Kultūros centras

Apie mus

lsmukulturoswcentrologo.jpg (195x200)
Kultūros centras yra Universiteto padalinys, organizuojantis ir vykdantis universiteto estetinio lavinimo programas ir kultūros veiklą. Kaip savarankiškas padalinys centras veikia nuo 1995 m. Įstatai patvirtinti 2005 m.

Centras jungia universiteto studentų bei darbuotojų meno kolektyvus. Juose dalyvauja daugiau kaip 250 universiteto įvairių fakultetų studentų. Centro meno kolektyvai koncertuoja įvairiuose universiteto, kitų aukštųjų bei vidurinių mokyklų, miesto, respublikos renginiuose, tradicinėse Kauno miesto, respublikos ir Baltijos šalių studentų dainų šventėse Gaudeamus", konkursuose, tarptautiniuose festivaliuose. Centro meno kolektyvai universitetą ir Lietuvos vardą garsino Vokietijoje, Danijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Portugalijoje, Olandijoje, Turkijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Kroatijoje ir kitose šalyse.

 

Kultūros centro meno kolektyvai:

 • Tautinių šokių ansamblis AVE VITA
 • Akademinis choras NERIS
 • Tautinių šokių kolektyvas Džigūnas
 • Sportinių šokių kolektyvas SALTO

Tikslas

Centro veiklos tikslas – organizuoti universiteto kultūros ir meno veiklą, aktyvinti dvasinį gyvenimą, koordinuoti Universiteto meno kolektyvų, klubų ir kitų kultūros organizacijų veiklą, ugdyti išsilavinusią visuomenę.

Uždaviniai

 1.Organizuoti Universiteto meno kolektyvų koncertinę veiklą, konkursus, tradicinius renginius, šventes, atmintinų dienų ir sukakčių minėjimus;

2. Atstovauti Universitetui įvairiuose meniniuose ir šventiniuose renginiuose mūsų šalyje ir kitur;

3. Palaikyti profesinius ir kultūrinius ryšius su kitomis Universiteto, kitų aukštųjų mokyklų, miesto, respublikos bei užsienio organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendras estetinio ugdymo, kultūros renginių programas ir projektus;

4. Ugdyti tautos kultūrą, burti akademinį jaunimą ir darbuotojus pagal meninės veiklos sritį, plėsti kultūrinį akiratį, supažindinti su tradicinėmis meninėmis vertybėmis, ugdyti asmenybę ir jos gebėjimus  kūrybinio pažinimo procese;

5. Skatinti meno kolektyvų profesinį tobulėjimą ir sudaryti sąlygas jų meninei saviraiškai.

 

Liaudiškų šokių ansamblis „AVE VITA“

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto liaudiškų šokių ansamblis „Ave Vita“ tai - 1946 m. įkurtas kolektyvas iki šiol kupinas jaunatviškos energijos, studentiško kūrybiškumo, o svarbiausia jungiantis liaudies muziką, šokį ir dainą.

„Ave Vita“, Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamo, respublikinio liaudiškų koncertinių programų konkurso „Kadagys 2019“ laureatas, nuolat dalyvaujantis Kauno miesto, Lietuvos respublikos, Pasaulio lietuvių bei Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventėse, festivaliuose. Tai ansamblis pelnęs „Aukso paukštės“ apdovanojimą, meno kolektyvams teikiamą už aktyvią veiklą: naujų programų parengimą, koncertus, dalyvavimą svarbiausiuose šalies renginiuose, konkursuose.

„Ave Vitos“ repertuaras kiekvienais metais atnaujinamas muzikos ir šokio kūriniais, akademinei ir miesto visuomenei pristatomos teatralizuotos programos, rengiamos liaudiškų šokių vakaronės ir mokymai. Vienas iš ansamblio nuopelnų - jau kone 30 metų gyvuojantis tradicinis Kauno aukštųjų mokyklų tautinio meno ansamblių festivalis puoselėjantis lietuvių liaudies meną „Ei, studente, sukis vėju!“, inicijuotas ilgamečio ansamblio Meno vadovo Kazimiero Kondratavičiaus.

