseVykdomų tyrimų temos: Lietuvos floros augalų ir vaistinių augalinių žaliavų kaupiančių fenolinius junginius cheminės sudėties įvairovės tyrimai. Vaistinių augalų ir preparatų gamtinių biologiškai aktyvių junginių kiekybinio nustatymo metodikų kūrimas. Polifenolinių junginių ir lektinų kaupiamų vaistinėse augalinėse žaliavose ir fitopreparatuose antioksidacinio poveikio in vitro tyrimai. Vaistinių augalinių žaliavų kaupiančių fenolinius junginius poveikio in vitro ir in vivo tyrimai.

  Atliekamų tyrimų kryptis yra efektyviosios skysčių chromatografijos metodikų kūrimas, tobulinimas, naujų metodikų pritaikymas. Vystomos ir įteisinamos naujos, šiuolaikinės, pasižyminčios dideliu atrankumu ir informatyvumu, cheminio vaistinių augalinių žaliavų ir preparatų tyrimo metodikos, biologiškai aktyvių junginių grupių įvertinimui vaistinėse augalinėse žaliavose.

  Kuriami ir vystomi ESC pokolonėliniai metodai. Pokolonėlinės reakcijos metodas yra perspektyvus ir taikomuoju požiūriu, nes turi plačias pritaikymo galimybės tiek analitiniam, tiek chemometriniam bioaktyvumo įvertinimui ir farmacijos, ir maisto, ir kosmetikos pramonėje.

  Atliekami moksliniai tyrimai optimizuojant aparatūros komplektaciją bei sistemos komponentus įvairių augalinių antioksidantų atrankai, vaistinių augalinių žaliavų antioksidantų pasiskirstymo tarp atskirų augalo organų įvertinimui ir kokybės kontrolei pagal antioksidantinį aktyvumą. Optimizuojamos pokolonėlinės reakcijos metodikos taikant DPPH ir ABTS reagentus greitam antioksidantų identifikavimui ir aktyvumo nustatymui sudėtiniuose mišiniuose po chromatografinio analičių išskirstymo. Atliekami darbai vertinant vaistinių augalinių žaliavų ekstraktų fenolinių junginių antioksidantinį aktyvumą.

  Vykdomi moksliniai darbai tiriant polifenolinių junginių (flavonoidų, fenolkarboksirūgščių ir kitų)  įtaką ląstelių energetikai išeminio/reperfuzijos in vitro ir in vivo modeliuose. Atliekami tyrimai, ieškant apsauginių biologiškai aktyvių junginių, galinčių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso sukeltos pažaidos. Taip pat vykdomi tyrimai biologiškai aktyvių junginių įvertinimui bičių produktuose.

   

  Projektai nuo 2010

  1. Prof. N. Savickienės vadovaujamas projektas. „Eureka“E! 3695 „ ANTIOKSDIABET“(„Natūralių antioksidantų poveikio cukrinio diabeto komplikacijų vystymuisi metodologijos sukūrimas“). 2009 – 2012 m. Projekto sutarties Nr. VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003 Projekto vertė 380 000 Eur)
  2. Prof. V. Jakšto vykdytas projektas  „Solidago genties rūšių ir biotipų įvairovė, gausos reguliavimas ir panaudojimas” (Nr. MIP-50/2013), 2013 – 2015 m. Tyrimus finansavo LMT. Projekto vertė 330,9 tūkst. Lt.
  3. Prof. V. Jakšto vykdytas projektas  ,,Grikių veislių ir auginimo sąlygų atranka, technologijos funkcionaliųjų komponentų didinimui kūrimas” (Nr. SVE-14003), 2014 – 2015 m. Projekto vertė 365 tūkst. Lt.
  4. Prof. V. Jakšto vadovaujamas projektas  BIOKOMPLEKSAS; SV5-6-1; , MTEPI-L-15005. Finansavimo šaltiniai: LSMU Mokslo fondas. Trukmė 2015 – 2015m. Projekto vertė 21 tūkst Eur.  LSMU dalies lėšos – 11,4 tūkst. Eur.
  5. Prof. V. Jakšto vadovaujamas projektas  ,,Biopolimerai bioaktyvių medžiagų pernašai (BIOPERNAŠA)", fondas: LMT. Trukmė 2015 – 2018 m. Projekto vertė 100 tūkst. Eur., Sutarties Nr. MIP-055/2015.
  6. Prof. V. Jakšto vadovaujamas projektas  MEDiKOMPLEKSAS; BN16-60/SV5-0060. Finansavimo šaltiniai: LSMU Mokslo fondas. Trukmė 2016 – 2016 m.. Projekto sutarties Nr BN16-60/SV5-0060. Projekto vertė 19,5 tūkst. Eur., LSMU dalies vertė 9,5 tūkst. Eur.
  7. Prof. V. Jakšto vadovaujamas projektas  Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas (EUNUTRITECH). 01.2.2- LMT-K718-01- 0062. Bendra projekto vertė, Eur: 699.966,93. LMT pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718  „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ (SMART). Trukmė 2017 – 2021 m.
  8. Prof. N. Savickienės vadovaujamas projektas. Horizon 2020, M-ERA.NET projektas "Pernašos į periodonto uždegimo paviršių sistemos su Pelargonium sidoides veikliąja medžiaga inžinerija ir funkcionalizacija“ (PELARGODONT). 2017 – 2019 m. Projekto sutarties Nr. S-M-ERA.NET-17-2  Projekto vertė  - 556 546 Eur.

   

  Bendradarbiavimas

  Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos mokslinėmis ir aukštojo mokslo institucijomis:

  • VDU Botanikos sodo vaistinių augalų skyriaus mokslo darbuotojais tiriant Lietuvoje introdukuotų ir auginamų augalų auginimo sąlygas.
  • Bendradarbiaujama su Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės  instituto mokslininkais vykdant vaistinių augalinių žaliavų tyrimus.
  • Bendradarbiaujama su KTU maisto katedros mokslininkais tiriant vaistinių augalinių žaliavų eterinių aliejų kokybinę ir kiekinę sudėtį, dalyvauja vykdant bendrus projektus.
  • Kartu su Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorijos mokslinkais tiriamas vaistinių augalinių žaliavų sausųjų ekstraktų poveikis žiurkės širdies mitochondrijų funkcijoms.
  • Kartu su LSMU Biochemijos katedros ir Biologinių sistemų ir genetinių tyrimų instituto mokslininkais, tiriant augalinių ekstraktų ir biologiškai aktyvių junginių poveikį uždegimo mediatoriams.
  • Kartu su LSMU Gyvūnų tyrimo centro darbuotojais atliekant biologiškai aktyvių junginių – lektinų, tyrimus in vivo.
  • Kartu su Vilniaus Universiteto Biotechnologijų Instituto, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus mokslininkais, vykdant augalinių baltymų išskyrimą iš augalinės žaliavos ir šių junginių gryninimą.
  • Baltarusijos valstybinės akademijos V. F. Kuprevičiaus eksperimentinės botanikos institutas
  • Rygos Stradino universiteto Biochemijos laboratorija
  • Lenkijos Mokslų akademijos polimerų tyrimo centras
  • Latvijos organinės sintezės institutas
  • Krokuvos Jogailos universitetas
  • Italijos Piemonte Orientale universitetas
  • Italijos La Sapienza universitetas

   

  Verslo partneriai

  UAB vaistinė „Širdažolė“ (chromatografiniai tyrimai, konsultacijos)

  VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas (masių spektrometrijos tyrimų paslaugos)

  UAB „Švenčionių vaistažolės“ (tyrimų paslaugos)

  MB Probiomas (spektrofotometriniai ir masių spektrometriniai tyrimai)

  UAB „ Ferentis“

  UAB „Aconitum“

  UAB Innovative Pharma Baltics

  UAB „Laifarma“.

