Spausdinti

Dokumentai

Pritarimo atlikti studentų atliekamam tyrimui išdavimo tvarka (žr. naują tvarkos aprašą čia):

 • Jei siekiate gauti Bioetikos centro pritarimą, Jums kaip Pareiškėjui reikia pateikti Paraišką.
 • Paraiška Pritarimui gauti teikiama užpildant reikiamus dokumentus (žr. žemiau),
 • dokumentai pristatomi į LSMU Bioetikos centrą (žr. Kontaktai)
 • atliekama etinio vertinimo procedūra,
 • įregistruojamas pritarimas studento tyrimui atlikti;
 • pritarimo atlikti tyrimą originalas yra įteikiamas pareiškėjui ar pareiškėjams.

Paraiškos dokumentai, kuriuos privalo pateikti studentas(-ė) ar studentų grupė, norėdami gauti pritarimą:

 1. Prašymas.
 2. Etinės savianalizės anketa (NAUJA). Anketą (patogiam pildymui kompiuteriu, MS Word formatu) galite parsisiųsti paspaudę čia arba galite atsispausdinti rašytinę formą (*.pdf formatu).
 3. Tyrimo instrumentai, kuriuos planuojama panaudoti tyrimui atlikti.
 4. Tiriamojo asmens informavimo forma (jei taikoma).
 5. Tiriamojo asmens sutikimo forma (jei taikoma).
 6. Įstaigos ar jos padalinio, kuriame planuojama atlikti apklausą, vadovo sutikimas leisti atlikti tyrimą.
 7. Kiti dokumentai (pvz., sertifikatai, kvalifikaciją patvirtinantys ir kiti dokumentai), kurie būtini atlikti etinį jūsų tyrimo projekto vertinimą.
 8. Lietuvos bioetikos komiteto arba Regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimo kopija, jei studento atliekamas tyrimas yra biomedicininio tyrimo dalis.

Dokumentų, teikiamų Bioetikos centrui, pavyzdžiai

Dokumentų pavyzdžiai, atliekantiems laboratorinius tyrimus (!)

Paraiškos dokumentus vertina Centro konsultantai ir centro vadovas, remdamiesi nauja Paraiškos etinio vertinimo anketa, su kuria galite susipažinti paspaudus šią nurodą.

DĖMESIO! Dėl leidimų biomedicininiams tyrimams, taip pat tyrimams, kurių rezultatus tyrėjai planuoja publikuoti biomedicinos srities moksliniuose žurnaluose, rekomenduojama kreiptis į Kauno regioninį biomedicininių tyrimų etikos komitetą, daugiau informacijos čia: http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padaliniai-ir-organizacijos/kauno-regioninis-biomedicininiu-tyrimu-etikos-komitetas/