Bioetikos centras

DOCUMENT SAMPLES in ENGLISH

PAY ATTENTION! New procedures for granting the approval of Bioethics Center at for student research projects at LUHS.

General information:

If you are planning scientific research (for bachelor or master thesis or other purposes) you should obtain the institutional approval granted by Bioethics Center at Lithuanian University of Health Sciences.

Accordingly, you should:

 • prepare the application documents in written form (see below for details);
 • submit the properly prepared application to Bioethics Center office (see details in CONTACTS) for ethical review;
 • your application is being evaluated in 30 calendar days after registration;
 • you are informed on granted approval for your research project or you are asked to edit, adjust or amend the application according to reviewers’ comments or recommendations;
 • after receiving the approval (original document), you may start your research, data collection etc.

- - -

The list of documents to be provided to the Bioethics Center:

1. The request application. See the template form here.
2. The self-assessment form of student researchSee the form here (you can download, save and edit in your computer).
3. The copy of all research instruments (i.e. survey questionnaires, data collection forms, other sort of instruments etc.).
4. The information sheet and consent forms (only of applicable in your research). See the template form here.

  Note – in cases of anonymous surveys, retrospective studies proceeded by students for academic purposes,          written forms of informed consent is not required).

5. The permission of the head of institution (or head of clinics or department in case of study in LUHS or LUHS    Hospital Kaunas Klinikos). See the sample of free form here.

6. Other documents related to your research (for example, the CE certificate for medical devices, the qualification certificate,  other necessary permissions or approvals from other internationals institutions if your study covers institutions out of Lithuania).
7. The copy of the official approval from national or regional bioethics committee if you are involved in biomedical research.

Document samples for granting students' laboratory research are available here


The application review is based on the ethical evaluation questionnaire (available soon).

Apie mus

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Bioetikos centras yra neakademinis funkcinis universiteto padalinys, kuriame vykdoma studentų atleikamų tyrimų etinio vertinimo, konsultavimo ir  švietimo bioetikos klausimais veikla. LSMU Bioetikos centras veikia nuo 2003 metų.

Pagrindinis LSMU Bioetikos centro veiklos tikslas – vykdyti LSMU studentų (vientisųjų, pirmos ir antros pakopos studijų) bei kitų ikidiplominių studentų atliekamų darbų etinę priežiūrą, įvertinat jų atitiktį bendriesiems tyrimų etikos principams..

Remiantis Helsinkio deklaracijos (1964 – 2008) ir Europos Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos (1997) nuostatomis visi biomedicinos mokslų srityje atliekami moksliniai projektai turi nepažeisti žmogaus orumo ir žmogaus teisių, neprieštarauti tiriamųjų interesams, užtikrinti laisvanorišką informuoto asmens (tiriamojo) sutikimą, taip pat garantuoti tiriamųjų privatumą, ju asmeninių duomenų konfidencialumą bei anonimiškumą ir suteikti kiek įmanoma daugiau socialinės ir mokslinės naudos ir kiek įmanoma mažiau galimos žalos arba potencialios rizikos tiriamiesiems individams plačiąja prasme.

Todėl LSMU Bioetikos centro misija – ugdyti studentų etinę kompetenciją mokslinėje veikloje bei gerinti visos akademinės bendruomenės etinį klimatą, kuris užtikrintų darnius tarpusavio santykius bei geriausių pasaulio universitetų lygio organizacinę kultūrą.

Į tolimuosius tikslus orientuota LSMU Bioetikos centro vizija – aukštus moralės standartus atitinkantys LSMU absolventai – ateities sveikatos mokslų profesionalai, mokslininkai, tyrėjai ar sveikatos politikos atstovai, gebantys atlikti teisėtus, kokybiškus ir etinius reikalavimus atitinkančius mokslinius tyrimus biomedicinos ir kitų sveikatos mokslų srityse. 

Centro nuostatai ir valdyba

2018 spalio mėn. buvo atnaujinti Centro nuostatai, sudaryta visus LSMU fakultetus atstovaujanti Centro valdyba ir 2019 m. birželio mėn. patvirtinta nauja Bioetikos centro veiklos tvarka. Daugiau informacijos bus pateikta artimiausiu metu. 

Norėdami susipažinti su Bioetikos centro nuostatais ar centro valdybos sudėtimi, spauskite ant pažymėtos nuorodos:

ATNAUJINTI LSMU BIOETIKOS CENTRO nuostatai

LSMU BIOETIKOS CENTRO valdyba

NAUJA! STUDENTŲ ATLIEKAMŲ TYRIMŲ ETINIO VERTINIMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO BIOETIKOS CENTRE TVARKOS APRAŠAS 

Informacija ir kontaktai

NAUJAUSIA INFORMACIJA!

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės nurodymus bei LR sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo rekomendacijas darbdaviams organizuojant veiklą dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės ir siekiant tinkamai valdyti situaciją, informuojame, kad karantino laikotarpiu LSMU Bioetikos centras dokumentų nepriima ir neišduoda.