   

  Apdovanojimai

  1. Prof. S. Trumbeckaitė už stendinį pranešimą „Kavos rūgštis fenetilo esteris apsaugo žiurkės inkstų mitochondrijas nuo išemijos sukeltos pažaidos“ laimėjo 1-ją vietą EAU Baltijos šalių konferencijoje, Vilnius, 2014.
  2. Prof. S. Trumbeckaitė 2012 metais tapo LSMU konkurso „LSMU metų brandus mokslininkas 2012“  laureatė (1-ji vieta).
  3. Prof. V. Jakštas: 2013 m. LSMU jaunasis mokslininkas laureatas (2 vieta), 2016 m. LSMU Jaunasis mokslininkas laureatas (1 vieta).
  4. Doktorantė G. Balčiūnaitė apdovanota specialiu ThermoFisher scientific įsteigtu apdovanojimu už išskirtinį mokslinį pranešimą „Hemagliutinaciniu aktyvumu pasižyminčių rausvažiedžių ežiuolių šaknų baltymų išskyrimas ir frakcionavimas“.  Nacionalinėje doktorantų konferencijoje „Mokslas sveikatai 2016“, Kaunas, 2016 m. 
  5. Doktorantė G. Balčiūnaitė apdovanota už geriausią stendinį pranešimą „Hemagglutinin from Echinacea purpurea L. root separation and identification“ „11th International Scientific Conference Vital Nature Sign 2017“ Vilnius,2017.  
  6. Doktorantė G. Balčiūnaitė apdovanota už geriausią stendinį pranešimą „Hemagglutinin fraction from Echinacea purpurea L. (Moench) roots impact on mice immune response in vivo“  „8th International Conference „Science and Practice“,Kaunas,2017.

  http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/6253/ma_ff_fk_nuostatai.pdf

 • Klinikinės farmacijos katedra

  LSMU Farmacijos fakultetas
  Klinikinės farmacijos katedra
  Adresas:
  Sukilėlių pr. 13 Kaunas
  Kontaktai

   

  Apie mus
  Klinikinės farmacijos katedra įkurta 2011 m., vertinant vis didėjantį poreikį farmacijos specialistams dalyvauti ir prisiimti atsakomybę užtikrinant saugų ir veiksmingą vaistų naudojimą. Išsamios klinikinės farmacijos studijos suteikia galimybę gydytojams ir farmacininkams glaudžiau bendradarbiauti vykdant pacientų priežiūrą ir optimizuojant farmakoterapiją, siekiant bene svarbiausio tikslo – piliečių sveikatos, gyvenimo kokybės ir ligų prevencijos.
  Nuo 2011 m. iki šiol katedrai vadovauja Prof. Vitalis Briedis. Katedroje šiuo metu dirba 11 darbuotojų: 2 profesoriai, 1 docentas, 3 lektoriai, 4 asistentai ir 1 studijų administratorius.


  Studijos
  Klinikinės farmacijos katedroje dėstomi studijų dalykai Farmacijos fakulteto studentams: III kurse ,,Biofarmacija“, IV kurse ,,Farmacinė biotechnologija“, Modulio ,,Ligų valdymas“ studijų dalykas ,,Klinikinė farmacija“, V kurse Modulio ,,Farmacinių preparatų kūrimas“ studijų dalykas ,,Biologiniai vaistai“. KTU-LSMU jungtinės magistrantūros programos “Medicininė chemija” dėstomi šie studijų dalykai: I kurse ,,Vaistų kūrimas“ ir ,,Mokslinių tyrimų praktika“.
  Katedroje vykdomos doktorantūros studijos. Šiuo metu studijuoja 5 doktorantai.


  Privalomi dalykai:
  III kurse ,,Biofarmacija“, IV kurse ,,Farmacinė biotechnologija“, Modulio ,,Ligų valdymas“ studijų dalykas ,,Klinikinė farmacija“, V kurse Modulio ,,Farmacinių preparatų kūrimas“ studijų dalykas ,,Biologiniai vaistai“, ,,Vaistų kūrimas“ ir ,,Mokslinių tyrimų praktika“.


  Pasirenkami dalykai
  KTU-LSMU jungtinės magistrantūros programos “Medicininė chemija” pasirenkamieji dalykai: I kurse ,,Tiriamasis projektas 1“,  II kurse  ,,Tiriamasis projektas 2“.


  Mokslinių tyrimų kryptys
  Klinikiniai farmaciniai vaistų vartojimo aspektai. Vaistų biofarmacija - farmacinių ir fiziologinių veiksnių įtaka vaistinių medžiagų biologiniam prieinamumui.


  Projektai nuo 2010
  1. Lietuvos mokslo tarybos mokslininkų grupių projektas ,,Vėžį slopinančių gauromečių ekstraktų frakcijų išskyrimas ir jų molekuliniai ir biologiniai tyrimai“ Nr. MIP-084/2012.2012-2014. Projektas remiamas valstybinio mokslo ir studijų fondo . 2012-2014;

  2. Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D). 2012-2014;

  3. Lietuvos mokslo tarybos, Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Grikių veislių ir auginimo sąlygų atranka, technologijos funkcionaliųjų komponentų didinimui kūrimas“. Projektas remiamas valstybinio mokslo ir studijų fondo. 2014-2015;

  4. Dermatologinės kosmetikos linijos „Mama ir kūdikis“ komercializavimas (Derma).UAB "Cordata LT" (KTU-LSMU). MITA. 2015-2016;

  5. Projektas „Funkcinių nano-mikro tekstilės medžiagų  su biologiškai aktyviais junginiais gamyba ir tyrimas (TEXTILBAC)“ – (KTU-LSMU) – Projekto įgyvendinimo trukmė: 2014–2016 m.;

  6. Projektas „ Propolio flavonoidų skvarbos į odą ex vivo tyrimas“. Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017–2018 m.;

  7.Projektas ,,Žiedinio dichroizmo spektroskopijos pritaikymo galimybių tyrimas vertinant albumino ir priešgrybelinio veikimo vaistinių medžiagų sąveiką

  Projekto tikslas – ištirti žiedinio dichroizmo spektroskopijos pritaikymo galimybes vertinti plazmos baltymo albumino ir priešgrybelinių vaistų tarpusavio sąveikas bei įvertinti galimus dėsningumus.

  Tyrimo aktualumas grindžiamas poreikiu ištirti vaistinių medžiagų sąveiką su įvairių biologinių matricų komponentais, taip pat ir su plazmos baltymais, kurių pagrindiniu yra albuminas. Gauti duomenys apie junginių sąveikos ypatumus, žiedinio dichroizmo spektroskopijos galimybes bei metodo informatyvumą vertinant baltymų ir vaistinių medžiagų sąveikas bei dėl jų vykstančius molekulių struktūrinius pokyčius bus  vertingi tiriant vaistinių medžiagų - baltymų kompleksų struktūrų kitimus, todėl tikima, kad suplanuoti tyrimai bus vertingi ne tik formuojant studento praktinius įgūdžius, bet ir sukaupiant naujų mokslinių duomenų, kurie būtų vertingi tiriant vaistinių medžiagų pernašą biologinėse matricose.

