Spausdinti

Mokslinių tyrimų kryptys

MTEP tikslai:

  • Vykdyti farmacijos mokslo krypties aukšto lygio fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę) plėtrą bei kurti inovacijas, rengti mokslininkus ir specialistus;
  • Teikti viešiems ir privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims žinioms imlias biofarmacijos krypties paslaugas.

Biofarmacinių tyrimų laboratorijos veikla organizuojama atsižvelgiant į tokius kokybės valdymo sistemos poreikius, kurie leistų siekti bandymų procedūrų akreditacijos pagal ISO 17025. Biofarmacinių tyrimų laboratorijos kokybės vadybos sistemos paskirtis – suteikti socialiniams-moksliniams partneriams ir tyrimų užsakovams pasitikėjimą, kad institutas atlieka tyrimus, atitinkančius kokybės reikalavimus. Biofarmacinių tyrimų laboratorijos veiklų akreditavimo tikslas: siekis pritraukti daugiau nacionalinių ir tarptautinių užsakovų bei partnerių ir pilnavertiškai išnaudoti „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro potencialą bei plėtoti aukščiausios kokybės tyrimus ir bandymus farmacijos srityje.

Farmacijos mokslinės laboratorijos veikla organizuojama atsižvelgiant į tokius mokslinės-eksperimentinės veiklos poreikius, kurie leistų siekti aukšto lygio ar didelės apimties MTEP darbų vykdymo.

Instituto technologinė plėtros kryptys:

  • Nauji farmaciniai ir jiems artimi produktai;
  • Naujos biotechnologinės metodologijos (baltymai, peptidai, amino rūgštys, skaidymas ir frakcionavimas);
  • Naujos analitinės ir preparatyvinės metodologijos;
  • Ląstelių sistemų tyrimai.