Pasiūlymas apmokėti rezidentūros studijas (Alytus)

  VšĮ Alytaus poliklinika siekdama jaunus specialistus paskatinti rinktis šią gydimo įstaigą, informuoja kad,

- turi galimybę padengti gydytojų rezidentų studijų išlaidas projekto, įgyvendinamo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ lėšomis: gydytojo rezidento studijų įmokas ar gydytojo rezidento studijų sutartyje nurodytą studijų kainą (įskaitant rezidentūros studijų įmokų kompensavimą nuo 2014-01-01).

- pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Alytaus miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašą nustatytos skatinimo priemonės.


Kontaktinė informacija:
Tel.: (8315)39740, El.p.: alytus@apoliklinika.lt
Direktoriaus pavaduotoja medicinai Elvina Machankovienė:
Tel.: +370 69829948, El.p.: elvina.machankoviene@apoliklinika.lt