Spausdinti

Naujienos

 

naujienos.jpg (original, 367x137) 

INFORMACIJA

sveikinimaslsmuprofesinssjungosnariams.gif (original, 1752x1000)

lampsspirmininkosveikinimas.jpg (original, 800x800)

AVEVITA Nr. 40 (2246)LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO IR KAUNO KLINIKŲ SAVAITRAŠTIS. 2019 M. GRUODŽIO 6 D. ISSN 1648

https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/19020/2019_av40--10pslweb.pdfslide1.png (1280x720)slide2.png (1280x720)

Gerbiami universiteto bendruomenės nariai,

Nuo Jūsų aktyvumo ir pilietiškumo labai priklausys tolimesnis universitetų finansavimas ir darbuotojų darbo užmokestis. Įspėjamojo streiko metu labai svarbu parodyti LR Vyriausybei ir Seimui, kad akademinė bendruomenė yra vieninga ir siekia gauti jų kvalifikaciją atitinkantį darbo užmokestį. Kadangi streikas yra įspėjamasis ir jo metu nebus imtasi aktyvių veiksmų, todėl prašome visus pasirašyti į streike dalyvausiančių asmenų sąrašą siekiant parodyti, kad LSMU akademinės bendruomenės nariai nesutinka su aukštojo mokslo įstaigose dirbančių darbuotojų esamais atlyginimais ir socialine padėtimi.

2019 m. Lapkričio mėn. 28 dieną, 11-12 val.  organizuojamas Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) ĮSPĖJAMASIS STREIKAS

Dalyvausiantys streike LSMU darbuotojai turi užsiregistruoti sąrašuose iki rytojaus (t. y. 27 d.) 14.00 val., nes LSMU personalo skyrius (28 dieną ryte iki 12.00 val.) ŠMSM nurodymu, turi pateikti streike dalyvavusių asmenų skaičių.

Dalyvaujančių streike duomenis reikia surinkti labai greitai, todėl kviečiame pasirašyti šiose vietose:

VA (Tilžės g. 18) 4 rūmai 101 kab. Saulius Alijošius

 

VA (Tilžės g. 18) 5 rūmai 114 kab. Artūras Stimbirys

VSF  (Tilžės g. 18) 308 kab. Linas Šumskas

MA FF (Sukilėlių per. 13) 526 kab. Daiva Majienė

MA centriniai rūmai (Mickevičiaus g. 9) 210 kab. Aldona Gružienė

Primename LR darbo kodekso nuostatas dėl streikuojančių asmenų

250 straipsnis. Teisinė streikuotojų padėtis ir garantijos

1. Niekas negali būti verčiamas dalyvauti arba atsisakyti dalyvauti streike. Streiko laikotarpiu streike dalyvaujantiems darbuotojams darbo sutarties vykdymas sustabdomas išsaugant darbo stažą ir teisės aktų nustatyta tvarka teisę į socialinį draudimą.
2. Streike dalyvaujantiems darbuotojams nemokamas darbo užmokestis, jie atleidžiami nuo įsipareigojimų atlikti savo darbo funkcijas.
3. Derybose dėl streiko užbaigimo gali būti susitarta, kad streike dalyvaujantiems darbuotojams bus išmokėtas visas darbo užmokestis arba jo dalis.
4. Profesinės sąjungos ir jų organizacijos gali įkurti specialius piniginius ar draudimo fondus, iš kurių būtų skiriama finansinė parama streike dalyvaujantiems darbuotojams.
5. Darbuotojams, nedalyvaujantiems streike, bet dėl streiko negalintiems dirbti savo darbo, apmokama kaip už prastovą ne dėl jų kaltės arba jie gali būti su jų sutikimu perkelti į kitą darbą.
6. Priėmus sprendimą dėl streiko ir jo metu darbdaviui draudžiama:
1) priimti bet kokį vienašališką sprendimą visiškai arba iš dalies nutraukti įmonės, įstaigos, organizacijos ar struktūrinio padalinio darbą (veiklą);
2) trukdyti visiems ar paskiriems darbuotojams ateiti į darbo vietas, atsisakyti suteikti darbuotojams darbą ar darbo įrankius;
3) sudaryti kitas sąlygas ar priimti sprendimus, kurie visiškai ar iš dalies gali sustabdyti visos įmonės, įstaigos, organizacijos ar atskirų jos grandžių darbą (veiklą).
7. Streiko metu darbdaviui draudžiama į streikuotojų vietas priimti naujus darbuotojus, išskyrus atvejus, kai būtina užtikrinti minimalių paslaugų teikimą, bet nėra galimybės to padaryti šio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

