Fakulteto taryba

Fakulteto taryba

Farmacijos fakulteto taryba:

Pirmininkas: prof.dr. Jurga Bernatonienė jurga.bernatoniene@lsmuni.lt tel. 837328304

Pirmininko pavaduotojas: prof.dr.Liudas Ivanauskas liudas.ivanauskas@lsmuni.lt  tel. 837327246

Sekretorė: doc.Rūta Marksienė ruta.marksiene@lsmuni.lt tel. 837327246

Tarybos nariai:   

Jurga Bernatonienė       

Ramunė Morkūnienė

Liudas Ivanauskas

Valdas Jakštas

Tauras Antanas Mekas

Rūta Marksienė

Raimondas Radžiūnas

Arūnas Savickas

Nijolė Savickienė

Vaidas Skyrius

Martyna Vengrytė

Gagrielė Bočkutė

Gustė Chmieliauskaitė

Eglė Rasa Dieninytė

  

Farmacijos fakulteto Tarybos Studijų ir mokslo komisija:

Pirmininkas: prof.dr.Nijolė Savickienė nijole.savickiene@lsmuni.lt 

Komisijos nariai:

Ramunė Morkūnienė

Raimondas Radžiūnas

Rūta Marksienė

Vaidas Skyrius

Antanas Tauras Mekas

Gagrielė Bočkutė
Gustė Chmieliauskaitė

Eglė Rasa Dieninytė    

 

 

 

Svarbiausi dokumentai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Magistro baigiamojo darbo rengimo ir gynimo reglamentas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Laikinasis LSMU Farmacijos studijų programos baigiamojo egzamino organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašas ( ATŠAUKTAS 2021.05.06 Nr. FF17-4) 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LSMU Farmacijos fakulteto atskaita už 2018m.               
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Farmacijos fakulteto MBD reglamentas              
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU FF MBD reglamentas farmakotechnikams              
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU FF MBD reglamentas anglų kalba              
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU FF veiklos ataskaita už 2017m.              
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Geros dėstymo praktikos gairės              
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU FF atestacinės komisijos sudėtis               
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Farmacijos fakulteto nuostatai              
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Farmacijos praktikos tvarkos aprašas FF 2019m.              
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Farmacijos praktikos tvarkos aprašas EN 2019m.              
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) FF skatinimo už mokslo pasiekimus tvarkos aprašas              
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) MBD reglamentas galiojantis  studentams pradedantiems magistrinius darbus nuo 2019.09 mėn.               
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  MBD reglamentas anglų kalba galiojantis nuo 2019.09 mėn.              
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) MBD reglamentas galiojantis studentams pradedantiems MBD nuo 2020.09
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Baigiamojo egzamino OSKE tvarka 2021m.
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Farmacijos studijų programos baigiamojo egzamino organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašas(2021m.)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Baigiamojo egzamino OSKE tvarka EN 2021m.
Lsmu Farmacijos studijų programos baigiamojo egzamino organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2021m. (Nauja redakcija, patvirtinta 2021.05.06)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Profesinės praktikos tvarkos aprašas patvirtintas( 2021.05.06 Nr. FF17-4)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Farmacijos studijų programos baigiamojo egzamino organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2021m. (Nauja redakcija, patvirtinta 2021.05.06 Nr.FF17-4 su parašu)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Profesinės praktikos tvarkos aprašas patvirtintas 2021.05.06 Nr.FF17-4 su parašu
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Doktorantūros paraiškų kriterijai

 

Tarybos nutarimai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  2017.03.07 Tarybos nutarimas FF 17-4          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  2017.02.09 Tarybos nutarimas FF 17-3          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  2017.01.30 Tarybos nutarimas FF 17-2           
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.01.26 Tarybos nutarimas FF 17-1           
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  2016.11.28  Tarybos nutarimas FF 17-9          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2016.11.04 Tarybos nutarimas FF 17-8          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  2016.10.19 Tarybos nutarimas FF 17-7          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  2016.05.05 Tarybos nutarimas FF 17-5          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.03.20 Tarybos nutarimas FF 17-5 (virtualus)          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.04.06 Tarybos nutarimas FF 17-6          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.05.09 Tarybos nutarimas FF 17-7          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.05.16 Tarybos nutarimas FF 17-8          
             
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  2017.06.22 Tarybos nurarimai FF 17-9          
             
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.08.30 Tarybos nutarimai FF 17-10          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.09.11 Tarybos nutarimai FF 17-11          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.09.21 Tarybos nutarimai FF 17-12          
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)            
             
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.09.28 Tarybos nutarimai FF 17-13          
 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.10.13  Tarybos nutarimai FF17-14          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.10.26 Tarybos nutarimai FF17-15          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.11.23 Tarybos nutarimai FF17-16          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2017.12.14  Tarybos nutarimai FF17-17          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018.02.01 Tarybos nutarimai FF17-01          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018.02.12  Tarybos nutarimai FF17-02          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  2018.02.20 Tarybos nutarimai FF17-03          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018.03.15 Tarybos nutarimai FF17-04          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018.04.23 Tarybos nutarimai FF17-5          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018.06.21 Tarybos nutarimai FF17-6        

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018.09.13 Tarybos nutarimai FF17-7          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018.10.25 Tarybos nutarimai FF17-8          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2018.12.13 Tarybos nutarimai FF17-9          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019.01.31 Tarybos nutarimai FF17-1          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019.04.04 Tarybos nutarimai FF17-2            
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019.06.20 Tarybos nutarimai FF17-3          
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019.09.12 Tarybos nutarimai FF 17-4
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019.09.24 Tarybos nutarimai FF 17-5
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019.10.24 Tarybos protokolas FF 17-6
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019.11.13 Tarybos protokolas FF 17-7
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2019.12.12 Tarybos protokolas FF 17-8
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.01.23 Tarybos protokolas FF 17- 1
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.02.19 Tarybos protokolas FF 17-2
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.03.26 Tarybos protokolas FF 17-3
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.05.11 Tarybos protokolas FF 17-4
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.03.26 Tarybos protokolas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.06.12 Tarybos protokolas FF 17-5
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.09.10 Tarybos protokolas FF 17-6
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.09.29 Tarybos protokolas FF 17-7
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.10.06 Tarybos protokolas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.10.15 Tarybos protokolas FF17-9
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.10.28 Tarybos protokolas FF17-10
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.11.27 Tarybos protokolas FF17-11
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020.12,17 Tarybos protokolas FF-17-12
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021.01.14 Tarybos protokolas FF17-1
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021.01.28 Tarybos protokolas FF17-2
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021..03.18 Tarybos protokolas FF17-3
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021.05.06 Tarybos protokolas FF17-4
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021.06.17 Tarybos protokolas FF17-5
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021.09.16 Tarybos protokolas FF17-6
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021.10.14 Tarybos protokolas FF17-7
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021.10.22 Tarybos protkolas FF17-8
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021.12.10 Tarybos protokolas FF17-9
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2021.12.16 Tarybos protokolas FF17-10
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2022.01.11 Tarybos protokolas FF17-11
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2022.01.27 Tarybos protokolas FF17-12