  Planuojama praktiškai pritaikyti žiedinio dichroizmo spektroskopijos metodą albumino struktūros tyrimams ir ištirti aplinkos faktorių poveikį albumino struktūros kitimams bei įvertinti metodo pritaikomumą struktūros pokyčių vertinimui. Tolimesniame etape bus tiriamos priešgrybelinių vaistinių medžiagų sąveikos su albuminu fiziologinėmis ir artimomis joms sąlygomis.

  Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

   


  Bendradarbiavimas ir verslo partneriai
  Klinikinės farmacijos katedra plėtoja bendradarbiavimą su Gdansko (Lenkija) medicinos universiteto, Rygos (Latvija) Stradinio universiteto, Tartu (Estija) universiteto, Montpeljė ir Lilio (Prancūzija) universitetų, Brno (Čekijos Respublika) veterinarijos ir farmacijos universiteto, Kaljario (Italija) universiteto mokslininkais, UAB ,,Dermedika“.


  Nuostatai

  http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/6254/ma_ff_kfk_nuostatai.pdf

   

  Adresas
  LSMU MA FF Klinikinės farmacijos katedra, Sukilėlių pr. 13, 50162 Kaunas


  Kontaktas
  LSMU Medicinos akademija, Farmacijos fakulteto Klinikinės farmacijos katedra, tel. (+370)327291, el.  paštas: klinikinefarmacija@lsmuni.lt

   

   

  Kontaktai:

  Vitalis Briedis prof., dr.
  Katedros vedėjas
  Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
  El. paštas: vitalis.briedis@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 209

   

  Ineta Bieliauskienė
  Studijų administratorė
  Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
  El. paštas: ineta.bieliauskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 210

   

  Kristina Ramanauskienė prof., dr. 
  Tel. (8 37) 327290 (vietinis – 5603)
  El.paštas: kristina.ramanauskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 213

   

  Asta Marija Inkėnienė doc., dr. 
  Tel. (8 37) 327290 (vietinis – 5603)
  El.paštas: asta.inkeniene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 212

   

  Rima Minkutė lekt. dr.
  Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
  El.paštas: rima.minkute@gmail.com
  Kabineto Nr. 211

   

  Kristina Kandrataitė asistentė
  Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
  El.paštas: kristinakandrataite@vvkt.lt
  Kabineto Nr. 211

   

  Vaida Juškaitė lekt. dr.
  Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
  El.paštas: vaida.juskaite@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 215 kab.

   

  Modestas Žilius lekt. dr.
  Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
  El.paštas: modestas.zilius@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 215 kab.

   

   

   

   

   

   

   

 • Vaistų chemijos katedra

  LSMU  Farmacijos fakultetas
  Vaistų chemijos katedra
  Adresas: Sukilėlių pr. 13, Kaunas
  Kontaktai

  Apie mus

  1922 m. buvo atidarytas Lietuvos (Kauno) universitetas (nuo1930 m. Vytauto didžiojo universitetas), kurio Medicinos fakultete buvo keturi skyriai, jų tarpe ir Farmacijos skyrius. Farmacijos skyriuje buvo tik viena bendra Farmacijos ir farmakognozijos katedra, kurią įkūrė ir ilgą laiką, iki išėjimo į pensiją1939 m., vadovavo prof. Petras Raudonikis.1932 m., baigus statyti Medicinos fakulteto rūmus (A.Mickevičiaus g. Nr. 9), trečiajame aukšte buvo įrengtos patalpos Farmacijos ir farmakognozijos katedrai.1944 m. atkūrus Kauno universitetą, ši katedra buvo reorganizuota ir įsteigtos dvi profilinės katedros: Farmacijos (vėliau pavadintos Farmacinės chemijos) bei Botanikos ir farmakognozijos. Farmacinės chemijos katedrai ilgą laiką, nuo1939 m. iki pat savo mirties1957 m., vadovavo prof. B. Šiaulis.1957-1972 m. katedrai vadovavo doc. V. Brasiūnas.1972-1983 m. doc. E.Tarasevičius,1983-1987 m. doc. P.Vainauskas,1987-1993 m. doc. F.Malinauskas,1993-2008 m. prof. V. Janulis. Nuo2008 m., reorganizavus Farmacinės chemijos ir farmakognozijos katedrą į dvi katedras, Farmakognozijos katedrai vadovauja prof. V. Janulis, o Vaistų chemijos katedrai prof. H. Rodovičius.

  Katedros darbuotojai apgynė mokslų daktaro disertacijas: Lvovo medicinos institute E.Tarasevičius1967 m., Maskvos medicinos institute R.Bernatonienė1977 m., Kijevo universitete H.Rodovičius1984 m., Charkovo Sąjunginiame vaistų chemijos ir technologijos mokslo tyrimo institute F.Malinauskas1987 m., Maskvos tiksliosios cheminės technologijos institute V. Brusokas1988 m., Kauno medicinos universitete A. Dagilytė2001 m., V. Petrikaitė2007 m. ir R.Benetis2009 m. Habilituoto mokslo daktaro disertaciją apgynė E. Tarasevičius1990 m. Maskvos medicinos akademijoje.

  Studijos

  Privalomi dalykai

  • Farmacinė chemija FF 2 ir 3 kurso studentams;
  • Mokslinių tyrimų praktika FF 3 kurso studentams;
  • Vaistų chemija FF 4kurso studentams;
  • Vaistų kokybė / Vaistų metabolizmas FF 5 kurso studentams;
  • Vaistų analizės vaistinėje praktikos organizavimas ir vertinimas FF 5 kurso studentams;
  • Baigiamasis magistro darbas FF 5 kurso studentams.
  • Farmacinė biochemija MF MVB programos 3 kurso studentams
  • MODULIS „Farmakognozija ir farmacinė chemija“ studijų dalykas „Farmacinė chemija“ (KTU-LSMU jungtinės magistrantūros studijų programos „Medicininė chemija“ 1 kurso studentams)

   Pasirenkami dalykai

  • Vaistinių medžiagų kūrimas

    Mokslinių tyrimų kryptys

  • Naujų biologiškai aktyvių medžiagų sintezė ir analizė. Atliekama naujų biologiškai aktyvių junginių sintezė, nustatoma jų cheminės struktūros sąryšis su farmakologiniu veikimu.
  • Augalinių preparatų ir cheminių medžiagų antioksidacinio, priešmikrobinio ir priešvėžinio aktyvumo tyrimai. Parenkamos sąlygos optimaliai veikliųjų medžiagų ekstrakcijai iš augalinės žaliavos, nustatomas ekstraktų ir cheminių medžiagų antioksidacinis aktyvumas, poveikis bakterijoms ir grybeliams, atliekami tyrimai vėžinių ląstelių kultūrose.
  • Vaistinių medžiagų aktyvumo ir skvarbos tyrimai vėžio ląstelių 2D ir 3D kultūrose. Tiriamas augalinių preparatų bei cheminių junginių poveikis vėžio ląstelių gyvybingumui ir jų skvarba monosluoknsiu augančiose ląstelių kultūrose bei jų sferoiduose (3D kultūrose), nustatomas poveikis ląstelių kamieniškumui, migracijai ir invazijai.
  • Funkcionalizuotų nanoformuluočių kūrimas tikslinei vėžio terapijai. Modeliuojamos vaistinių medžiagų nanoformuluotės, kurios selektyviai atakuotų vėžio ląsteles, tiriamas jų stabilumas, veikliosios medžiagos atpalaidavimas bei aktyvumo tyrimai 2D ir 3D modelinėse sistemose.