LSMU profesinės sąjungos komitetas

 

 

Gerbiami universiteto bendruomenės nariai,

Streiko metu siūloma laikytis šių rekomendacijų

 

REKOMENDACIJOS

Kaip LSMU darbuotojai turi elgtis įspėjamojo streiko metu

2019 m. lapkričio 28 d. 11-12 val.

Įspėjamąjį streiką rengia Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (toliau LAMPSS) kadangi Vyriausybė atsisako vykdyti savo įsipareigojimus. LAMPSS organizacija kviečia solidarizuotis ir visiems Lietuvos universitetams dalyvauti streike.

Įspėjamojo streiko tikslas – paremti aktyvią profsąjungų poziciją, burti universitetų bendruomenes bendriems kolektyviniams veiksmams ir priversti Vyriausybę pagaliau išspręsti aukštojo mokslo finansavimo problemas. Streiko reikalavimai jau anksčiau buvo paskelbti (atlyginimų didinimas 10 proc. visų kategorijų universitetų darbuotojams; nemokamų bakalauro studijų įvedimas).

Atkreipiame dėmesį, kad yra gautas universiteto Rektoriaus, administracijos ir Studentų atstovybės palaikymas universiteto teritorijoje vykdyti ribotas įspėjamojo streiko akcijas paminėtas žemiau.

Kadangi streikas įspėjamasis, siūlome ribotai taikyti streiko priemones universitete. Rekomenduojame:

 • Nenutraukti paskaitų ir užsiėmimų su studentais – dalyvauti streike, piketuose tik tiems dėstytojams, mokslo ir kitiems darbuotojams, kurie tuo metu nevykdo svarbių veiklų.
 • Siūlome dėstytojams, kurie veda užsiėmimus informuoti studentus apie streiką, apie tai padiskutuoti, atkreipti dėmesį, kad įspėjamojo streiko reikalavimai skirti ir jų labui.
 • Įspėjamojo streiko metu galima būti darbo vietose, išskyrus asmenis kurie išeis prie streiko plakatų į lauką, šalia universiteto pastatų ir stovės piketuose universiteto teritorijoje prie: Centrinių rūmų, A. Mickevičiaus g. 9; Veterinarijos akademijos centrinių rūmų, Tilžės g. 18; Farmacijos ir sveikatos technologijų centro, Sukilėlių per. 13).
 • Liekantiems darbo vietoje rekomenduojame pakabinti užrašą „Streikuoju nuo11:00 iki 12:00 val. „
 • Galime piketuoti, tik universiteto teritorijoje, nes dėl leidimo demonstracijai, piketams į Kauno miesto savivaldybę nesikreipta.
 • SVARBUS PRIMINIMAS: streikuojantys darbuotojai turi informuoti padalinių, klinikų,  vadovus ir darbo apskaitos žiniaraščius pildančius asmenis, kad būtų oficialiai užregistruota, jog jie streikuoja (registruojama viena valanda streiko ST). Atkreipkite dėmesį į pietų laiką, kuris negali būti priskirtas (jei numatyta pagal jūsų darbo grafiką tarp 11 ir 12 val.) streikavimui, tačiau tuo metu galima prisijungti prie piketų. SVARBU žinoti, kad už streiko laiką darbuotojams nebus skirtas darbo užmokestis, tačiau LSMU profesinė sąjunga prašys kompensuoti šią sumą Universiteto administracijos kaip tai numato LR Darbo kodekso 250 straipsnio 3 dalyje.
 • Dalyvausiantys streike turi užsiregistruoti sąrašuose, nes LSMU personalo skyrius turi ŠMSM pateikti streike dalyvavusių asmenų skaičių.
 • Kilus klausimams skambinti LAMPSS streiko komiteto atsakingam asmeniui  dr. Astai Lapinskienei mob. tel. +370 612 75124 arba LSMU profesinės sąjungos komiteto nariams.

