Veterinarijos akademijos muziejus

LSMU Veterinarijos akademija
Veterinarijos akademijos muziejus
Adresas: Tilžės g. 18, Kaunas
5-ieji rūmai, 406 kab.
Kontaktai

Pirmojo Veterinarijos akademijos rektoriaus dr. S. Jankausko kabineto fragmentas

Muziejaus istorija

1981 m. tuomečio LVA rektoriaus prof. R. Karazijos iniaciatyva nutarta įsteigti muziejų. Steigimui vadovavo taryba, kurios sudėtyje buvo Akademijos prof. K. Trainys, garbės profesoriai J. Vaitkus, V. Skimundris ir kiti. Muziejaus vedėja R. Marcinkevičienė keletą metų su Akademijos bendruomene rinko istorinę medžiagą ir eksponatus. Eksponatų dovanojo Veterinarijos mokslinio tyrimo institutas, veterinarijos gydytojai.

1986 m. rugsėjo 1 d. Veterinarijos akademijos muziejus pakvietė pirmuosius lankytojus.

Nuo 1990 iki 2011 m. muziejui vadovavo V. Lazdauskienė. 1996 m. ekspozicija papildyta naujomis temomis. Muziejui naujų eksponatų dovanojo veterinarijos gydytojai – buvę studentai, gyvenantys JAV, buvusių dėstytojų šeimų nariai. Muziejumi nuolat rūpinosi ir konsultavo ekspozicijos klausimais Akademijos garbės profesorius J. Vaitkus.

2011 m. Akademijos kanclerio prof. H. Žilinsko pastangomis, minint Akademijos 75-erių metų sukaktį, duris atvėrė atnaujintas, šiuolaikiškas muziejus, papildytas naujomis temomis ir eksponatais. Šiuo metu muziejuje vyksta ekskursijos, rengiamos parodos, įrengtoje 50 vietų salytėje skaitomos paskaitos studentams, rengiamos konferencijos, seminarai, šventiniai ir jubiliejiniai minėjimai, susitikimai ir kt.

Muziejaus ekspozicijoje

LSMU Veterinarijos akademijos muziejaus ekspozicija• Lietuvos veterinarijos ir gyvulininkystės mokslų raida nuo 1777 m. iki šių dienų. Informacija apie pirmuosius veterinarijos ir zootechnikos dėstytojus, apie lietuvius, studijavusius Rusijoje, Europos aukštosiose mokyklose, apie Veterinarijos skyrių Lietuvos universiteto Medicinos fakultete. Eksponuojamos senos veterinarijos knygos, dėstytojų rankraščiai, asmeniniai daiktai, dokumentai. Eksponuojama nepriklausomos Lietuvos Veterinarijos departamento direktoriaus ir pirmojo Veterinarijos akademijos rektoriaus dr. S. Jankausko atsiminimų knyga „Veterinarinė medicina nepriklausomoje Lietuvoje“, išleista 1973 m. Čikagoje.

• Akademijos įkūrimo ir gyvavimo istorija, katedrų raida. Informacija apie Akademijos rektorius, Garbės daktarus ir profesorius. Eksponuojami archyviniai dokumentai, nuotraukos, pirmieji VA diplomai, studijų knygelės, unikalus iškilusis metalinis Akademijos spaudas, vėliava, rektorių togos, studentų kepuraitės, apdovanojimai.

• Atkurtas pirmojo rektoriaus darbo kabineto fragmentas su išlikusiais autentiškais baldais ir daiktais.

• Informacija apie Lietuvos valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, jos vadovus, apie veterinarijos gydytojų suvažiavimus ir kongresus.

• Veterinarijos gydytojai Lietuvos kariuomenėje. Nemažai veterinarijos gydytojų kariuomenėje turėjo aukštus karinius laipsnius ir ėjo atsakingas pareigas. Tarp jų ir generolas S. Raštikis – nepriklausomos Lietuvos kariuomenės vadas, generolas J. Bulota – knygnešys, varpininkas,  Matas Veitas – švietėjas,  ir kiti.

• Informacija apie Veterinarijos akademijos studentus ir dėstytojus, kurie dalyvavo rezistencinėje kovoje, buvo ištremti ar įkalinti; apie veterinarijos gydytojus – išeivius.

• Atkurtas tarpukario laikotarpio veterinarijos gydytojo darbo ir gyvenamasis kambarys. Eksponuojami tarpukario mediciniai instrumentai, knygos, arklio deguonies kaukė ir dujokaukė.

• Žymaus fotomenininko, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato A. Macijausko paroda „Veterinarijos klinikose“ (1977–1987 m.).

• Eksponuojami senieji medicininiai instrumentai, gyvulininkystės ir kalvystės įrankiai, Akademijos kalvės dumplės.

Fonduose kaupiami ir tyrinėjami eksponatai, susiję su Lietuvos veterinarijos ir gyvulininkystės istorija bei Veterinarijos akademijos istorija – dokumentai, spaudiniai, knygos, užrašai, nuotraukos, veterinariniai ir gyvulininkystės įrankiai, vaizdinė ir garsinė medžiaga, darbuotojų sukurtos mokymo priemonės, atsiminimai, dovanos, apdovanojimai, žymių žmonių asmeniniai daiktai, baldai ir kita.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, dovanojusiems eksponatų, ir kviečiame toliau gausinti Veterinarijos akademijos muziejų, taip prisidedant prie LSMU Veterinarijos akademijos ir veterinarijos istorijos išsaugojimo.

Dėl ekskursijų, eksponatų dovanojimo ar paramos muziejui prašome kreiptis į muziejaus vedėją Liną Baršauskienę tel. (8-37) 363 421 arba mob. tel. +370 683 37 107,  rašyti adresu: va.muziejus@lsmuni.lt