Spausdinti

Naujienos

 

Gerbiami LSMU profesinės sąjungos nariai,

Primename, kad LSMU darbo tarybos rinkimai vyks 2019 m. rugsėjo 18 d. Informuojame, kad kandidatais į darbo tarybą yra iškelti ir mūsų profesinės sąjungos nariai: Babrauskienė Vida, Bulevičienė Milda, Butrimė Edita, Miknienė Zoja, Šumskas Linas. Kviečiame dalyvauti balsavime ir palaikyti profesinės sąjungos narius.

 

Pagarbiai,

LSMU profesinė sąjunga

 

LSMU Darbo tarybos RINKIMAI

Tam, kad būtų galima užtikrinti visų darbuotojų, turinčių balsavimo teisę, dalyvavimą rinkimuose, balsuoti bus galima:

LSMU Centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas), Tarybos posėdžių salėje, 117 kab. 13–17 val.

Veterinarijos akademijos centriniuose rūmuose (Tilžės g. 18, Kaunas), posėdžių salėje, 120 kab. 9–12 val.

Mokomajame laboratoriniame korpuse (Eivenių g. 4, Kaunas), Simpoziumų salėje, 7–13 val.

Kauno klinikinėje ligoninėje (Josvainių g. 2, Kaunas), direktoriaus referentės kabinetas, 353 kab. 13–16 val.

Gyvulininkystės institute (R. Žebenkos g. 2, Baisogala) posėdžių salėje, 9:30–11:30 val.

NI Palangos klinikoje (Vydūno al. 4/J. Šliūpo g. 7, Palanga), bibliotekoje, kabinetas 3-06, 14–16 val.

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Universitetu turintys darbuotojai (kviestiniai dėstytojai – 2019 m. birželio 17 d. turėję bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Universitetu).

KANDIDATŲ Į LSMU DARBO TARYBĄ SĄRAŠAS

Atvykstant balsuoti prašome turėti LSMU darbuotojo pažymėjimą arba kitą asmens dokumentą su nuotrauka.

Kilus klausimams kreiptis:

LSMU Darbo tarybos rinkimų organizavimo tvarkos aprašas.

 

Darbo tarybos rinkimų komisija

 

 
 
 

sveikinimas-kvietimas.jpg (regular, 500x500) 

 

Gerbiamieji,

 
Š. m. vasario 9 d. 16 val. vyks susirinkimas į kurį kviečiami LSMU ir LSU darbuotojai. Susirinkimo-konsultacijos metu bus pristatytas numatomas universitetų reorganizavimas, taip pat bus laukiama Jūsų pastabų ir pasiūlymų.
Susirinkimas vyks LSMU centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas) V. Lašo auditorijoje (Nr. 119-1).
 
Į susirinkimo metu pateiktus klausimus, pasiūlymus ar pastabas bus siekiama atsižvelgti rengiant ir tvirtinant reorganizavimo sąlygas, kurios bus teikiamos Lietuvos Respublikos Seimui.
 
Prašome susipažinti su pranešimu darbuotojams bei universitetų reorganizavimo sąlygų projektu (žr. prisegtukus).
 
 
Maloniai kviečiame dalyvauti!
 
 
Pagarbiai,
 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto administracija
 
 

INFORMACIJA


Gerbiami LSMU bendruomenės nariai,
 
Š. m. sausio 19 d. LSU ir LSMU atstovai susirinko į pirmąjį darbo grupės, kurios tikslas parengti universitetų reorganizavimo planą ir sąlygas, posėdį.
 