  Projektai 2010 - 2017

  • 2009 10 01 – 2011 09 30 katedros darbuotoja V. Petrikaitė dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos finansuojamoje podoktorantūros stažuotėje Biotechnologijos institute. Stažuotės vadovas – prof. D. Matulis. Podoktorantūros tyrimų tema: „Žmogaus Hsp90 šaperono slopiklių farmakokinetinių savybių, toksiškumo bei priešvėžinio aktyvumo tyrimas“. Projekto vertė – 149 854 Lt (43400 Eur.).
  • 2014-2015 m. katedra vykdė LMT finansuojamą projektą  SVE-06/2014 „Daugiamečiai pupiniai augalai – pridėtinės vertės ingredientų šaltinis funkciniam maistui“ kartu su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru ir Vilniaus universitetu. Projekto pradžia: 2014-04-01. Projekto pabaiga: 2015-12-31. Projekto vertė tenkanti LSMU 100 000 Lt. (28962 Eur).
  • 2014 02 24 – 05 24 katedros vedėjas prof. H. Rodovičius vadovavo studento E. Kupriūno mokslinei praktikai. Praktikos tema: „Naujų 4-imidazolinono junginių sintezė“. Praktika buvo vykdoma įgyvendinant Tarybos projektą „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“, pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“, vykdomo pagal finansavimo ir administravimo sutartį  Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003, pasirašytą 2011 m. lapkričio 30 d. tarp Europos socialinio fondo agentūros, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokslo tarybos, veiklą – studentų moksliniai tyrimai (laisvu nuo studijų metu). Projekto vertė 1875 Lt. (543 Eur).
  • 2014 m. katedros darbuotoja doc. V. Petrikaitė vadovavo studentės A. Ruminaitės mokslinei praktikai. Praktikos tema: „Nitrotiofeno darinių priešvėžinio aktyvumo tyrimas“. Praktika vykdoma pagal LMT  projektą „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“, pagal 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“, vykdomą pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003, pasirašytą 2011 m. lapkričio 30 d. tarp Europos socialinio fondo agentūros, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokslo tarybos. Projekto vertė 2500 Lt (724 Eur.).
  • 2015 m. katedros doktorantas Jonas Salys vykdė LSMU Mokslo fondo projektą „Naujų 4-tiazolinono, 4-imidazolinono junginių sintezė, jų priešvėžinio aktyvumo tyrimas“. Projekto pradžia: 2015-01. Projekto pabaiga: 2015-12. Projekto vertė 10 000 Lt. (2896 Eur).
  • KTU-LSMU bendras projektas „Ultragarso įtaka priešvėžinių vaistų efektyvumui įvairių tipų ląstelių 3D kultūrose“. Projekto vadovas iš LSMU pusės – prof. V. Petrikaitė. Projekto pradžia: 2017-04-01. Projekto pabaiga: 2017-12-31. Projekto vertė, tenkanti LSMU – 10000 Eur.
  • UAB ,,ProBioSanus mokslinių tyrimų tiekimo sutartis „Kokybinė probiotinių bakterijų Bacillus ir Lactobacillus sp metabolitų analizė“ pagal ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 012.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ . Paslaugos suteikimo terminas 2017.09.01 – 2018.02.28. Vertė 4000 Eur.

  Šiuo metu įgyvendinami projektai

  • Katedros doktorantė M. Paškevičiūtė vykdo LSMU Mokslo fondo finansuojamą projektą „Transporto į ląstelę moduliatorių pritaikymas pagerinti doksorubicino ir jo pagilintos formos patekimą į 2D ir 3D ląstelių kultūras“. Projekto pradžia: 2018-01-01. Projekto pabaiga: 2018-12-31. Projekto vertė 2897 Eur.
  • Katedros doktorantė I. Januškevičienė vykdo LSMU Mokslo fondo finansuojamą projektą „Trigubai neigiamo krūties vėžio ląstelių populiacijų jautrumo priešvėžiniams vaistams 2D ir 3D kultūrose skirtumai“. Projekto pradžia: 2018-01-01. Projekto pabaiga: 2018-12-31. Projekto vertė 2897 Eur.
  • Katedros darbuotoja prof. V. Petrikaitė ir doktorantė I. Januškevičienė dalyvauja moksliniame projekte „Egzosomų pritaikymas tiksliniam vaistų pristatymui (EXOTARGET)“, finansuojamame pagal 01.2.2-LMT-K-718 priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“. Projekto vadovė – dr. Aistė Jekabsone, projekto vertė 499 872.20 Eur.
  • Prof. V. Petrikaitė vadovauja studentės U. Endriulaitytės vasaros mokslinei praktikai. Praktikos tema: „Naujų kinazių slopiklių antimetastazinio aktyvumo in vitro įvertinimas“.

  Projekto tikslas – ištirti naujų kinazių slopiklių antimetastazinį aktyvumą (poveikį navikinių ląstelių migracijai ir invazijai) in vitro modeliuose. Vykdant projektą, tiriami kinazių slopikliai, savo struktūra panašūs į patvirtintą vaistinį junginį sunitinibą, vartojamą gydyti neoperuojamus arba metastazavusius virškinamojo trakto, kasos ir inkstų navikus. Bus taikomi naujoviški erdviniai (3D) migracijos ir invazijos modeliai, kurie imituoja realias vėžio mikroaplinkos sąlygas. Tikimasi, kad nauji sukurti sunitinibo analogai bus aktyvesni už sunitinibą vėžio migracijos ir invazijos modeliuose in vitro.

  Finansavimo šatinis - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto "Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Projekto vertė 1893,07 Eur.

  Bendradarbiavimas ir verslo partneriai

  Katedros mokslininkai bendradarbiauja su kitomis Farmacijos fakulteto katedromis bei Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis:

  Dr. Kristina Rysevaitė, Prof. Dainius Pauža, LSMU Anatomijos institutas

  Dr. Julius Liobikas, Dr. Aistė Jekabsonė, LSMU Neuromokslų institutas

  Prof. Dalė Vieželienė, LSMU Biochemijos katedra

  Prof. Renaldas Raišutis, Dr. Kristina Andrėkutė, KTU Prof. K. Baršausko Ultragarso mokslo institutas

  Dr. Daumantas Matulis, GMC Biotechnologijos instituto Biotermodinamikos ir vaistų tyrimo laboratorija

  Dr. Linas Mažutis, GMC Biotechnologijos instituto Mikroskysčių technologijų skyrius

  Dr. Rūta Aldonytė, UAB Ferentis

  Prof. Helder A. Santos, Helsinkio universiteto Farmacinių nanotechnologijų ir cheminių mikrosistemų padalinys (Suomija)

  Dr. Artūras Žiemys, Hjustono Metodistų tyrimo instituto Nanomedicinos padalinys (JAV)

  Prof. Rytis Prekeris, Kolorado universiteto Ląstelės ir vystymosi biologijos padalinys (JAV)

  Prof. Eugene Jansen, Visuomenės sveikatos ir aplinkos institutas (Nyderlandai)

  Apdovanojimai

  2017 m. prof. V.Petrikaitė LSMU konkurse „2017 m. geriausias jaunasis mokslininkas“ laimėjo 3-iąją vietą.

  2016 m. doc. V.Petrikaitė gavo LSMU Mokslo fondo paramą mokslinei stažuotei Kolorado universitete.

  2014 m. doc. V.Petrikaitė laimėjo Baltijos Amerikos Laisvės fondo (BAFF) stipendiją vienerių metų mokslinei stažuotei JAV.

  2012 m. doc. V.Petrikaitė gavo COST veiklos TD0905 paramą mokslinei stažuotei Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL), Barselona.