Su Bioetikos centro veikla susijusiais klausimais konsultuojame tik nuotoliniu būdu.

Išskirtinai skubiais atvejais prašome kreiptis elektroniniu paštu: bec@lsmuni.lt arba bet kuriuo iš nurodytų telefonų (Eimantas Peičius – 8 664 02214; Žydrūnė Luneckaitė – 8 617 38944; Regina Jurkonienė – 8 685 17385).


DOKUMENTUS (LSMU BIOETIKOS CENTRO PRITARIMUI GAUTI) PRIIMA ir IŠDUODA:

Bioetikos centro administratorė Regina Jurkonienė

Veterinarijos Akademijos Centriniai Rūmai, 117 kab.

Tilžės g. 18, Kaunas, LT-47181

El. paštas: bec@lsmuni.lt 

Tel. (8-37) 32 72 33

Darbo laikas: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 09.00 - 16.00 val.

Penktadieniais dokumentų nepriimame ir neišduodame.

-   -   -   -   -

LSMU BIOETIKOS CENTRO KONSULTACIJOS STUDENTAMS (ir JŲ MOKSLINIŲ DARBŲ VADOVAMS):

Jei kyla neaiškumų dėl dokumentų parengimo ar norite pasikonsultuoti dėl planuojamo mokslinio-tiriamojo darbo organizavimo, etinių tyrimo aspektų ar kitų klausimų, kviečiame į individualias konsultacijas.

Konsultacijos vyksta penktadieniais 10.00 - 13.00 val. Bioetikos centro patalpose (VA CR 117 kab.)

Kviečame konsultacijai registruotis iš anksto el. paštu bec@lsmuni.lt  (laiške nurodykite preliminarų konsultacijos laiką, mokslinio-tiriamojo darbo temą ir esminius klausimus).

Konsultacijas veda Bioetikos centro konsultantai dr. Žydrūnė Luneckaitė ir doc. Eimantas Peičius.

-   -   -   -   -

LSMU BIOETIKOS CENTRO VADOVAS:

Doc. dr. Eimantas Peičius

Veterinarijos Akademijos Centriniai Rūmai, 112 kab.

Tilžės g. 18, Kaunas, LT-47181

El. paštas: bec@lsmuni.lteimantas.peicius@lsmuni.lt 

(8-37) 32 72 32

Dokumentai

Pritarimo atlikti studentų atliekamam tyrimui išdavimo tvarka (žr. naują tvarkos aprašą čia):

 • Jei siekiate gauti Bioetikos centro pritarimą, Jums kaip Pareiškėjui reikia pateikti Paraišką.
 • Paraiška Pritarimui gauti teikiama užpildant reikiamus dokumentus (žr. žemiau),
 • dokumentai pristatomi į LSMU Bioetikos centrą (žr. Kontaktai)
 • atliekama etinio vertinimo procedūra,
 • įregistruojamas pritarimas studento tyrimui atlikti;
 • pritarimo atlikti tyrimą originalas yra įteikiamas pareiškėjui ar pareiškėjams.

Paraiškos dokumentai, kuriuos privalo pateikti studentas(-ė) ar studentų grupė, norėdami gauti pritarimą:

 1. Prašymas.
 2. Etinės savianalizės anketa (NAUJA). Anketą (patogiam pildymui kompiuteriu, MS Word formatu) galite parsisiųsti paspaudę čia arba galite atsispausdinti rašytinę formą (*.pdf formatu).
 3. Tyrimo instrumentai, kuriuos planuojama panaudoti tyrimui atlikti.
 4. Tiriamojo asmens informavimo forma (jei taikoma).
 5. Tiriamojo asmens sutikimo forma (jei taikoma).
 6. Įstaigos ar jos padalinio, kuriame planuojama atlikti apklausą, vadovo sutikimas leisti atlikti tyrimą.
 7. Kiti dokumentai (pvz., sertifikatai, kvalifikaciją patvirtinantys ir kiti dokumentai), kurie būtini atlikti etinį jūsų tyrimo projekto vertinimą.
 8. Lietuvos bioetikos komiteto arba Regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimo kopija, jei studento atliekamas tyrimas yra biomedicininio tyrimo dalis.

Dokumentų, teikiamų Bioetikos centrui, pavyzdžiai

Dokumentų pavyzdžiai, atliekantiems laboratorinius tyrimus (!)

Paraiškos dokumentus vertina Centro konsultantai ir centro vadovas, remdamiesi nauja Paraiškos etinio vertinimo anketa, su kuria galite susipažinti paspaudus šią nurodą.

DĖMESIO! Dėl leidimų biomedicininiams tyrimams, taip pat tyrimams, kurių rezultatus tyrėjai planuoja publikuoti biomedicinos srities moksliniuose žurnaluose, rekomenduojama kreiptis į Kauno regioninį biomedicininių tyrimų etikos komitetą, daugiau informacijos čia: http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padaliniai-ir-organizacijos/kauno-regioninis-biomedicininiu-tyrimu-etikos-komitetas/