Darbo grupė sudaryta iš šių LSMU ir LSU atstovų bei abiejų universitetų studentų atstovų:
Doc. Aurelijus Kazys Zuoza (LSU)
Prof. Sigitas Kamandulis  (LSU)
Prof. Saulius Šukys (LSU)
Akvilė Katkovaitė (LSU studentų atstovė)
Danielė Bučinskaitė (LSMU studentų atstovė)
Doc. Genuvaitė Civinskienė (LSMU)
Prof. Mindaugas Malakauskas (LSMU)
Prof. Daiva Rastenytė (LSMU)
Dr. Kęstutis Stašaitis (LSMU ligoninė Kauno klinikos)
 
Pasėdžio metu darbo grupė bendru sutarimu pritarė:
-        Universiteto, susidedančio iš trijų lygiateisių akademijų struktūrai;
-        Universiteto valdymo modeliui;
-        Atstovavimo Universiteto senate ir taryboje, kurios bus sudarytos vadovaujantis naujo Universiteto statuto nuostatomis, proporcijoms.
Kitas darbo grupės posėdis numatytas sausio 23 d.
 
 

INFORMACIJA

 

Siekiant atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį į sveikatos apsaugos sistemosproblemas, 2018 m. sausio 4 d. rengiamas mitingas „Paskutinių medikų žygis į oro uostą“. Kviečiame Jus, Lietuvos šviesuomenę, palaikyti mus šią svarbią dieną bei kartu parodyti, jog politikų abejingumas protų nutekėjimui, demografinėms problemoms ir šalies žmonių gerovei nebegali būti toleruojamas. Būtume dėkingi, jei šia informacija pasidalintumėte su savo kolegomis ir artimaisiais – visuomenės palaikymas be galo svarbus.

 KVIETIMAS

 

INFORMACIJA

Š m.  sausio 5 d. (penktadienį) 15. 00 val.

LSMU Veterinarijos akademijos Žalčio salėje (Tilžės g. 18).

Įvyks LSMU darbuotojų profesinės sąjungos narių

 

ATASKAITINIS  SUSIRINKIMAS

 

Susirinkimo darbotvarkė:

1.     LSMU VA kanclerio sveikinimas.

2.     LSU profsąjungos sveikinimas.

3.     2017 metų profsąjungos veiklos apžvalga (D. Majienė, A. Stimbirys)

4.     Finansinė ataskaita (L. Strumylaitė).

5.     Profesinės sąjungos MA ir VA komiteto narių pasisakymai.

6.     Profesinės sąjungos tolesnės veiklos kryptys ir einamieji klausimai.

7.     Šventinė susirinkimo dalis;lėšų, skirtų sportinei-kultūrinei veiklai išmokėjimas.

 
Kviečiame dalyvauti visus LSMU profesinės sąjungos narius ir visus besidominčius socialiniu dialogu ir profesinių  sąjungų  veikla.

 

Daiva Majienė

LSMU MA profesinės sąjungos pirmininkė 

Tel. 8 615 23993

Email: daivamaj@gmail.com

 

 

INFORMACIJA

Prašymas Rektoriui

Rektoriaus atsakymas

 

INFORMACIJA

Sveiki mieli kolegos.

Pribrendo laikas pareikšti protestą mūsų išrinktąjai valdžiai.
Gražius rinkiminius lūkesčius nusinešė laikas. .. Socialinis dialogas nevyksta.  Vyriausybės sudaryta darbo grupė ir Švietimo ,mokslo ministerija veikia sovietinio buldozerio principu. Todėl birželio 15 d. 11. val.  kviečiami visi Lietuvos aukštojo mokslo darbuotojai, švietimiečiai(ir ne tik profsąjungiečiai) rinktis prie LR Seimo praeisime Gedimino prospektu iki  LR Vyriausybės (V.Kudirkos aikštė). Skanduosime ir vaidinsime,kokia dabar plika A.M. sistema. Prisiminkite kai švietimiečių susirinko keli šimtai prasidėjo derybos, dėl kolektyvinės sutarties. Tad mūsų vienybėje galybė.  Ruoškitės spausdinkite šūkius,siūlykit programą
 
LAMPSS PIRMINIKĖ 
 A. LAPINSKIENĖ
 
 
 
 
 
 

 LAMPSS pirmininkės sveikinimas Kovo 11-osios proga

 