  2010 m. doc. V.Petrikaitė apdovanota LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir Kauno Mero padėkomis už puikų moksleivių Vaivos ir Guodos Radavičiūčių paruošimą 22-ajam ES Jaunųjų mokslininkų konkursui (Lietuvoje laimėta 1-oji vieta).

  2005 m. lekt. V.Petrikaitė gavo Europos Farmacijos Asociacijos apdovanojimą už profesionalumą ir nuopelnus klinikinės farmacijos srityje.

  2005 m. dokt. V.Petrikatė apdovanota LSMU Rektoriaus Prof. Remigijaus Žaliūno vardine stipendija už puikius akademinius pasiekimus.

  2004 m. dokt. V.Petrikaitė gavo Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo stipendiją doktorantūros studijoms už gerus akademinisu pasiekimus.

  2001 m. magistrantė V.Petrikaitė apdovanota vardine L.Stašionienės fondo stipendija už puikius pasiekimus farmacijoje.

   

  Nuostatai

  http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/6255/ma_ff_vchk_nuostatai.pdf

  Adresas (bendras)

  LSMU MA FF Vaistų chemijos katedra, Sukilėlių pr. 13, 50162 Kaunas

   

  Kontaktai

  LSMU Medicinos akademija, Farmacijos fakulteto Vaistų chemijos katedra tel. (+370)327316, el. p. vaistu.chemija@lsmuni.lt

   

  Hiliaras Rodovičius, prof., dr.
  Katedros vedėjas
  Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5610)
  El. paštas: hiliaras.rodovicius@lsmuni.lt

  Daiva Juodžiukynienė
  Studijų administratorė
  Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
  El. paštas: daiva.juodziukyniene@lsmuni.lt

  Vilma Petrikaitė, prof., dr.
  Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
  El. paštas: vilma.petrikaite@lsmuni.lt
  Interneto svetainė: https://www.researchgate.net/profile/Vilma_Petrikaite

  Raimondas Benetis, doc., dr.
  Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
  El. paštas: raimondas.benetis@lsmuni.lt
   
  Audronė Dagilytė, lekt., dr.
  Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
  El. paštas: audrone.dagilyte@lsmuni.lt
   
  Indrė Januškevičienė, asist.
  Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
  El. paštas: indre.januskeviciene@lsmuni.lt
   
  Eligijus Kupriūnas, asist.
  Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
  El. paštas: eligijus.kupriunas@fc.lsmuni.lt
   
  Miglė Paškevičiūtė, asist.
  Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
  El. paštas: migle.paskeviciute@lsmuni.lt
   
  Liudas Šlepikas, asist.
  Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
  El. paštas: liudas. slepikas@fc.lsmuni.lt
   
  Virgilijus Žitkevičius, asist.
  Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
  El. paštas: virgilijus.zitkevicius@lsmuni.lt
 • Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra

  Apie mus

  LSMU Farmacijos fakultetas

  Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra

  Katedros pedagoginį ir mokslinį personalą sudaro šie etatai: 2,75 et. profesorių, 8,5 et. docentų, 3,0 et lektorių ir 1 asistentas. Katedroje šiuo metu studijuoja trys doktorantai. Per pastaruosius penkerius metus sėkmingai doktorantūros studijas baigė trys doktorantai. Katedroje kiekvienais metais magistrinius darbus pasirenka vykdyti ne mažiau kaip 50 studentų.  Katedroje yra vykdomi įvairių farmacinių formų technologinio funkcionalizavimo tyrimai, naudojant inovatyvias technologijas ir modernią aparatūrą. Laukiamas vykdomų darbų rezultatas – kokybiškų farmacijos produktų ir kosmetikos gaminių, aktualių verslui ir draugiškų aplinkai, kūrimas. Katedros dėstytojai, atlikdami sveikatos politikos gairių įgyvendinimo farmacijos sektoriuje tyrimus, dalyvauja LRS, SAM ir VVKT veikloje, diegiant naujus vaistininkų profesinės veiklos aspektus. Naujausios studijų, mokslo ir praktinės žinios perduodamos studentams paskaitų, laboratorinių darbų ir seminarų metu.

  Katedros istorija

  1922 m. Kauno universiteto Medicinos fakultete buvo Farmacijos skyrius. Jam priklausė Farmacijos ir farmakognozijos katedra, kuriai vadovavo prof. P.Raudonikis. 1944 m. įsteigtos trys profilinės specialybės katedros: 1) farmacijos (vėliau pavadinta farmacinės chemijos), 2) botanikos ir farmakognozijos (1944), 3) vaistų formų ir Galeno preparatų technologijos (1948). Vaistų formų ir Galeno preparatų technologijos katedros vedėju buvo paskirtas prof. P. Raudonikis, kuris skaitė taip pat ir farmacinio darbo organizacijos kursą. Mirus profesoriui P. Raudonikiui nuo 1950 m. katedros vedėju tapo farm. m. k. E. Kanopka. Tuo metu katedroje, be vedėjo, dirbo tik 2 asistentai. 1953 m., mirus profesoriui K. Grybauskui, farmakognozijos katedra ir vaistų formų ir Galeno preparatų technologijos katedra buvo sujungtos į vieną farmakognozijos, vaistų formų ir Galeno preparatų technologijos katedrą. Katedros pedagoginio personalo skaičius nebuvo pastovus, nes labai svyravo farmacijos specialybės studentų skaičius (nuo 25 iki 75). Pasikeitus mokymo planams, LTSR Aukštojo ir spec. vidurinio mokslo ministerijos kolegijos nutarimu katedra pavadinta farmakognozijos ir vaistų technologijos katedra, kurioje tuo metu dirbo 2 docentai, 3 vyr. dėstytojai ir 3 asistentai. Buvo dėstomos 4 disciplinos: botanika, farmakognozija, vaistų technologija, farmacinio darbo organizacija ir ekonomika. 1972 m. katedros vedėju buvo išrinktas doc. D. Bernatonis. Tais pačiais metais chem.- farm. fabriko „Sanitas“ vadovybė (direktorius H. Dūdėnas) fabriko patalpose įrengė katedrai mokomąją laboratoriją, kurioje buvo sudarytos visos sąlygos pramoninės vaistų technologijos laboratoriniams darbams atlikti. Nuo 1973 m. farmacinio darbo organizacijos ir ekonomikos disciplina buvo dėstoma farmacinės chemijos katedroje. 1977 m. katedros vedėju buvo išrinkta doc. E. Kaikarienė. 1979 m. profilinės farmacijos katedros buvo perorganizuotos į: 1) vaistų technologijos, farmacinio darbo organizacijos ir ekonomikos katedrą ir 2) farmacinės chemijos ir farmakognozijos katedrą. Doc. Kaikarienė katedrai vadovavo iki 1987 metų. 1987 metais vedėju buvo doc. D.Bernatonis. 1987-1992 metais katedrai vadovavo prof. A.Gendrolis, o nuo 1992 metų - doc. A.Savickas. 1990 metais katedra neteko mokomosios bazės „Sanite“. 1992 rugsėjo mėnesį katedros personalas pasipildė dalimi panaikintos Provizorių tobulinimo katedros darbuotojų, perimdama šios katedros krūvį - farmacijos specialistų tobulinimą. Iki 1984 metų rugsėjo 1 d. provizoriai buvo tobulinami  KMI farmacijos fakultete. Provizorių tobulinimo kursams vadovavo R.Paulauskas, A.Motiejūnas, V.Kasperavičius, V.Jasinskas. Nuo 1985 m. sausio 1 d. įsteigti gydytojų ir provizorių tobulinimo kursai. Šiuose kursuose sudarytos dvi katedros: elektrostimuliacijos ir provizorių tobulinimo. Provizorių tobulinimo katedrai skirti 8 dėstytojų ir 6 laborantų etatai. Į šią katedrą pervesti Vaistų technologijos ir FDOE, farmacinės chemijos ir farmakognozijos bei farmakologijos katedrų dėstytojai bei laborantai. Katedros vedėju paskirtas R.Pečiūra. Provizorių tobulinimo katedroje buvo organizuoti teminiai tobulinimo ciklai provizoriams-organizatoriams, technologams, analitikams. Nuo 1989 metų provizorių tobulinimo katedroje sudarytos farmakotechnikų tobulinimo grupės. 1992 metais dėl lėšų stokos provizorių tobulinimo katedra panaikinta, farmacijos specialistų tobulinimą perėmė vaistų technologijos, farmacinio darbo organizacijos ir ekonomikos katedra. Farmacijos specialistų tobulinimo kursams tuo metu vadovavo doc. L.K.Švambaris.1993 metais katedra pavadinta Vaistų technologijos ir farmacijos organizavimo katedra. 1950-1996 m. šie katedroje dirbę dėstytojai apgynė kandidatines (nuo 1990 metų - daktaro) disertacijas: E. Kaikarienė (1954), D. Baranauskaitė (1965), G. Pužienė (1967), D. Bernatonis (1968), V. Janulis (1978), A. Savickas (1983), H. Petkevičius (1984), R. Railaitė (1985), R.Radžiūnas (1988), V.Briedis (1990), Ž.Martinėnas (1992), A.Baranauskas (1995), V.Gudienė  (1997), R.J. Gerbutavičienė, L. Kubilienė (2001), G. Drakšienė, K. Ramanauskienė (2002), T.A. Mekas, V. Skyrius (2003),  J. Bernatonienė, A. Inkėnienė (2004), Z. Kalvėnienė, S. Velžienė  (2005), G. Kasparavičienė (2006), J. Grincevičius (2008), J. Daukšienė (2010). 1987 metais daktaro (dabar habil.dr.) disertaciją apgynė prof. A.Gendrolis, 1995 metais habilitacinį darbą - doc. A.Savickas.          

