Farmacinių technologijų institutas

Apie mus

 

Farmacinių technologijų institutas – tai fakulteto mokslinės veiklos organizavimo padalinys, kuriame:

 • Atliekami aukšto lygio fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, eksperimentinės plėtros darbai,
 • Kuriamos inovacijos,
 • Teikiamos paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims,
 • Dalyvaujama vykdant studijų programas, rengiami mokslininkai ir specialistai

2014 metais atidarius visapusiškai aprūpintą Farmacijos fakulteto padalinių kompleksą - „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centrą, kuriame plėtojami šiuolaikiniai fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, vykdoma instrumentinių analitinių tyrimų plėtra, verslo užsakymai. Centras sukurtas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) kartu su partneriais įgyvendinant integruotą mokslo, studijų ir verslo plėtros programą „Santaka“. Aukšto lygio infrastruktūrinis aprūpinimas suteikia Farmacinių technologijų institutui pagrindus aukšto lygio ir į komercializavimą nukreiptiems farmaciniams tyrimams atlikti bei plėtoti inovatyvias, mokslinei ir praktikinei kompetencijai imlias, tyrimų sritis.

LSMU Farmacijos fakultete nuolat vykdomi farmaciniai ir analitiniai tyrimai. Vykdant mokslinę-tiriamąją veiklą, iškilo poreikis sukurti integruotą mokslinėms ir taikomosioms žinioms imlų farmacijos tyrimų branduolį, skirtą vykdyti vaistų, jų gamyboje naudojamų medžiagų ir tarpinių produktų bei artimų produktų grupių (maisto papildų, kosmetinių preparatų) tyrimus, kaupti ir pritaikyti aukšto lygio kompetenciją ir praktinę patirtį (angl. know-how) farmacinių ir analitinių tyrimų srityse, teikti pridėtinę vertę kuriančias paslaugas.

2017 m. lapkričio mėn. 23 d. Farmacijos fakulteto tarybos posėdžio metu buvo pritarta Farmacinių technologijų instituto steigimui. 2018 m. kovo mėn. 1 d. Farmacijos technologijų institutas pradėjo funkcionuoti kaip fakulteto mokslinių tyrimų padalinys.

Studijos

Farmacinių technologijų institutas veikia kaip studijų mokslinė bazė, kurioje vykdomos studentų mokslinės veiklos, ruošiami magistro baigiamieji darbai ir vykdomos doktorantūros studijos.

Mokslinių tyrimų kryptys

MTEP tikslai:

 • Vykdyti farmacijos mokslo krypties aukšto lygio fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę) plėtrą bei kurti inovacijas, rengti mokslininkus ir specialistus;
 • Teikti viešiems ir privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims žinioms imlias biofarmacijos krypties paslaugas.

Biofarmacinių tyrimų laboratorijos veikla organizuojama atsižvelgiant į tokius kokybės valdymo sistemos poreikius, kurie leistų siekti bandymų procedūrų akreditacijos pagal ISO 17025. Biofarmacinių tyrimų laboratorijos kokybės vadybos sistemos paskirtis – suteikti socialiniams-moksliniams partneriams ir tyrimų užsakovams pasitikėjimą, kad institutas atlieka tyrimus, atitinkančius kokybės reikalavimus. Biofarmacinių tyrimų laboratorijos veiklų akreditavimo tikslas: siekis pritraukti daugiau nacionalinių ir tarptautinių užsakovų bei partnerių ir pilnavertiškai išnaudoti „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro potencialą bei plėtoti aukščiausios kokybės tyrimus ir bandymus farmacijos srityje.

Farmacijos mokslinės laboratorijos veikla organizuojama atsižvelgiant į tokius mokslinės-eksperimentinės veiklos poreikius, kurie leistų siekti aukšto lygio ar didelės apimties MTEP darbų vykdymo.

Instituto technologinė plėtros kryptys:

 • Nauji farmaciniai ir jiems artimi produktai;
 • Naujos biotechnologinės metodologijos (baltymai, peptidai, amino rūgštys, skaidymas ir frakcionavimas);
 • Naujos analitinės ir preparatyvinės metodologijos;
 • Ląstelių sistemų tyrimai.