Ansamblyje šoka, groja ir dainuoja daugiau nei 100 ne tik talentingų, bet ir sunkius LSMU biomedicinos mokslus kremtančių studentų. Ansambliečių laisvalaikis ir kasmetiniai, jau tradicija tapę renginiai kaip sezono atidarymas Preiloje, naujų narių krikštynos ir susipažinimo vakaras, plaukimas baidarėmis, šventiniai Naujųjų metų renginiai- Kalėdinė vakaronė yra organizuojami studentų renkamos tarybos. Aktyvą sudaro kiekvieno žanro ansambliečiai, tarybai vadovauja prezidentas (-ė:Vaiva Kelmelytė, Ieva Rainienė (Vaikasaitė), Indrė Sakalauskaitė, nuo 2017 m. Viktorija Mačiulytė). Ansamblis - tai didelė, graži šeima, kuri kartu leidžia laisvalaikį, pluša repeticijose. Čia gimsta draugystė visam gyvenimui, o per ilgą kolektyvo gyvavimo laiką sukurta ne viena ansambliečių šeima. Kiekvienas „Ave Vitos“ narys jaučiasi atsakingas prisidėdamas prie lietuvių tautinio šokio, dainos ir muzikos meno išsaugojimo. Kasmet į kolektyvo veiklą ansambliečiai kviečia ir įtraukia nemažą būrį naujų narių. Prisijunk ir TU! Kontaktai: Meno vadovė Goda Puleikytė goda.puleikyte@lsmu.lt 

 avevita.jpg (1280x960)


Meno vadovė Goda Puleikytė

Choreografas (-ai) Goda Puleikytė, Kazimieras Kondratavičius

Orkestro vadovas Gintaras Vilčiauskas

Vokalinės grupės vadovė Rasa Kazakevičienė

Akomponiatorius Ričardas Monkevičius

Ansamblio repeticijų tvarkaraštis:

Pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 18.00 – 22.00 val.

Repeticijos vyksta ansamblio ,,AVE VITA’’ aktų salėje (Jankaus g. 2 II-ame aukšte) ir ansamblio studijoje (Jankaus g. 2 IV-ame aukšte)

Adresas: M. Jankaus g. 2, LT-50275, Kaunas (II-asis LSMU bendrabutis)

Akademinis choras „NERIS“

  LSMU Akademinis choras „Neris“– Universiteto meno kolektyvas. Choras įkurtas dar 1925 m. Nikodemo Martinonio iniciatyva kaip tuo metu vienintelio šalyje Lietuvos universiteto choras, 1930 m. kartu su universitetu pavadinimą pakeitęs į Vytauto Didžiojo universiteto chorą. Chorui savo laiku vadovavo tokie žymus chorvedžiai kaip Stasys Šimkus, Konradas Kaveckas, Klemensas Griauzdė, Andrius Kairys, Juozas Šidlauskas ir kiti. 1933–40 chore dainavo apie 200 dainininkų (pagrindiniame chore – 80). Choras rengė lietuvių kompozitorių autorinius koncertus (surengė daugiau kaip 20), kuriuose dalyvaudavo solistai vokalistai ir instrumentininkai. Repertuarą sudarė lietuvių kompozitorių J. Naujalio, Č. Sasnausko, J. Gruodžio, A. Račiūno, M. Petrausko kūriniai. 1935 m. choras gastroliavo Latvijoje, 1936 m. Švedijoje, 1937 m. Prancūzijoje, 1938 m. Čekoslovakijoje. 1950 m. Kauno universitetą pertvarkius į Kauno politechnikos ir Kauno medicinos institutą choro dainininkai tapo dabartinių KTU akademino choro Jaunystė ir LSMU akademinio choro Neris nariais. Ypač sėkmingi chorui buvo 1965 metai – tuomet jubiliejinėje dainų šventėje miestų kategorijos pajėgiųjų mišrių chorų tarpe iškovojo geriausio meninio kolektyvo vardą, chorui suteiktas „Neries” vardas. Tais pačiais metais chorui suteiktas Respublikos pavyzdinio kolektyvo vardas. XX a. pabaigoje sumažėjus dainuojančių studentų skaičiui choro veikla buvo sustabdyta