  1964 m. katedroje doc. A. Kaikario iniciatyva iš respublikos farmacijos įmonių, vaistinių, farmacininkų buvo pradėta rinkti muziejinę vertę turintieji daiktai, kurie sudarė pagrindą 1975 m. įrengtam farmacijos muziejui. Nuo 1979 m. farmacijos muziejus priklausė katedrai ir naudojamas kaip bazė studentų mokymo procesui.

  2005 03 09 katedros pavadinimas pakeistas (iš Vaistų technologijos ir farmacijos organizavimo katedros į Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra) Rektoriaus įsakymu Nr. V-70, remiantis Senato nutarimu iš 2005 02 11.

   Katedros vedėja:

  Prof. dr. Jurga Bernatonienė - jurga.bernatoniene@lsmuni.lt; tel.: 32 83 04, 5604;

  Katedros studijų administratorius:

  Gintautas Drakšas - gintautas.draksas@lsmuni.lt; tel.: 32 72 54, 5613.

  Katedros veiklos tema:

  Vaistų technologijų kūrimo, tobulinimo, ir farmacinės veiklos taikymo prie šiuolaikinių kokybės pokyčių tyrimas. Temos vadovė: katedros vedėja prof. Jurga Bernatonienė.

  Pagrindinės veiklos kryptys:

  1. Technologinių veiksnių įtaka kietų, skystų ir puskiečių farmacinių formų kokybei. Potemės vadovė prof. J. Bernatonienė.

  2. Vaistinių veikliųjų medžiagų, pasižyminčių antioksidaciniu / prooksidaciniu aktyvumu, paieška ir naujų produktų poreikio prognostiniai tyrimai. Potemės vadovė prof. D. Majienė.

  3. Socialinės farmacijos tyrimai ir kietų vaistų formų funkcionalizavimas ir gamyba. Potemės vadovas prof. A. Savickas.

  Studijos

  Privalomi dalykai

  • Modulis: Sveikatos priežiūros pagrindai (2 kursas, 3-4 sem.)
  • Farmacinės technologijos (2 kursas, 4 sem., 3 kursas, 5 sem.)
  • Farmacijos raida (3 kursas, 5-6 sem.)
  • Farmacijos rinkodara (3 kursas, 5sem.)
  • Mokslinių tyrimų praktika (3 kursas, 6 sem.)
  • Socialinė farmacija (4 kursas, 7-8 sem.)
  • Farmacijos pramonės technologijos (4 kursas, 7-8 sem.)
  • Farmacinė rūpyba (5 kursas, 9 sem.)
  • Farmacinė ekonomika (5 kursas, 9 sem.)
  • Modulis Farmacijos profesinė praktika (5 kursas, 9-10 sem.)
  • Magistro baigiamasis darbas, (3 kursas, 7-8 sem., 4 kursas, 9-10 sem.) 

  Pasirenkami dalykai

  • Marketingo pagrindai (2 kursas, 3 sem.)
  • Lyderystė farmacijoje (2 kursas, 3 sem.)
  • Medicina ir farmacija mene (3 kursas, 5 sem.)
  • Saugių kosmetikos gaminių kūrimas (4 kursas, 8 sem.)
  • Komunikacija ir konfliktinių situacijų valdymas visuomenės vaistinėse (5 kursas, 9 sem.)

    

   Iš naujo 2018 metais SPK ir FF taryboje patvirtintos studijų programos  

   Programos pavadinimas 

   Privalomas/pasirenkamasis 

   Atsakingas dėstytojas 

   Socialinė farmacija  

   Privalomas 

   R.Radžiūnas 

   Farmacijos rinkodara (lietuvių ir anglų kalba 

   Privalomas 

   J.Daukšienė

   Farmacinė ekonomika (lietuvių ir anglų kalba 

   Privalomas 

   J.Daukšienė 

   Lyderystė Farmacijoje (lietuvių ir anglų kalba 

   Pasirenkamas 

   A.Stankūnienė 

   Medicina ir farmacija mene (lietuvių ir anglų kalba 

   Pasirenkamas 

   V.Gudienė 

   Saugių kosmetikos gaminių kūrimas (lietuvių ir anglų kalba 

   Pasirenkamas 

   A.Savickas 

   

  Studentų, vykdančių baigiamuosius darbus, skaičius 2018 m

  Studijų programa

  Studentų skaičius

  „Farmacija“, IV k.

  25

  „Farmacija“, V k.

  40

  „Farmacija farmakotechnikams“, IV k.

  25

  „Medicininė chemija”

  0

  „Medicininė ir veterinarinė biochemija“.

  0

  „Medicininė ir veterinarinė genetika“

  0

  „ Medicina “

  1

   

  Podiplominės studijos

  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Podiplominių studijų centras veikia bendradarbiaudamas su Universiteto struktūriniais ir funkciniais padaliniais, Lietuvos ir užsienio šalių juridiniais asmenimis. Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje yra podiplominių studijų centro padalinys.

  2018 metais pagal studijų programą ,,Medas” KMU383 ir KMU388 priimta  ir studijas baigė 49 klausytojai.