Projektai

Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas (EUNUTRITECH). 01.2.2- LMT-K718-01- 0062. Bendra projekto vertė, Eur: 699.966,93. LMT pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718  „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ (SMART). Vadovas: Valdas Jakštas

Bendradarbiavimas ir verslo partneriai

Bendradarbiavimas su LSMU padaliniais:

 • Veterinarijos akademija
 • Neuromokslų institutas
 • Kardiologijos institutas
 • Medicinos fakultetas
 • Plėtros tarnyba
 • Sveikatos inovacijų vystymo centras
 • LSMU vaistinė

Trpinstitucinis bendradarbiavimas:

VDU Informatikos fakultetas – jungtiniai tyrimai

ASU Agronomijos fakultetas – bendri tyrimai

KTU Chemijos technologijos fakultetas  – jungtiniai tyrimai

Bendradarbiavimas su verslo partneriais

UAB „Aconitum“

UAB „Acorus calamus“

UAB ,,Širdažolė“

AB ,,Vilkyškių pieninė“

UAB „Medicata Filia“

UAB „Akvavita“

Nuostatai

Kontaktai

Adresas
Sukilėlių pr. 13, Kaunas LT – 50161

  

Vardas Pavardė Kabineto Nr. El. paštas / Tel. nr.  
Jakštas Valdas, Instituto vadovas 116 valdas.jakstas@lsmuni.lt / +37067200844, 5602  

Biofarmacinių tyrimų laboratorija

Raudonė Lina Vyresn. m. d., Laboratorijos vadovė 114 lina.raudone@lsmuni.lt / 5628  
Balčiūnaitė Gabrielė J. m. d.  112 gabriele.balciunaite@lsmuni.lt / 5628  
Liaudanskas Mindaugas M. d.  115 Mindaugas.Liaudanskas@lsmuni.lt5628  
Mazurkevičiūtė Agnė J. m. d. 227 agne.mazurkeviciute@lsmuni.lt / 5619  
Šakienė Vytautė J. m. d. 126 vytaute.sakiene@lsmuni.lt5608  
Šveikauskaitė Indrė J. m. d.  214 indre.sveikauskaite@lsmuni.lt / 5619  
Zavistanavičiūtė Paulina J. m. d. 126 paulina.zavistanaviciute@lsmuni.lt5608  
Zymonė Kristina J. m. d.  115 kristina.zymone@lsmuni.lt5628  
Žvikas Vaidotas, J. m. d. 121 vaidotas.zvikas@lsmuni.lt 5608  

Farmacijos mokslinė laboratorija

Bernatonienė Jurga Vyr. m. d., Mokslo grupės vadovė 528 jurga.bernatoniene@lsmuni.lt / 5659  
Baranauskaitė Justė J. m. d.,  314 juste.baranauskaite@lsmuni.lt5609  
Čižauskaitė Ugnė J. m. d.  528 ugne.cizauskaite@lsmuni.lt / 5615  
Kalvėnienė Zenona M. d.  529 zenona.kalveniene@lsmuni.lt / 5615  
Kasparavičienė Giedrė M. d.  524 giedre.kasparaviciene@lsmuni.lt / 5615  
Kopustinskienė Dalia Vyresn. m. d. 517 daliamarija.kopustinskiene@lsmuni.lt / 5613  
Nefienė Rosita Laborantas  534 rosita.nefiene@fc.lsmuni.lt / 327255, 5615  
Pranskūnienė Živilė M. d. 524 zivile.pranskuniene@lsmuni.lt / 5615  
Pudžiuvelytė Lauryna J. m. d.  529 lauryna.pudziuvelyte@lsmuni.lt / 5615  
Žilius Modestas J. m. d.  215 modestas.zilius@lsmuni.lt / 5627  
Jekabsonė Aistė M. d., Mokslinės grupės vadovė 421 aiste.jekabsone@lsmuni.lt / +37067594455  
Gudoitytė Evelina Laborantas 223 evelina.gudoityte@fc.lsmuni.lt5625  
Jankauskaitė Lina M. d. 421 Lina.Jankauskaite@lsmuni.lt /  
Januškevičienė Indrė J. m. d.  414 indre.januskeviciene@lsmuni.lt / 5611  
Paškevičiūtė Miglė J. m. d.  414 migle.paskeviciute@lsmuni.lt / 5611