Studijų centras

 • Veikla

  LSMU Studijų centras
  Adresas:
  A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas
  Kontaktai

  LSMU Studijų centras yra Universiteto padalinys organizuojantis ir koordinuojantis pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisąsias studijas. Studijų centrui vadovauja Studijų centro vadovas. Studijų centras pavaldus studijų reikalų prorektoriui.

  LSMU studijų centro veiklos tikslas - planuoti ir koordinuoti Universiteto pirmosios ir antrosios pakopos, bei vientisąsias studijas.

   

  Centro uždaviniai ir funkcijos:

   planuoti studijas, koordinuoti jų  organizavimą  ir vykdymą;

  • vykdyti studijų apskaitą;
  • vykdyti studijų stebėseną ir analizę;
  • teikti  metodinę pagalbą;
  • organizuoti ir vykdyti pirmosios, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų priėmimą;
  • koordinuoti ir įgyvendinti dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimą;
  • koordinuoti ir tobulinti vidinį studijų kokybės užtikrinimą;
  • koordinuoti, planuoti ir įgyvendinti Universiteto E-studijų administravimo vystymą.

  Detalus Centro uždavinių ir funkcijų aprašymas pateikiamas LSMU Studijų centro nuostatuose.

  Centro sudėtyje veikia E – studijų skyrius ir Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius.

  Prie Centro veikia studentų Informavimo (paslaugų) skyrius.

   

  Istorija 

  Studijų centras iki 2003 metų buvo vadinamas Ikidiplominių studijų skyriumi. Studijų centro ištakomis buvo Kauno medicinos instituto Mokymo dalis. 1990 metų lapkričio 1 dieną Mokymo dalis buvo reorganizuota į Ikidiplominių studijų skyrių ir Podiplominių studijų centrą. 2003 metų pradžioje Ikidiplominių studijų skyrius pavadintas Studijų centru. Studijų centro (Mokymo dalies, Ikidiplominių studijų skyriaus) vedėjais buvo O. Rožickienė, D. Skrinskienė, doc. A. Urmonienė, doc. J. Lubytė. Nuo 1998 metų Ikidiplominių studijų skyriui, o 2003-2004 metais Studijų centrui vadovavo profesorė Julija Braždžionytė. Nuo 2004 metų gruodžio mėnesio studijų centro vadove paskirta profesorė Raimonda Brunevičiūtė.

  2010 metų rugsėjo mėnesį prie LSMU Studijų centro prisijungė Veterinarijos akademijos Studijų skyrius. Veterinarijos akademijos Studijų skyrius veiklą pradėjo 1954  metais kaip Mokslo dalis. Pirmaisiais darbuotojais buvo  A. Grigiškis,  J. Kavalaiskaitė, vėliau mokslo dalis pavadinta Mokymo dalimi, o nuo 1977–ųjų – Studijų skyriumi, kuriam nuo 1977 m.  iki LSMU įkūrimo vadovavo Violeta Bakutienė.

 • Svarbiausieji dokumentai

 • Inovatyviosios edukacijos skyrius

 • Studentų informavimo (paslaugų) skyrius

  Informacija studentams teikiama Studentų informavimo (paslaugų) skyriuje:

  A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas

  I aukštas, 109 kab.

  Darbo laikas I-IV 8.00 - 17.00  
                     V 8.00 - 15.45

  Mob. tel.: +370 615 38273 (skambinti tik darbo valandomis)

  El. paštas: infos@lsmuni.lt

   

  Informacija studentams dėl prašymų pateikimo.

 • Kontaktai

  Visa informacija studentams teikiama Studentų informavimo (paslaugų) skyriuje:

  A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas

  I aukštas, 104 kab.