Informacija

Kolegos, kartu su LMS (Mokslininkų sąjunga) kovo 20 d. organizuojame konferenciją seime apie aukštojo mokslo pertvarką. Seimo švietimo ir mokslo komitetas skyrė salę tik tokiai datai, todėl  pasirinkimo ir kito laiko nėra. Siūlau mums prisidėti ir dalyvauti, su 2 pasisakymais: Apie pertvarkos apklausos rezultatus - kuriuos padarė Sigitas, ir apie atlyginimų vidurkius - kuriuos galėtų pristatyti Žaneta. Darbotvarkė dar derinama, bus ŠMM atstovai, bus seimo nariai, galėsim dalyvauti diskusijoje. Prašau patvirtinti kad dalyvausite ir numatykite kiek narių iš Jūsų organizacijos norės dalyvauti. 

Norintys dalyvauti kreipkitės į Daivą Majienę el.p.: daivamaj@gmail.com iki kovo 13 d. 18 val.

Kovo 14 d sąrašas bus atiduotas A. Lapinskienei, kad sutvarkytų formalumus ir būtų išrašyti leidimai.

 

Universitetų pertvarkos pasiūlymai

http://www.smm.lt/web/lt/mokslo-ir-studiju-instituciju-tinklo-pertvarka/siulymai

 

Kviečiame dalyvauti

  Dėl dalyvavimo kreipkitės į Daivą Majienę daivamaj@gmail.com

Europos profesinių sąjungų institutas (ETUI) kviečia jaunus profesinių sąjungų darbuotojus, susiduriančius su sudėtingomis bendravimo situacijomis nacionaliniame ir transnacionaliniame lygyje, dalyvauti seminare “Žodinė komunikacija efektyviai PS veiklai“, kuris vyks Vienoje (Austrija) 2017 m. gegužės 17 – 19 d.

http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11474/invitationverbalcommunication.pdf

http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11475/programmeverbalcommunication.pdf

http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11476/enrolmentverbalcommunication.pdf

 

 

Europos profesinių sąjungų institutas (ETUI) kviečia profesinių sąjungų atstovus, dirbančius dešiniojo ekstremizmo – populizmo klausimais, dalyvauti seminare “Europos profesinės sąjungos prieš  ekstremalų dešinįjį populizmą“, kuris vyks Hatingene (Vokietija) 2017 m. balandžio 11 – 12 d.

 http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11477/1752invitation_rightwing_en.pdf

http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11478/1752invitation_rightwing_fr.pdf

http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11479/draftprogramme_en.pdf

http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11480/draftprogramme_fr.pdf

http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11481/enrolmentform.pdf

http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11482/formulairedinscription.pdf

 

 

Europos profesinių sąjungų institutas (ETUI) kviečia nacionalinių profesinių sąjungų atstovus, dirbančius TDO standartų klausimais, dalyvauti seminare “TDO darbo standartai ir jų taikymas ES“, kuris vyks Vienoje (Austrija) 2017 m. gegužės 17 – 19 d.

 http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11483/draftprogramilo1fr.pdf

http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11484/draftprogramilo1.pdf

http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11485/enrolmenten1752-ilo.pdf

http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11486/inv1752-iloen.pdf

http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11487/inv1752-ilofr.pdf

 

Pagarbiai LSMU profesinės sąjungos komitetas


 
    KLAUSIMYNAS AUKŠTOJO MOKSLO DARBUOTOJUI APIE AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKĄ    
 
 
 

Gerb. Kolegos,

Šiuo metu Lietuvoje pradėta valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo pertvarka. Vyksta nuomonių surinkimo etapas, kurį inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko teigimu šioje tinklo pertvarkoje kiekvienas turi teisę išsakyti savo matymą ir nuomonę apie tinklo pertvarkos procesus, aukštojo mokslo įstaigų jungimo racionalumą, teikti pasiūlymus ir rekomendacijas.

LAMPSS (Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas) būdamas vienu iš šio proceso aktyvių dalyvių turi galimybę perduoti jūsų matymą ir pasiūlymus ir rekomendacijas Lietuvos Respublikos Seimo švietimo komitetui, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai. Jūs turite būti išklausyti ir jūsų nuomonė turi būti išgirsta, todėl kviečiame jus išsakyti savo nuomonę ir atsakyti į šio klausimyno klausimus.

