Spausdinti

Dokumentai

AKTUALIOS REKOMENDACIJOS!

Rekomenduojame tinkamai užpildytus dokumentus (pritarimui gauti) siųsti elektroniniu paštu: bec.registracija@lsmuni.lt arba pristatyti tiesiogiai į Bioetikos centro administraciją.

Rekomenduojame pridedamų dokumentų pavadinimus sudaryti iš tyrėjo pavardės, dokumentų pridavimo datos ir dokumento tipo, pavyzdžiui, Pavardenis_11.05_prasymas, arba Pavardenis_11.05_ESA, arba Pavardenis_11.05_istaigos_sutikimas ir pan.

Rekomenduojame siųsti skanuotus tik tuos dokumentų fragmentus, kuriuose yra būtini atsakingų asmenų parašai. Etinės savianalizės anketą rekomenduojame siųsti ne skanuotą, bet Word, pdf ar kt. formatu.

Jei planuojate pristatyti ar atsiimti dokumentus tiesiogiai Bioetikos centro administracijoje, prašome laikytis visų nustatytų saugumo reikalavimų ir lankymosi Universitete taisyklių. Rekomenduojame prieš atvykstant susitarti su administratore telefonu.

Jei turite klausimų dėl pritarimo išdavimo, rekomenduojame kreiptis į Bioetikos centro administraciją (telefonu arba MS Teams).

Kaip gauti Centro pritarimą tyrimo vykdymui?

Pritarimo išdavimo tvarka (žr. Bioetikos centro tvarkos aprašą čia):

 • Jei siekiate gauti Bioetikos centro pritarimą, Jums kaip Pareiškėjui reikia pateikti Paraišką.
 • Paraiška Pritarimui gauti teikiama užpildant reikiamus dokumentus (žr. žemiau). Dokumentus galite siųsti elektroniniu paštu bec.registracija@lsmuni.lt arba pristatyti tiesiogiai į Bioetikos centro administraciją.
 • Po etinio vertinimo įregistruojamas pritarimas studento tyrimui atlikti arba pateikiamos pastabos paraiškai tobulinti.
 • Pritarimo originalą pareiškėjas gali pasiimti Centro admibnistracijoje arba, pagal poreikį, išsiunčiama elektroninė pritarimo kopija.
Paraiškos dokumentai, kuriuos privalo pateikti studentas(-ė) ar studentų grupė, norėdami gauti pritarimą:
 1. Prašymas.
 2. Etinės savianalizės anketa (privaloma). Anketą (patogiam pildymui kompiuteriu, MS Word formatu) galite parsisiųsti paspaudę čia arba galite atsispausdinti rašytinę formą (*.pdf formatu).
 3. Tyrimo instrumento (-ų), kuris (-ie) planuojama panaudoti tyrime, kopija (-os).
 4. Tiriamojo asmens informavimo ir sutikimo forma (jei taikoma).
 5. Įstaigos ar jos padalinio, kuriame planuojama atlikti apklausą, vadovo sutikimas leisti atlikti tyrimą. Jei tyrimą planuojate LSMUL KK, reikalingas profilinės klinikos ar klinikų vadovų vizavimas/sutikimas. Jei tyrimą planuojate LSMU KL (Kauno ligoninėje), įstaigos administracijos patvirtinimo nereikia. Kitose įstaigose - pagal vidinę tvarką.
 6. Kiti dokumentai (pvz., sertifikatai, kvalifikaciją patvirtinantys ir kiti dokumentai), kurie būtini atlikti etinį jūsų tyrimo projekto vertinimą.
 7. Lietuvos bioetikos komiteto arba Regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimo kopija, jei studento atliekamas tyrimas yra biomedicininio tyrimo dalis.

Dokumentų, teikiamų Bioetikos centrui, pavyzdžiai

Dokumentų pavyzdžiai, atliekantiems laboratorinius tyrimus (!)

Paraiškos dokumentus vertina Centro konsultantai ir centro vadovas, remdamiesi nauja Paraiškos etinio vertinimo anketa, su kuria galite susipažinti paspaudus šią nurodą.

DĖMESIO! Dėl leidimų biomedicininiams tyrimams, taip pat tyrimams, kurių rezultatus tyrėjai planuoja publikuoti biomedicinos srities moksliniuose žurnaluose, rekomenduojama kreiptis į Kauno regioninį biomedicininių tyrimų etikos komitetą, daugiau informacijos čia: http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padaliniai-ir-organizacijos/kauno-regioninis-biomedicininiu-tyrimu-etikos-komitetas/