Spausdinti

Laikraščių leidybos skyrius

LSMU Leidybos namų Laikraščių leidybos skyriuje leidžiamas LSMU ir LSMU ligoninės Kauno klinikų savaitraštis „Ave vita“, iki 2012 m. pabaigos buvo leidžiamas Veterinarijos akademijos laikraštis „Veterinarijos specialistas“.

 

Savaitraštis „Ave vita“

Savaitraštis „Ave vita“ leidžiamas nuo 1957 m. Jame skelbiamos Universiteto plėtros perspektyvos. Savaitraštyje spausdinami tekstai apie svarbiausius renginius ir įvykius, operacijų, medicinos pasiekimų bei profesinių laimėjimų aprašymai, publikuojami interviu su žymiausiais apdovanojimus gavusiais mokslininkais bei naujas pareigas Universiteto ir Klinikų bendruomenėje einančiais žmonėmis.naujienos ir akademinei bendruomenei aktuali informacija. Laikraštyje apžvelgiami svarbiausi Universiteto gyvenimo įvykiai, mokslo ir socialiniai renginiai, konferencijos, pateikiami Universiteto mokslininkų laimėjimai, mokslo ir klinikinės praktikos naujovės, projektinė veikla bei

Nuo 2012 metų lapkričio mėn. savaitraščio „Ave vita“ redaktorė – Laikraščių leidybos skyriaus vedėja Laima Zakaraitė. Kiekvieną savaitę Universiteto renginiuose dalyvauja ir apie svarbiausius įvykius akademinę bendruomenę „Ave vitoje“ informuoja keturios korespondentės – Loreta Giedraitienė, Džiuljeta Kulvietienė ir Lina Pankratjevaitė.

2011 metų sausio mėnesį visiškai pakeistas laikraščio „Ave vita“ dizainas. Visas laikraštis tapo spalvotas, sukurti nauji logotipai. Priedams „MES“ ir „International Insight“ pritaikytas unikalus dizainas, atitinkantis studentų poreikius bei atspindintis kiekvieno priedo turinį. „Ave vita“ – atsinaujinusiu veidu ir turiniu prisideda prie naujojo Universiteto įvaizdžio kūrimo.

 

Savaitraščio „Ave vita“ priedas "MES"

Nuo 1997 m. kartu su laikraščiu „Ave vita“ pradėtas leisti studentų priedas „MES“. 2005 metais ši studentų veikla buvo nutrūkusi. 2009 metų spalio mėnesį priedas „MES“ vėl atgaivintas ir yra leidžiamas iki šiol.

Priedas „MES“ – savanoriškas, nepriklausomas studentų laikraštis. Jame apžvelgiama studentų veikla bei renginiai, nagrinėjamos aktualūs studentams klausimai. Priedas „MES“ aktyviai bendradarbiauja su studentų organizacijomis, rašo apie jų veiklą.

 

Savaitraščio „Ave vita“ priedas "International Insight"

2011 metų viduryje aktyvūs Kaunas International Medical Students' Union (KIMSU) nariai – LSMU užsienio studentai – pasekė geru priedo „MES“ pavyzdžiu ir, padedant Tarptautinių ryšių ir studijų centrui bei priedo „MES“ kūrybinei grupei, pradėjo leisti laikraščio „Ave vita“ priedą „International Insight“ anglų kalba.

Tokio priedo atsiradimo būtinybė akivaizdi – Lietuvos sveikatos mokslų universitete studijuoja daugiausia užsienio studentų iš visų aukštojo mokslo įstaigų šalyje.