  Darbo laikas I-IV 8.00 - 17.00
                          V 8.00 - 15.45

  Mob. tel.: +370 615 38273 (skambinti tik darbo valandomis)

  El. paštas: infos@lsmuni.lt

   

  Kontaktai: 

  A. Mickevičiaus g. 7 Kaunas

   

  prof. Žilvinas Dambrauskas
  L. e. p. Studijų centro vadovas
  Tel. (8 37) 327307 (vietinis - 5485)
  El. paštas: zilvinas.dambrauskas@lsmuni.lt
  Kabineto nr. 104

  dr. Indrė Čeponienė (nėštumo ir gimdymo atostogose)
  Studijų centro vadovė
  Tel. (8 37) 327307 (vietinis - 5485)
  El. paštas: indre.ceponiene@lsmuni.lt
  Kabineto nr. 104

  dr. Vilma Žaltauskė 
  Studijų centro vadovės pavaduotoja 
  Tel. (vietinis - 5655)
  Mob. tel. 8 682 62635
  El. paštas: vilma.zaltauske@lsmuni.lt

  dr. Rūta Vosyliūtė
  Studijų centro vadovės pavaduotoja inovacijai ir edukacijai
  Tel. (vietinis - 5657) mob. +37065565269
  El. paštas: ruta.vosyliute@lsmuni.lt

  doc., dr., Marija Stankevičienė
  Priėmimo komisijos atsakingoji sekretorė
  Mobil.tel. 8 686 10217
  El.paštas: marija.stankeviciene@lsmuni.lt

  Renata Žemaitienė
  Studijų centro vadovės padėjėja
  Tel. (8 37) 327208, (vietinis - 5512)
  El.paštas: renata.zemaitiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.104

  Jolita Cibulskienė
  Vyresnioji specialistė
  Tel. (8 37) 327319, (vietinis - 5653)
  El.paštas: jolita.cibulskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.104

  Kristina Kaminskienė
  Vyresnioji studijų koordinatorė
  Tel.(8 37) 327261, (vietinis - 5561)
  El.paštas: kristina.kaminskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.104

  Linas Leonas
  Specialistas studijų apskaitai
  Tel.(8 37) 396058, (vietinis - 5491)
  El.paštas: linas.leonas@gmail.com
  Kabineto. Nr. 104

  dr. Erika Mozūrienė
  Studijų koordinatorė
  Tel.(8 37) 362190, (vietinis - 2134)
  El. paštas: erika.mozuriene@lsmuni.lt

  dr. Jurgita Dailidavičienė
  Vyresnioji specialistė
  Mob. tel. 8 685 47251; 8 620 23302
  El.paštas:jurgita.dailidaviciene@lsmuni.lt

  dr. Monika Miliušienė
  Vyresnioji specialistė studijų kokybei
  El.paštas:
  monika.miliusiene@lsmuni.lt

   

  Studentų informavimo (paslaugų) skyrius

  Andrius Menkevičius
  Specialistas 
  Mob. tel.: +370 615 38273 (skambinti tik darbo valandomis)
  El.paštas: infos@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.104

  Gabija Karalienė (nėštumo ir gimdymo atostogose)
  Specialistė 
  El.paštas: infos@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.104

   

  Inovatyviosios edukacijos skyrius

  Sigita Radzevičienė
  Vyresnioji edukacijos specialistė
  Tel.(8 37) 793651 (vietinis – 1000)
  El.paštas:sigita.radzeviciene@lsmuni.lt

  Ilona Lukoševičiutė - Noreikienė
  Vyresnioji edukacijos specialistė
  Tel.865976062 
  El.paštas: ilona.noreikiene@lsmuni.lt

  Daiva Latvelienė
  Skyriaus administratorė
  Tel. 865993197
  El. paštas daiva.latveliene@lsmuni.lt

  Ieva Andriejaitė
  Vyresnioji edukacijos specialistė
  El. paštas ieva.andriejaite@lsmuni.lt

  Ingrida Grabauskytė
  Vyresnioji edukacijos specialistė
  El. paštas ingrida.grabauskyte@lsmuni.lt

  Tomas Šimkus

  Informacinių technologijų specialistas
  El.paštas: tomas.simkus@lsmuni.lt

  Jurgita Rimkienė
  Specialistė
  Tel. (vietinis – 1002)
  El. paštas: jurgita.rimkiene@lsmuni.lt