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė
Dr. Asta Lapinskienė

 
 
 
Pildyti
 
 
  Jeigu galite, persiųskite šį laišką visiems kam jis gali būti aktualus.
Ačiū už jūsų įsitraukimą.

Jeigu Pildyti mygtukas neveikia, klausimyną užpildyti galite pasinaudodami šia nuoroda https://www.surveymonkey.com/r/2JK2K9D
 
 

 

Pagarbiai LSMU profesinės sąjungos komitetas

 

Mieli profesinės sąjungos nariai!

Sveikindama visus jus su naujais metais ir linkėdama jums džiaugsmo ir pasisekimo visuose gyvenimo darbuose ir iššūkiuose kviečiu į tradicinį šventinį susirinkimą, kuris įvyks sausio 6 d (penktadienį) 15 val VA Žalčio salėje (kvietimas prikabintas).

Susirinkimo darbotvarkėje:

1. Profesinės sąjungos veikla 2016 metais (L.Šernienė)

2. Finansinės ataskaitos svarstymas (iždininkė M.Vaitkevičienė).

3. Profesinės sąjungos tolesnės veiklos kryptys (D. Majienė).

4. Pašalpų narių sportinei-kultūrinei veiklai išmokėjimas; narių ir svečių pasisakymai, diskusijos, skambant muzikai.

Po susirinkimo diskusijos bus pratęstos prie vaišių stalo. Nesivaržykite ateiti ir vėluodami, nepamirškite pakviesti kitų narių, nepastebėjusių kvietimo, o taip pat ketinančių tapti nariais bendradarbių!

Pagarbiai LSMU profesinės sąjungos komitetas

 

GERBIAMI LSMU DARBUOTOJAI!

 

 Š.m. lapkričio mėn 17 d. (ketvirtadienį)  14.00 val. vyks ataskaitiniai- rinkiminiai LSMU profesinės sąjungos padalinių susirinkimai.

LSMU profsąjungos MA padalinio susirinkimas vyks Farmacijos f-to 205 auditorijoje, VA padalinio – didžiosios salės priesalyje (Žalčio salėje).

Susirinkimų darbotvarkėse:

1.    LSMU profesinės sąjungos padalinių pirmininkų ataskaitos (MA – R. Kaminskas, VA – L.Šernienė)

2.    LSMU profesinės sąjungos valdybos dalių (MA ir VA profesinės sąjungos komitetų) rinkimai.

3.    Nario mokesčio grąžinimas LSMU profsąjungos komitetų nariams.

Kviečiame aktyviai dalyvauti, nes reikės balsuoti. Negalinčius dalyvauti susirinkime, dėl išankstinio balsavimo kviečiame kreiptis į padalinio pirmininkus.

Po susirinkimo diskusijos bus pratęstos prie vaišių stalo.

LSMU profesinės sąjungos komitetas

 

2016-06-18/17 Birštone vyko kvalifikacijos kėlimo seminaras "Naujojo darbo kodekso ypatumai bei mokslo ir studijų įstatymo priėmimas ir pakeitimai", kurį organizavo LAMPSS. Nuotraukos iš renginio.

l1820339.jpg (zoomed, 900x521)

l1820340.jpg (zoomed, 900x506)

 

l1820348.jpg (zoomed, 900x550)

l1820353.jpg (zoomed, 900x529)

l1820360.jpg (zoomed, 900x609)

l1820371.jpg (zoomed, 900x506)

 l1820370.jpg (zoomed, 900x716)

 

 

Gerbiami profesinės sąjungos nariai,

LSMU profesinė sąjunga prašo Jūsų skirti 2% gyventojų pajamų mokesčio.

Informaciją kaip skirti 2% gyventojų pajamų mokesčio rasite:

www.lsmuni.lt - Struktūra-Kiti padaliniai ir organizacijos-LSMU profesinė sąjunga-parama profesinei sąjungai.

