Bioetikos centras

 • Apie mus

  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Bioetikos centras yra neakademinis funkcinis universiteto padalinys, kuriame vykdoma studentų atleikamų tyrimų etinio vertinimo, konsultavimo ir  švietimo bioetikos klausimais veikla. LSMU Bioetikos centras veikia nuo 2003 metų.

  Pagrindinis LSMU Bioetikos centro veiklos tikslas – vykdyti LSMU studentų (vientisųjų, pirmos ir antros pakopos studijų) bei kitų ikidiplominių studentų atliekamų darbų etinę priežiūrą, įvertinat jų atitiktį bendriesiems tyrimų etikos principams..

  Remiantis Helsinkio deklaracijos (1964 – 2008) ir Europos Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos (1997) nuostatomis visi biomedicinos mokslų srityje atliekami moksliniai projektai turi nepažeisti žmogaus orumo ir žmogaus teisių, neprieštarauti tiriamųjų interesams, užtikrinti laisvanorišką informuoto asmens (tiriamojo) sutikimą, taip pat garantuoti tiriamųjų privatumą, ju asmeninių duomenų konfidencialumą bei anonimiškumą ir suteikti kiek įmanoma daugiau socialinės ir mokslinės naudos ir kiek įmanoma mažiau galimos žalos arba potencialios rizikos tiriamiesiems individams plačiąja prasme.

  Todėl LSMU Bioetikos centro misija – ugdyti studentų etinę kompetenciją mokslinėje veikloje bei gerinti visos akademinės bendruomenės etinį klimatą, kuris užtikrintų darnius tarpusavio santykius bei geriausių pasaulio universitetų lygio organizacinę kultūrą.

  Į tolimuosius tikslus orientuota LSMU Bioetikos centro vizija – aukštus moralės standartus atitinkantys LSMU absolventai – ateities sveikatos mokslų profesionalai, mokslininkai, tyrėjai ar sveikatos politikos atstovai, gebantys atlikti teisėtus, kokybiškus ir etinius reikalavimus atitinkančius mokslinius tyrimus biomedicinos ir kitų sveikatos mokslų srityse. 

 • Informacija ir kontaktai

  NAUJA! 

  Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. keičiasi dokumentų priėmimo, etinio vertinimo ir pritarimo studento atliekamam tyrimui išdavimo tvarka bei dokumentacija.  Daugiau informacijos rasite skiltyje "DOKUMENTAI".

  -   -   -   -   -

  DOKUMENTUS (LSMU BIOETIKOS CENTRO PRITARIMUI GAUTI) PRIIMA ir IŠDUODA:

  Bioetikos centro administratorė Regina Jurkonienė

  Veterinarijos Akademijos Centriniai Rūmai, 117 kab.

  Tilžės g. 18, Kaunas, LT-47181

  El. paštas: bec@lsmuni.lt; bioetika@lsmuni.lt 

  Tel. (8-37) 32 72 33

  Darbo laikas: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 09.00 - 16.00 val.

  -   -   -   -   -

  LSMU BIOETIKOS CENTRO KONSULTACIJOS STUDENTAMS (ir JŲ MOKSLINIŲ DARBŲ VADOVAMS):

  Jei kyla neaiškumų dėl dokumentų parengimo ar norite pasikonsultuoti dėl planuojamo mokslinio-tiriamojo darbo organizavimo, etinių tyrimo aspektų ar kitų klausimų, kviečiame į individualias konsultacijas.

  Konsultacijos vyksta penktadieniais 10.00 - 13.00 val. Bioetikos centro patalpose (VA CR 117 kab.)

  Kviečame konsultacijai registruotis iš anksto el. paštu bec@lsmuni.lt  (laiške nurodykite preliminarų konsultacijos laiką, mokslinio-tiriamojo darbo temą ir esminius klausimus).

  Konsultacijas veda Bioetikos centro konsultantė dr. Žydrūnė Luneckaitė ir doc. Eimantas Peičius.

  -   -   -   -   -

  LSMU BIOETIKOS CENTRO VADOVAS:

  Doc. dr. Eimantas Peičius

  Veterinarijos Akademijos Centriniai Rūmai, 112 kab.