     2005 metai akademiniam chorui tapo naujos pradžios ir atgimimo metais, kuomet choro veiklą atkūrė tuo metu IV kurso medicinos studentas Tomas Lapinskas. Pamažu augdamas ir stiprėdamas 2006 m. choras atšventė 80 metų įkūrimo jubiliejų. Nuo pat pirmųjų žingsnių kolektyvas aktyviai įsiliejo į miesto ir šalies kultūrinį gyvenimą. Akademinis choras yra nuolatinis universiteto renginių, Lietuvos ir Kauno miesto dainų švenčių, aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalių, Baltijos šalių studentų dainų ir šokių švenčių „Gaudeamus” dalyvis. 2013 m. choras Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse iškovojo I kategorijos choro vardą, kurį apgynė 2017 m. ir tapo vienu geriausiu suaugusiųjų choru Lietuvoje. Choras toliau tęsia aktyvią kultūrinę veiklą, dalyvauja nacionaliniuose bei tarptautiniuose konkursuose, rengia koncertus Universiteto, miesto ir šalies bendruomenei. 2018 m. tarptautiniame konkurse Cantate Domino choras iškovojo aukso diplomą, 2019 m. konkurse „Juventus“ choras apdovanotas III vietos diplomu. 2019 m. choras dalyvavo tarptautiniame chorų festivalyje Šiaurės Makedonijoje.
      Muzika nepaprastai svarbi jaunam, žengiančiam į savo gyvenimą žmogui, asmenybei. Visada ir ypač dabar. Neįtikėtina vienybė, trykštanti jėga, jaunystės veržlumas – tuo pasireiškia bręstanti akademinė visuomenė. Akademinis choras reikalauja visiško atsidavimo, tyros širdies ir nuolatinio atsinaujinimo, tai labiausiai kintantis kolektyvas.


  thumbnail_choras51.jpg (1280x720)   

  Choro ,,Neris’’ meno vadovas dr. Tomas Lapinskas

  Chormeisteriai: Silvija Pročkytė ir Laurynas Maciulevičius

  Koncertmeisteris: Adomas Pajėda

  M. Jankaus g. 2, LT-50275, Kaunas

  tel. (8-37) 793785

  El. paštas: choras.neris@gmail.com

  Facebook: https://bit.ly/32PRRnW

  Instagram:  @choras.neris

  Youtube: https://bit.ly/32QvpLk

   

   


   

  Tautinių šokių kolektyvas „DŽIGŪNAS“

   

  dignaslogo_n.jpg (713x601)LSMU Tautinių šokių kolektyvo „Džigūnas“ – daugiau nei septyniasdešimt metų gyvuojantis ir tautinį meną puoselėjantis kolektyvas. Kaip sako patys kolektyvo šokėjai „esame didelė šeima, kurios kasdienybę puikiai atspindi kolektyvo simbolis - lietuviškasis ristūnas: sunkiai dirbame repeticijose, laisvalaikiu esame pašėlę bei energingi, o koncertuose – grakštūs, gražūs ir atiduodantys visas jėgas.“

  Kolektyvo istorija prasidėjo 1946 metų rudenį Lietuvos veterinarijos akademijoje, kai pirmo kurso studentės Z. Jurkūnaitė, D. Gruodytė, A. Liepinaitytė, S. Budrevičiūtė. V. Milinskaitė (Buržienė) susibūrė į tautinių šokių ratelį. „Džigūnui“ vadovavo  J. Vaitkevičius, K. Motuza, A. Miliešis, V. Lukianskas, A. Bukauska, Z. Rimdeika.

   „Džigūnas“ pasirodo visose Kauno miesto, pasaulio lietuvių Dainų šventėse, Baltijos šalių studentų festivaliuose „Gaudeamus“, koncertuoja miesto renginiuose, kasmet šoka Kauno miesto studentų festivalyje „Ei, studente, sukis vėju!“ , o 2018m., kartu su LSMU Tautinių šokių ansambliu „Ave Vita“, pastarąjį ir organizavo. Džigūniečiai ne tik dalyvauja įvairiuose konkursuose Lietuvoje bei Europoje (Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Čekijoje), tačiau yra ir ne vieno prizo laimėtojai: 2016 m. konkurse „Pora už poros“ pelnytas laureato vardas, 2019m. konkurse „Shock competition“ tapo 1 ir 3 vietos prizininkais.

