Spausdinti

Uždaviniai

 

  • organizuoti Universiteto meno kolektyvų koncertinę veiklą, konkursus, tradicinius renginius, šventes, atmintinų dienų ir sukakčių minėjimus;
  • atstovauti Universitetui įvairiuose meniniuose ir šventiniuose renginiuose mūsų šalyje ir kitur;
  • palaikyti profesinius ir kultūrinius ryšius su kitomis Universiteto, kitų aukštųjų mokyklų, miesto, respublikos bei užsienio organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendras estetinio ugdymo, kultūros renginių programas ir projektus;
  • ugdyti tautos kultūrą, burti akademinį jaunimą ir darbuotojus pagal meninės veiklos sritį, plėsti kultūrinį akiratį, supažindinti su tradicinėmis meninėmis vertybėmis, ugdyti asmenybę ir jos gebėjimus  kūrybinio pažinimo procese;
  • skatinti meno kolektyvų profesinį tobulėjimą ir sudaryti sąlygas jų meninei saviraiškai.