Kviečiame iki rugsėjo 10 d. teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms!

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama ilgametį bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto (toliau – LSMU) 1 kurso studentus Bendrovėje rengti antrosios (magistro) studijų pakopų baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, kurie 2019-2020 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs Bendrovėje, bus skirtos vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos.

Magistro studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 1773 Eur (visiems mokslo metams). Stipendiją LSMU mokės lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.

Paraiškas magistro 1 kurso studentai  turi pateikti iki 2019 m. rugsėjo 10 d. imtinai.

Studentai turi pristatyti šiuos dokumentus:

  1. gyvenimo aprašymą (CV);
  2. motyvacinį laišką. Jame studentai turi nurodyti  baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tyrimų kryptį. Visos kryptys yra skelbiamos stipendijos skyrimo 2019-2020 mokslo metams stipendijos konkurso sąlygose;
  3. bakalauro diplomo ir priedėlio kopijas;
  4. bakalauro darbą el. formatu;
  5. valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir visuomeninės veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra);
  6. katedros (instituto) ar grupės darbo vadovo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.

 

Dokumentus prašome siųsti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu adresu: jolita.paulauskaite@thermofisher.com), el. laiško pavadinime nurodant: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.

Atsakymą dėl stipendijos skyrimo kiekvienam kandidatavusiam studentui atsiųsime el. paštu.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovus Jolitą Paulauskaitę: el.paštu jolita.paulauskaite@thermofisher.com.

 

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos konkurso sąlygos.