Arba paspaudę šią nuorodą: http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/9135/instrukcijapervesti2proc.gyventojpajammokesio.pdf

 LSMU profesinės sąjungos komitetas

 

Gerbiami kolegos,


Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas - LAMPSS - kviečia visus visų Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslininkus ir dėstytojus dalyvauti mokslininkų ir dėstytojų anoniminėje apklausoje.

Surinkti  atsakymai į šios apklausos klausimus padės geriau vykdyti pagrindinę profsąjungų misiją – ginti Jūsų ir Jūsų kolegų mokslininkų bei dėstytojų kaip aukštojo mokslo darbuotojų interesus, sudarant pilną vaizdą apie darbo sąlygas ir gaunamus atlyginimus.

Šiuo metu LAMPSS derasi su Švietimo ir mokslo ministerija dėl šakinės kolektyvinės sutarties, dėl mokslininko rentos, pailgintų atostogų išsaugojimo ir kt. Šakinė kolektyvinė sutartis turės įstatymo galią ir faktiškai veiks kaip darbo kodekso plėtinys, numatantis papildomas lengvatas ir garantijas Jums ir Jūsų bendradarbiams.

Mes tikimės, kad Jūs palaikysite šią iniciatyvą ir pasidalinsite žemiau pateikta nuoroda į klausimyną su visais Jums pažįstamais mokslininkais ir dėstytojais.

 

https://www.surveymonkey.com/r/6YLDKVL

 

Siekdami visiško objektyvumo, niekaip nekontroliuojame užpildžiusiųjų. Be to, tai pilietinė akcija, kuri grįsta laisvanorišku įsitraukimu ir informacijos pasidalijimu su pažįstamais mokslininkų ir dėstytojų bendruomenės nariais. Todėl iš anksto atsiprašome jeigu Jūs būsite kelių savo kolegų paprašyti užpildyti šį klausimyną ir kelis kartus gausite nuorodą į klausimyną. Tad, jeigu jau kartą atsakėte į šios apklausos klausimus, antrą kartą nebeatsakinėkite.

Ačiū už Jūsų įsitraukimą

LAMPSS vardu, 

Pirmininkė doc.dr. Asta Lapinskienė

 

 

LSMU MA padalinio narių susirinkimas

 

2016 m. kovo 1 d. LSMU profesinės sąjungos Medicinos akademijos padalinio komiteto nare išrinkta prof. Daiva Majienė.

 

Ačiū Jums, kad dalyvavote LSMU profesinės sąjungos MA padalinio rinkimuose. 

Taip pat laukiu iš Jūsų pasiūlymų dėl   LSMU profesinės sąjungos Medicinos akademijos padalinio veiklos. 

 

Pagarbiai,

LSMU profesinės sąjungos  Medicinos akademijos  padalinio vardu

doc. dr. Raimundas Kaminskas

 

 

 

 ma1.jpg (1224x1368)

ma3.jpg (1460x1095)

ma2.jpg (1531x1368)

ma5.jpg (1169x1008)

 

ma4.jpg (890x866)

 

 

Visuotinis ataskaitinis-rinkiminis LAMSS susirinkimas

 

Vieta: Kauno kolegija, Pramonės pr. 22, Kaunas, 112 aud.
Laikas: 2016 m. sausio mėn. 28 d. 15.00 val.

 

Darbotvarkė: 

 

