Aktuali informacija stojantiems į šias rezidentūros studijas: pulmonologija, kardiologija, šeimos medicina, neurologija

 

  2017 m. pradėtas įgyvendinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-617 ,,Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“ projektas (toliau – projektas), siekiant mažinti sveikatos netolygumus tarp Lietuvos regionų bei gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą gyventojams. 

  Sveikatos apsaugos ministerija kviečia rezidentus, norinčius studijuoti pulmonologijos, kardiologijos, neurologijos ar šeimos krypties rezidentūros studijas, dalyvauti projekte. 

  Projekto esmė – pritraukti jaunus specialistus į tas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, esančias tikslinėse teritorijose, kuriose atitinkamos srities specialistų trūksta labiausiai. Projekto lėšomis: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (80 proc.) ir savivaldybių ir/ar sveikatos priežiūros įstaigų (20 proc.) bus apmokamos gydytojo rezidento studijų įmokos ar gydytojo rezidento studijų sutartyje nurodyta studijų kaina. Pagrindinės finansuojamos rezidentūros (įskaitant rezidentūros studijų įmokų kompensavimą nuo 2014 m. sausio 1 d.) – šeimos gydytojų, gydytojų kardiologų, gydytojų neurologų, gydytojų pulmonologų.

  Su rezidentų bus pasirašoma sutartis, projekte dalyvavęs ir rezidentūros studijas baigęs specialistas, sveikatos priežiūros įstaigoje, privalės dirbti ne trumpiau kaip dvejus metus.

Tikslinės teritorijos

  Teritorijos, regionai, kuriuose itin aukštas sergamumas širdies ir kraujagyslių ligomis, cerebrovaskulinėmis ligomis, tuberkulioze.

Gydytojų pulmonologų rezidentūros studijos finansuojamos šioms sveikatos priežiūros įstaigoms – Tauragės ligoninė, Respublikinė Šiaulių ligoninė, Pakruojo ligoninė, Kelmės ligoninė, Mažeikių ligoninė, Kretingos ligoninė, Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė.

Gydytojų kardiologų rezidentūros studijos finansuojamos šioms sveikatos priežiūros įstaigoms – N. Akmenės ligoninė, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, Anykščių ligoninė, Joniškio ligoninė, Kalvarijos ligoninė, Lazdijų ligoninė, Molėtų ligoninė, Pasvalio ligoninė, Pakruojo ligoninė, Radviliškio ligoninė, Raseinių ligoninė, Rokiškio ligoninė, Šalčininkų ligoninė, Šakių ligoninė, Švenčionių ligoninė, Trakų ligoninė, Ukmergės ligoninė, Varėnos ligoninė, Zarasų ligoninė.

Šeimos gydytojų rezidentūros studijos finansuojamos šioms savivaldybėms – Akmenės raj. savivaldybė, Birštono savivaldybė, Joniškio raj. savivaldybė, Kalvarijos savivaldybė, Kelmės raj. savivaldybė, Molėtų raj. savivaldybė, Pagėgių savivaldybė, Pasvalio raj. savivaldybė, Pakruojo raj. savivaldybė, Rokiškio raj. savivaldybė, Šalčininkų raj. savivaldybė, Šilutės raj. savivaldybė, Trakų raj. savivaldybė, Vilkaviškio raj. savivaldybė.

Gydytojų neurologųrezidentūros studijos finansuojamos šioms sveikatos priežiūros įstaigoms – N. Akmenės ligoninė, Anykščių ligoninė, Biržų ligoninė, Elektrėnų ligoninė, Joniškio ligoninė, Kaišiadorių ligoninė, Kalvarijos ligoninė, Kelmės ligoninė, Molėtų ligoninė, Pasvalio ligoninė, Pakruojo ligoninė, Rokiškio ligoninė, Šalčininkų ligoninė, Šilutės ligoninė, Švenčionių ligoninė, Tauragės ligoninė, Trakų ligoninė, Vilkaviškio ligoninė, Zarasų ligoninė.

  Šią iniciatyvą, kaip projekto vykdytojas, įgyvendina Sveikatos apsaugos ministerija. Projekto įgyvendinimui numatomos lėšos – 668 839 eurų, iš kurių 133 769 eurų – partnerių lėšos (partneriai savo lėšomis prisidės prie projekto įgyvendinimo ne mažiau nei 20 proc. visai priemonei numatytų lėšų dalimi). Iš viso numatomas 36 partnerių (savivaldybių administracijų ir/arba sveikatos priežiūros įstaigų) dalyvavimas.

 

Išsamesnė informacija teikiama: (8 5) 266 1434, virginija.zuliene@sam.lt