 

LSMU Profesinės sąjungos komitetas

 

 

KVIETIMAS

LSMU profesinė sąjunga kviečia solidariai su  Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu (LAMPSS), su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis ir mokytojais

 

2019 m. LAPKRIČIO MĖN. 28 DIENĄ, KETVIRTADIENĮ,

 

                                                                          11-13 VAL.       

dalyvauti

ĮSPĖJAMAJAME STREIKE

Raginame mūsų Universiteto bendruomenę - profsąjungos narius bei visus LSMU darbuotojus  rinktis nurodytu laiku į piketus prie šių LSMU pastatų:

-         prie Centrinių LSMU rūmų, A. Mickevičiaus g. 9

-         prie Centrinių VA rūmų, Tilžės g. 18

-         prie Farmacijos ir sveikatos technologijų centro pagrindinio įėjimo, Sukilėlių pr. 13

Šią  nepolitinę piketo-streiko akciją palaiko LSMU administracija ir Studentų atstovybė.

 

PAGRINDINIAI ŠIOS AKCIJOS REIKALAVIMAI:

 • VYKDYTI LIETUVOS VYRIAUSYBĖS PAŽADUS NUO 2020 METŲ KASMET DIDINTI ATLYGINIMUS DĖSTYTOJAMS, MOKSLO DARBUOTOJAMS NE MAŽIAU KAIP 10 PROC. IR 2025 M. PASIEKTI, KAD ŠIŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS SUDARYTŲ 150 PROC. ŠALIES VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO.

 • DIDINTI ATLYGINIMUS NEAKADEMINIAM UNIVERSITETŲ PERSONALUI. ŠIŲ DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI NESIKEITĖ JAU ILGĄ LAIKĄ.

 • VYKDYTI VYRIAUSYBĖS PAŽADUS STUDENTAMS – VYRIAUSYBĖ JAU NUO 2018 M. ŽADĖJO  ĮVESTI NEMOKAMAS BAKALAURO STUDIJAS.

LSMU Profesinės sąjungos komitetas

 

 

LSMU Darbo tarybos RINKIMAI

Tam, kad būtų galima užtikrinti visų darbuotojų, turinčių balsavimo teisę, dalyvavimą rinkimuose, balsuoti bus galima:

LSMU Centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas), Tarybos posėdžių salėje, 117 kab. 13–17 val.

Veterinarijos akademijos centriniuose rūmuose (Tilžės g. 18, Kaunas), posėdžių salėje, 120 kab. 9–12 val.

Mokomajame laboratoriniame korpuse (Eivenių g. 4, Kaunas), Simpoziumų salėje, 7–13 val.

Kauno klinikinėje ligoninėje (Josvainių g. 2, Kaunas), direktoriaus referentės kabinetas, 353 kab. 13–16 val.

Gyvulininkystės institute (R. Žebenkos g. 2, Baisogala) posėdžių salėje, 9:30–11:30 val.

NI Palangos klinikoje (Vydūno al. 4/J. Šliūpo g. 7, Palanga), bibliotekoje, kabinetas 3-06, 14–16 val.

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Universitetu turintys darbuotojai (kviestiniai dėstytojai – 2019 m. birželio 17 d. turėję bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Universitetu).

KANDIDATŲ Į LSMU DARBO TARYBĄ SĄRAŠAS

Atvykstant balsuoti prašome turėti LSMU darbuotojo pažymėjimą arba kitą asmens dokumentą su nuotrauka.

Kilus klausimams kreiptis:

LSMU Darbo tarybos rinkimų organizavimo tvarkos aprašas.

 

Darbo tarybos rinkimų komisija