 1. Informacija apie susirinkimo dalyvius, siūlomas pradėti susirinkimo darbą (A. Zuoza, balsavimas)
 2. Kauno kolegijos direktoriaus dr. M. Misiūno sveikinimo žodis (A. Zuoza)
 3. Susirinkimo pirmininko rinkimai
 4. Susirinkimo  pirmininkas imasi pareigų (nustato ataskaitų ir pasisakymų trukmes, paskelbia planuojamą susirinkimo trukmę).– Pirmininko ataskaitai – iki 20 min, revizinės komisijos – 10 min., pasisakymams  po 3 min.
 5. Balsavimo komisijos rinkimai  (3 žmones),
 6. Sekretoriato rinkimai (A. Pagodinienė).
 7. Ataskaitinio rinkiminio susirinkimo darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas.
 8. LAMPSS laikinai einančios pirmininko pareigas R. Žurauskienės pristatyta  ataskaita už nuveiktus darbus (R. Žurauskienė).(10 min)
 9. Pirmininko pavaduotojo pasisakymai (A. Lapinskienė (iki 7 min.)
 10. Pirmininko pavaduotojo pasisakymai (V. Skėruvienė (iki 7 min.)
 11. Revizinės komisijos ataskaita  (R. Dundulienė iki 5 min).
 12. Klausimai pranešėjams, dalyvių pasisakymas. (pasisakymas iki 3 min)
 13. LAMPSS Tarybos  darbo įvertinimas (3 min).
 14. Revizinės komisijos ataskaitos tvirtinimas (3 min).
 15. PERTRAUKA (20 min).
 16. Įstatų svarstymas ir naujos redakcijos aptarimas ir balsavimas (V. Juodagalvis (25 min).
 17. Revizijos komisijos kandidatūrų pritarimas (siūlomi kandidatai į komisiją) (3 min).
 18. Naujų LAMPSS tarybos narių kandidatūrų pristatymas (iki 10 min.).
 19. LAMPSS naujos tarybos narių rinkimų komisijos balsavimo biuletenio tvirtinimas (3 min).
 20. LAMPSS naujos tarybos narių susirinkimas: pirmininko, jo pavaduotojų  rinkimas (25 min)
 21. Perspektyvinio plano svarstymas (R. Žurauskienė, A. Lapinskienė).(5 min)
 22. LAMPSS naujos tarybos pirmininko, jo pavaduotojų  rinkimų komisijos balsavimo biuletenio tvirtinimas (3 min).
 23. Visuotinio ataskaitinio susirinkimo nutarimų (rezoliucijų) pateikimas ir tvirtinimas (G. Merkys) (15 min).
 24. Visuotinio ataskaitinio susirinkimo užbaigimas. 

LAMPSS informacija

 Nuotraukos iš renginio (nuot. R. Kaminsko)

 lampssl1750630.jpg (zoomed, 900x506)

 lampssl1750656.jpg (zoomed, 900x506)

 

 lampssl1750664.jpg (zoomed, 900x506)

 lampssl1750674.jpg (zoomed, 900x591)

 lampssl1750682.jpg (zoomed, 900x560)

 lampssl1750697.jpg (zoomed, 900x606)

 lampssl1750725.jpg (zoomed, 900x600)

 lampssl1750739.jpg (zoomed, 900x600)

 lampssl1750729.jpg (zoomed, 900x658)

 lampssl1750719.jpg (zoomed, 892x821)

 lampssl1750713.jpg (zoomed, 900x506)

thumb_2019_default.jpeg (regular, 80x80) 

Pirmininkės ataskaita

 

LSMU profesinės sąjungos narių susirinkimas

2016 m. sausio 6 d. LSMU VA Žalčio salėje vyko šventinis (ataskaitinis) LSMU profesinės sąjungos narių susirinkimas. Susirinkimo metu LSMU profesinės sąjungos pirmininkė Loreta Šernienė pristatė metinę ataskaitą. Milda Bulevičienė pristatė finansinę 2015 metų ataskaitą. Kalbėjo Medicijos akademijos padalinio profesinės sąjungos pirmininkas Raimundas Kaminskas ir KTU profesinės sąjungos pirmininkas Gediminas Merkys. Po pasisakymų klausėmės koncerto.

Nuotraukos iš renginio (nuot. R. Kaminsko)

 

 

12.jpg (zoomed, 900x635)11.jpg (zoomed, 900x834)10.jpg (zoomed, 900x744)9.jpg (zoomed, 787x704)8.jpg (zoomed, 900x506)7.jpg (zoomed, 900x532)6.jpg (zoomed, 900x506)5.jpg (zoomed, 900x422)4.jpg (zoomed, 900x674)3.jpg (zoomed, 900x531)