   „Kai prabyla žemė“ – LSMU Tautinių šokių kolektyvo „Džigūnas“ organizuojamas festivalis. Pavasarį budinančiame festivalyje pasirodo tautinių šokių kolektyvai iš įvairių Lietuvos kampelių, todėl „Džigūnas“ džiaugiasi vis didėjančiu draugų ratu. 2019m. festivalis surengtas jubiliejinį – penktąjį – kartą.

  Jau septintus metus „Džigūną“ pirmyn veda jauna, energinga ir reikli vadovė Vilma Tiškevičienė. Kolektyvo repertuarą kiekvienais metais papildo nauji, vadovės kurti šokiai, kurie garsina Lietuvą. Vadovaujant V. Tiškevičienei „Džigūnui“ suteikta I laipsnio kategorija.

   laimafoto0156.jpg (1200x800)

  Meno vadovė ir choreografė: Vilma Tiškevičienė, tel.nr. +37061522302

  Koncertmeisterė: Auksė Pečeliūnaitė

  Pirmininkė: Deimantė Užkuraitytė, tel.nr. +3702663707

   

   

  Sportinių šokių kolektyvas „SALTO“

  LSMU SALTOSALTO- kokios asociacijos siejasi su šiuo žodžiu? Įmantrios akrobatinės figūros? O kas būtų, jei pasakytume, kad „SALTO“ lotyniškai reiškia „Šoku“? Galbūt nustebtumėte?

  2016m. Dviejų aktyvių medicinos studentų Irmanto Aleksos ir Eglės Žukauskaitės įkurtas ir iki šiol sėkmingai dirbantis LSMU studentų sportinių šokių kolektyvas „SALTO“ atstovauja universitetui ir garsina savo vardą jame ir už jo ribų!
  „SALTO“ yra įvairių nacionalinio ir regioninio masto renginių dalyvis, Lietuvos studentų sporto asociacijos rungties „Džiaugsmo gimnastika“ laureatas, o kolektyvo nariai šoka ir atstovauja kolektyvui personalinėje sportinių šokių įskaitoje.


  „SALTO“ šokių programa paremta LSŠF ir WDSF 10 šokių (5 standarto ir 5 Lotynų Amerikos). Be to, kolektyve aktyviai mokomi ir šokami kiti šokiai (linijiniai, salsa, bachata).
  Kolektyvas išskirtinis savo nuotaikingumu ir šventiškumu, todėl statydamas naują choreografinę kompoziciją remiasi šiomis savo vertybėmis.
  Kolektyvui vadovauja medicinos studentas Irmantas Aleksa, o treniruotes kartu veda vyr. trenerė studentė Eglė Žukauskaitė.

  Nuo 2019m. rudens pradėjus rinkti naujas Salsa ir Bachata grupes prie kolektyvo trenerių prisijungė ir naujų veidų - studentai Domas Kazokas, Andželika Klimovaitė ir Radvilė Būgaitė.

  Kolektyvas visada atviras ir labai laukia studentų, prisijungiančių prie jo veiklos!thumbnail_sokiu2.jpg (1280x701)

  Tvarkaraštis
  Treniruotės vyksta kiekvieną trečiadienį nuo 17:30 VA 9korp. 210aud. Arba KEK aktų salėje 2a.
  Daugiau informacijos kolektyvo „Facebook“ paskyrojae (arba el. paštu).

  Vadovas
  Irmantas Aleksa Tel.nr. (8 611) 57 544

  Kontaktai

  Adresas:

  M. Jankaus g. 2, LT-50275, Kaunas (19 kabinetas) 

  (II-asis LSMU bendrabutis)

   
  Grytė Žitkienė
  Kultūros centro vadovė
  Mob.: +370 659 93193
  El. paštas: gryte.zitkiene@lsmuni.lt

  Monika Jakuškienė (laikinai nedirbanti)
  Kultūros centro vadovė
  Tel. (8-37) 793785
  El. paštas: monika.miliute@lsmuni.lt

   

  Karolina Vaitkunskaitė
  Renginių koordinatorė
  Tel. (8-37) 793785
  Mob.: +370 679 72235
  El. paštas: karolina.vaitkunskaite@lsmuni.lt


  Karilė Mikalauskaitė
  Renginų koordinatorė
  Tel. (8-37) 793785
  Mob.: +370 630 18710
  El. paštas: karile.mikalauskaite@lsmuni.lt