  Tilžės g. 18, Kaunas, LT-47181

  El. paštas: bec@lsmuni.lteimantas.peicius@lsmuni.lt 

  (8-37) 32 72 32

 • Centro nuostatai ir valdyba

  2018 spalio mėn. buvo atnaujinti Centro nuostatai, sudaryta visus LSMU fakultetus atstovaujanti Centro valdyba ir 2019 m. birželio mėn. patvirtinta nauja Bioetikos centro veiklos tvarka. Daugiau informacijos bus pateikta artimiausiu metu. 

  Norėdami susipažinti su Bioetikos centro nuostatais ar centro valdybos sudėtimi, spauskite ant pažymėtos nuorodos:

  ATNAUJINTI LSMU BIOETIKOS CENTRO nuostatai

  LSMU BIOETIKOS CENTRO valdyba

  NAUJA! STUDENTŲ ATLIEKAMŲ TYRIMŲ ETINIO VERTINIMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO BIOETIKOS CENTRE TVARKOS APRAŠAS 

 • Dokumentai

  NAUJA! Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. keičiasi dokumentų priėmimo, etinio vertinimo ir pritarimo studento atliekamam tyrimui išdavimo tvarka bei dokumentacija. 

  - - -

  Pritarimo atlikti studentų atliekamam tyrimui išdavimo tvarka (žr. naują tvarkos aprašą čia):

  • Jei siekiate gauti Bioetikos centro pritarimą, Jums kaip Pareiškėjui reikia pateikti Paraišką.
  • Paraiška Pritarimui gauti teikiama užpildant reikiamus dokumentus (žr. žemiau),
  • dokumentai pristatomi į LSMU Bioetikos centrą (žr. Kontaktai)
  • atliekama etinio vertinimo procedūra,
  • įregistruojamas pritarimas studento tyrimui atlikti;
  • pritarimo atlikti tyrimą originalas yra įteikiamas pareiškėjui ar pareiškėjams.

  Paraiškos dokumentai, kuriuos privalo pateikti studentas(-ė) ar studentų grupė, norėdami gauti pritarimą:

  1. Prašymas.
  2. Etinės savianalizės anketa (NAUJA). Anketą (patogiam pildymui kompiuteriu, MS Word formatu) galite parsisiųsti paspaudę čia arba galite atsispausdinti rašytinę formą (*.pdf formatu).
  3. Tyrimo instrumentai, kuriuos planuojama panaudoti tyrimui atlikti.
  4. Tiriamojo asmens informavimo forma (jei taikoma).
  5. Tiriamojo asmens sutikimo forma (jei taikoma).
  6. Įstaigos ar jos padalinio, kuriame planuojama atlikti apklausą, vadovo sutikimas leisti atlikti tyrimą.
  7. Kiti dokumentai (pvz., sertifikatai, kvalifikaciją patvirtinantys ir kiti dokumentai), kurie būtini atlikti etinį jūsų tyrimo projekto vertinimą.
  8. Lietuvos bioetikos komiteto arba Regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimo kopija, jei studento atliekamas tyrimas yra biomedicininio tyrimo dalis.

  Dokumentų, teikiamų Bioetikos centrui, pavyzdžiai

  Paraiškos dokumentus vertina Centro konsultantai ir centro vadovas, remdamiesi nauja Paraiškos etinio vertinimo anketa, su kuria galite susipažinti paspaudus šią nurodą.

  DĖMESIO! Dėl leidimų biomedicininiams tyrimams, taip pat tyrimams, kurių rezultatus tyrėjai planuoja publikuoti biomedicinos srities moksliniuose žurnaluose, rekomenduojama kreiptis į Kauno regioninį biomedicininių tyrimų etikos komitetą, daugiau informacijos čia: http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padaliniai-ir-organizacijos/kauno-regioninis-biomedicininiu-tyrimu-etikos-komitetas/ 

   

  DOCUMENTS IN ENGLISH (press the link below to open):

  Document samples in English