  Daugiau: http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/studijos/podiplomines-studijos/

  Mokslinių tyrimų kryptys, plėtra

  Mokslinių tyrimų kryptys yra naujų farmacijos produktų ir odos priežiūrai skirtų gaminių kūrimas, naujų preparatų receptūrų ir technologijų paieška. Mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą sudaro trys veiklos sritys: fundamentiniai moksliniai tyrimai,  taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Plėtojami moksliniai tyrimai, siekiant sukurti kokybiškus farmacijos produktus ir kosmetikos gaminius, aktualius verslo poreikiams ir palankius aplinkai. Tyrimų metu siekiama nustatyti vaistinių, augalinės kilmės ir pagalbinių medžiagų, naudojamų kietųjų, skystųjų ir puskiečių vaistų formų bei kosmetikos gaminių gamybai, įtaką technologiniam funkcionalizavimui, susiformavusių sistemų savybėms bei struktūrai, siekiant pagrįsti inovatyvaus farmacijos produkto receptūrą ir technologiją. Sukurtų farmacijos produktų inovatyvumui įvertinti siekiama pritaikyti neinvazinius mikroskopinius metodus. Diegiant pažangias technologijas, siekiama ekologizuoti gamybą, skatinti gamybos produktyvumo augimą, kuris svarbus ir vaistų pramonei. Vienas pagrindinių gamybos ekologizavimo būdų yra ekologiškos žaliavos naudojimas bei ekologinio ženklo įdiegimas gamybos įmonėse.
  Farmacinės rūpybos elementų taikymas farmacijos praktikoje, vaistų vartojimo problemų  tyrimai, etnofarmacinių preparatų, senųjų vaistų receptūrų analizė ir pritaikymas šiuolaikiniai praktikai  - pagrindinės mokslinių tyrimų socialinėje farmacijoje kryptys. Atliekami farmacinės rūpybos tyrimai teikia rekomendacijas kaip gerinti farmacinę paslaugą ir jos teikimą pacientams, užtikrinant saugų ir racionalų vaistų vartojimą. Etnofarmaciniai tyrimai bei senųjų receptūrų analizė teikia įžvalgas, naujų vaistų kūrimui ir vystymui. 

  Projektai nuo 2010

  • KMU Mokslo fondo remiamas projektas (PAR20). „Ginkmedžių, gudobelų ir sukatžolių optimalių derinių paieška ir kapsulių sukūrimas įvertinus šių augalų poveikį širdies ir kraujagyslių funkcijai“ projekto vadovas prof. habil. dr. Arūnas Savickas, 2008-2011
  • Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos krypties ,,Mokslininkų iniciatyva parengti projektai“ mokslinių tyrimų projektas „Lektinų biologinio aktyvumo įvertinimas ir jų technologinis funkcionalizavimas“ registracijos Nr. MIP–10180 projekto vadovas prof. habil. dr. Arūnas Savickas, 2010-2012
  • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa  „Naujų augalinės kilmės polipeptidų lektinų tyrimas ir panaudojimo  būdų paieška, kuriant potencialius immunomoduliatorius ir citostatikus (LB Lectin)“ TAP LB 14/2013 Projekto vadovas habil. dr. Arūnas Savickas, 2013 - 2014
  • BĮ “Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros” (MITA) finansuojamoje projektinėje veikloje pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ (PR14-20) Projekto vadovė prof. dr. Jurga Bernatonienė          , 2014 - 2015
  • BĮ “Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros” (MITA) finansuojamoje projektinėje veikloje pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ (PR14-21, PR14-19) Projekto vadovė prof. dr. Jurga Bernatonienė, 2015
  • “Pernašos į periodonto uždegimo paviršių sistemos su Pelargonium sidoides veikliąja medžiaga inžinerija ir funkcionalizacija“ (PELARGODONT), sutarties Nr. S-M-ERA.NET-17-2.  Projekto koordinatorius prof. Nijolė Savickienė, 2017 -2019
  • Projektas "Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas (EUNUTRITECH)" Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0062.  Projekto vadovas prof. dr. Valdas Jakštas, 2017-2021 
  • Vykdomi (vykdyti 2018 metais) moksliniai projektai

   Pavadinimas

   Finansavimo šaltinis/programa

   Projekto suma Eur

   Vykdymo metai

   Akies mikrocirkuliacijos pokyčių, reikšmingų diagnozuojant ir gydant žmogaus organizmo kritines būkles, nustatymas ir parametrizavimas

   Lietuvos mokslo taryba/mokslininkų grupių projektai

   100.000

   2017-2019

   Projektas "UAB "Birštono mineraliniai vandenys" ir Ko - investicijų skatinimas į MTEP veiklas, kuriant inovatyvius produktus" (Nr. J05-LVPA-K-03-0117)

    

   LVPA

   Vykdoma kartu su FTI

   2018-2020

    

   „UAB „AKVAVITA“ investicijų į MTEP veiklas skatinimas, kuriant inovatyvius produktus gėrimų pramonėje“ (Nr. J05-LVPA-K-03-0117)

   LVPA

    

   Vykdoma kartu su FTI

   2018-2020

   Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas (Eunutritech) Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0062

   LMT

   Vykdoma kartu su FTI

   2017-2021

   Biodinaminio serumo, skirto lakšto kaukėms, prototipų kūrimo, naudojant inovatyvias medžiagas ir technologijas, moksliniai tyrimai, PR 18-70, “Inočekiai.lt”

    

   MITA

   14183,20 Eur (vykdoma kartu su FTI, bendra suma 24103,20 Eur)

    

   2018-2019

   Projektas  „Egzosomų pritaikymas tiksliniam vaistų pristatymui“

   MITA

   6000,00 Eur (vykdoma kartu su BMTI)

   2018-2019

  Mokslinės veiklos rezultatai

  Mokslinės veiklos rezultatai

  Iš viso

  Vienam etatui

  Monografijos

  -

  -

  Vadovėliai

  -

   

  -

  Straipsniai „ISI Web of Science“ žurnaluose, turinčiuose citavimo indeksą

  15

  1

  Straipsniai „ISI Web of Science“ žurnaluose be citavimo indekso, ISI Proceedings

  -

  -

  Straipsniai kituose žurnaluose

   

  1

  0,07

  Žodiniai pranešimai mokslinėse konferencijose užsienyje

  14

  0,93

  Žodiniai pranešimai mokslinėse konferencijose Lietuvoje

  7

  0,4

  Stendiniai pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose Lietuvoje

  6

  0,4

  Stendiniai pranešimai mokslinėse konferencijose Lietuvoje

  5

  0,3

  Patentai (padalinio autorių indėlis), pateikti/gauti

  1 (pateiktas)

  0,07

   

  Bendradarbiavimas ir verslo partneriai

  • Universitetų ir mokslinių tyrimų institutų teikiamos paslaugų pagal VP2-1.3-ŪM-05-K priemonę „Inočekiai Lt“ (2014 -2015) – MITA.
  • Kosmetinių priemonių su gintaru technologinis funkcionalizavimas (UAB Xsta-Amber).
  • Kremų su užsakovo pasiūlytomis medžiagomis technologinis funkcionalizavimas (UAB The 7).
  • Kūno priežiūros priemonių technologinis funkcionalizavimas (UAB Grožio chirurgai)
  • Užsakovo pateiktų gaminių stabilumo tyrimai, preparatų formulių korekcija (MB Driu Beauty).

  APC sutartys (2015 -2016 m.):

  • Kosmetinių priemonių su gintaru technologinis funkcionalizavimas (UAB Xsta-Amber).

  • Tablečių su augaliniais ekstraktais technologinis funkcionalizavimas (UAB Vykom).

  • Preparatų su antikūno fragmento baltymais technologinis funkcionalizavimas. (UAB Profarma).

  • Gelio su mineraliniu vandeniu ir biologiškai aktyviomis medžiagomis technologinis funkcionalizavimas (UAB Rūko karoliai).

  • Odos priežiūros priemonių savybių tyrimas (UAB „Driu beauty“) (2015-2016 m.)

  • Tablečių iš užsakovo pateiktos augalinės žaliavos technologinio funkcionalizavimo galimybių įvertinimas (2016-2017 m.)

  • Tablečių savybių tyrimas (Lietuvos hipertenzijos draugija) (2016-2017 m.)

  • Naujos receptūros sudėtinių dalių sąveikos tyrimas ir jų granuliato gamybos technologinių sprendimų paieška įvertinant medžiagų fizikines – chemines savybes ir technologinių procesų rizikos veiksnius (UAB „Satimed“) (2016-2017 m.)

  • Odos priežiūros priemonių su baltyminiais komponentais modeliavimas (UAB „Peonia Lab“ (2016 m.)

  • Odos priežiūros priemonių su baltyminiais komponentais modeliavimas (UAB „Profarma“) (2016 m.)

  • Tablečių gamybos ir konsultavimo paslaugos (UAB „Baltijus“) (2016 m.)

  Parengti ir išleisti metodiniai leidiniai per 2018 m. 

  Ūminis kraujotakos nepakankamumas perioperaciniu laikotarpiu : [mokomoji knyga

  Rekomendacijos magistro baigiamojo darbo rengimui : metodinė priemonė Farmacijos fakulteto studentams

  FAKULTETO VEIKLŲ VIEŠINIMAS/VISUOMENINĖ VEIKLA 2018 metais 

  Susitikimai su moksleiviais (susitikimų skaičius) 

  Ekskursijų skaičius 

  Susitikimuose dalyvavusių moksleivių skaičius  

  7 

  7 

  120 


   Mokslo populiarinimas, fakulteto veiklų viešinimas, visuomenės švietimas 2018 metais 

  Straipsniai spaudoje - 6, pranešimai seminaruose/konferencijose - 16, dalyvavimas TV laidose - 5, dalyvavimas mokslo festivalyje “Erdvėlaivis žemė” ir kt renginiai.

  Apdovanojimai

  2010 m. ,,Doktorantas  2010m.“ II vieta, Živilė Petkevičiūtė (Pranskūnienė)

  2012 m. ,,Geriausias jaunasis mokslininkas“ II vieta, dr. Jurga Bernatonienė

  2015 m.  ,,Jaunasis mokslininkas 2015“ III vieta, dr. Jurga Bernatonienė

  2016 m. ,,Jaunasis mokslininkas 2016“ II vieta, dr. Genovaitė Liobikienė

  2017 m.  ,,Doktorantas 2017“ II vieta, Ugnė Čižauskaitė

  2017 m. ,,Jaunasis mokslininkas 2017“ I vieta, dr. Jurga Bernatonienė

  2018 m. Aistė Matulevičiūtė 2 vieta 9-oji tarptautinė konferencija “Farmacijos mokslas ir praktika 2018”

  2018 m. Padėkos raštas studentei Brigitai Kontvainytei (vadovė doc. dr. Jurgita Daukšienė) iš UAB Eurovaistinė

  2018 m. apgintos daktaro disertacijos: Justė Baranauskaitė, Ugnė Čižauskaitė.

  2018 m Lietuvos sveikatos mokslų universiteto farmacininkų (prof. J. Bernatonienės, doc. G. Drakšienėsdokt. L. Pudžiuvelytės, doc. G. Kasparavičienės, doc. Z. Kalvėnienės) sukurtos inovatyvios natūralios kosmetikos priemonės lietuviškų gaminių parodoje „Rinkis prekę lietuvišką 2018“ pelnė aukso medalį kartu su UAB “Valerijono vaistinė”. 

  2018 m Katedros doktorantė Justė Baranauskaitė laimėjo II-ą vietą LSMU konkurse “Jaunasis metų mokslininkas 2018”. 

  Nuostatai: file:///C:/Users/gintdrak1126/Downloads/ma_ff_vtsfk_nuostatai.pdf

   Adresas: Sukilėlių pr. 13, Kaunas, LT-50166 ; „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras, 5 aukštas. Kontaktai:

  Kontaktai: https://kontaktai.lsmuni.lt/lt/kontaktai/sarasas?populate=Vaist%C5%B3+technologijos+ir+socialin%C4%97s+farmacijos+katedra

  img_01872.jpg (regular, 472x500)

  Dėstytojai

  Prof. dr. Jurga Bernatonienė - jurga.bernatoniene@lsmuni.lt

  Prof. dr. Daiva Majienė - daiva.majiene@lsmuni.lt

  Prof. habil. dr. Arūnas Savickas - arunas.savickas@lsmuni.lt

  Doc. dr. Algirdas Baranauskas - algirdas.baranauskas@lsmuni.lt

  Doc. dr. Gailutė Drakšienė - gailute.draksiene@lsmuni.lt

  Doc. dr. Vilma Gudienė - vilma.gudiene@lsmuni.lt

  Doc. dr. Zenona Kalvėnienė - - zenona.kalveniene@lsmuni.lt

  Doc. dr. Giedrė Kasparavičienė - giedre.kasparaviciene@lsmuni.lt

  Doc. dr. Loreta Kubilienė - redakcija@efarmacija.lt; loreta.kubiliene@lsmuni.lt

  Doc. dr. Tauras Antanas Mekas - muziejus@lsmuni.lt;

  Doc. dr. Raimondas Radžiūnas - raimondas.radziunas@lsmuni.lt

  Doc. dr. Saulė Velžienė -  saule.velziene@lsmuni.lt

  Doc. dr. Jurgita Daukšienė - jurgita.dauksiene@lsmuni.lt

  Doc.. dr. Rima Jūratė Gerbutavičienė - rima.gerbutaviciene@lsmuni.lt

  Lekt. dr. Živilė Pranskūnienė  – zivile.pranskuniene@lsmuni.lt

  Doc. dr. Vaidas Skyrius - vaidas.skyrius@lsmuni.lt

  Lekt. dr. Aurima Stankūnienė - aurima.stankuniene@lsmuni.lt

  Asist. Rita Mikalauskienė - rita.mikalauskiene@lsmuni.lt

  Asist. Agnė Valinčiūtė Jankauskienė

  Asist. Mindaugas Rutalė

  Doktorantai:
  Paulius Brazauskas
  Lauryna Pudžiuvelytė
  Inga Matulytė
  Agnė Valinčiūtė Jankauskienė

  Kiti darbuotojai:

  Administratorė Nijolė Savickienė (farmacijos specialistų pasitobulinimo kursai) - nijole.savickiene@lsmuni.lt

  Lektorė Ugnė Genienė (farmacijos specialistų pasitobulinimo kursai) - ugne.geniene@lsmuni.lt

  Vyresnioji laborantė Silva Baranauskienė - socpharm@lsmuni.lt

  Laborantė Virginija Babrauskienė  - virginija.babrauskiene@lsmuni.lt

  Laborantė Birutė Juodeikienė (farmacijos specialistų pasitobulinimo kursai) - fps@lsmuni.lt, birute.juodeikiene@lsmuni.lt

  Laborantė Genovaitė Lukšienė - socpharm@lsmuni.lt;

  Laborantė Egidija Šerpenskienė (farmacijos specialistų pasitobulinimo kursai) - fps@lsmuni.lt, egidija.serpenskiene@lsmuni.lt
  img_04392.jpg (zoomed, 900x430)