Studijų centras

Veikla

LSMU Studijų centras
Adresas:
A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas
Kontaktai

LSMU Studijų centras yra Universiteto padalinys organizuojantis ir koordinuojantis pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisąsias studijas. Studijų centrui vadovauja Studijų centro vadovas. Studijų centras pavaldus studijų reikalų prorektoriui.

LSMU studijų centro veiklos tikslas - planuoti ir koordinuoti Universiteto pirmosios ir antrosios pakopos, bei vientisąsias studijas.

 

Centro uždaviniai ir funkcijos:

 planuoti studijas, koordinuoti jų  organizavimą  ir vykdymą;

  • vykdyti studijų apskaitą;
  • vykdyti studijų stebėseną ir analizę;
  • teikti  metodinę pagalbą;
  • organizuoti ir vykdyti pirmosios, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų priėmimą;
  • koordinuoti ir įgyvendinti dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimą;
  • koordinuoti ir tobulinti vidinį studijų kokybės užtikrinimą;
  • koordinuoti, planuoti ir įgyvendinti Universiteto E-studijų administravimo vystymą.

Detalus Centro uždavinių ir funkcijų aprašymas pateikiamas LSMU Studijų centro nuostatuose.

Centro sudėtyje veikia E – studijų skyrius ir Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius.

Prie Centro veikia studentų Informavimo (paslaugų) skyrius.

 

Istorija 

Studijų centras iki 2003 metų buvo vadinamas Ikidiplominių studijų skyriumi. Studijų centro ištakomis buvo Kauno medicinos instituto Mokymo dalis. 1990 metų lapkričio 1 dieną Mokymo dalis buvo reorganizuota į Ikidiplominių studijų skyrių ir Podiplominių studijų centrą. 2003 metų pradžioje Ikidiplominių studijų skyrius pavadintas Studijų centru. Studijų centro (Mokymo dalies, Ikidiplominių studijų skyriaus) vedėjais buvo O. Rožickienė, D. Skrinskienė, doc. A. Urmonienė, doc. J. Lubytė. Nuo 1998 metų Ikidiplominių studijų skyriui, o 2003-2004 metais Studijų centrui vadovavo profesorė Julija Braždžionytė. Nuo 2004 metų gruodžio mėnesio studijų centro vadove paskirta profesorė Raimonda Brunevičiūtė.

2010 metų rugsėjo mėnesį prie LSMU Studijų centro prisijungė Veterinarijos akademijos Studijų skyrius. Veterinarijos akademijos Studijų skyrius veiklą pradėjo 1954  metais kaip Mokslo dalis. Pirmaisiais darbuotojais buvo  A. Grigiškis,  J. Kavalaiskaitė, vėliau mokslo dalis pavadinta Mokymo dalimi, o nuo 1977–ųjų – Studijų skyriumi, kuriam nuo 1977 m.  iki LSMU įkūrimo vadovavo Violeta Bakutienė.

Svarbiausieji dokumentai

Inovatyviosios edukacijos skyrius

Studentų informavimo (paslaugų) skyrius

Informacija studentams teikiama Studentų informavimo (paslaugų) skyriuje:

A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas

I aukštas, 109 kab.

Darbo laikas I-IV 8.00 - 17.00  
                   V 8.00 - 15.45

Mob. tel.: +370 615 38273 (skambinti tik darbo valandomis)

El. paštas: infos@lsmuni.lt

 

Informacija studentams dėl prašymų pateikimo.

Kontaktai

Informacija studentams teikiama Studentų informavimo (paslaugų) skyriuje:

A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas

I aukštas, 104 kab.

Darbo laikas I-IV 8.00 - 17.00
                        V 8.00 - 15.45

Mob. tel.: +370 615 38273 (skambinti tik darbo valandomis)

El. paštas: infos@lsmuni.lt

 

Kontaktai: 

A. Mickevičiaus g. 7 Kaunas

 

dr. Indrė Čeponienė
Studijų centro vadovė
Tel. (8 37) 327307 (vietinis - 5485)
El. paštas: indre.ceponiene@lsmuni.lt
Kabineto nr. 104

dr. Vilma Žaltauskė 
Studijų centro vadovės pavaduotoja 
Tel. (vietinis - 5655)
Mob. tel. 8 682 62635
              8 685 58055
El. paštas: vilma.zaltauske@lsmuni.lt

dr. Rūta Vosyliūtė
Studijų centro vadovės pavaduotoja inovacijoms ir edukacijai
Tel. (vietinis - 5657) mob. +37065565269
El. paštas: ruta.vosyliute@lsmuni.lt

doc. dr. Marija Stankevičienė
Priėmimo komisijos atsakingoji sekretorė
Mobil.tel. 8 686 10217 (vietinis - 5654) 37-361902
El.paštas: marija.stankeviciene@lsmuni.lt

Jolita Cibulskienė
Vyresnioji specialistė
Tel. (8 37) 327319, (vietinis - 5653)
El.paštas: jolita.cibulskiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr.104

Kristina Kaminskienė
Vyresnioji studijų koordinatorė
Tel.(8 37) 327261, (vietinis - 5561)
El.paštas: kristina.kaminskiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr.104

Linas Leonas
Specialistas studijų apskaitai
Tel.(8 37) 396058, (vietinis - 5491)
El.paštas: linas.leonas@gmail.com
Kabineto. Nr. 104

dr. Erika Mozūrienė
Studijų koordinatorė
Tel.(8 37) 362190, (vietinis - 1134)
El. paštas: erika.mozuriene@lsmuni.lt

doc. dr. Jurgita Dailidavičienė
Vyresnioji specialistė
Mob. tel. 8 685 47251; 8 620 23302 (vietinis - 1164)
El.paštas:jurgita.dailidaviciene@lsmuni.lt

dr. Monika Miliušienė
Vyresnioji specialistė studijų kokybei
El.paštas:
monika.miliusiene@lsmuni.lt

Tel.(vietinis - 5658)

 

Studentų informavimo (paslaugų) skyrius

Gabija Karalienė
Specialistė 
Mob. tel.: +370 615 38273 (skambinti tik darbo valandomis)
El.paštas: infos@lsmuni.lt
Kabineto Nr.104

 

Inovatyviosios edukacijos skyrius

Sigita Radzevičienė
Vyresnioji edukacijos specialistė
Tel.(8 37) 793651 (vietinis – 1000)
El.paštas:sigita.radzeviciene@lsmuni.lt

Ilona Lukoševičiutė - Noreikienė
Vyresnioji edukacijos specialistė
Tel.865976062 
El.paštas: ilona.noreikiene@lsmuni.lt

Daiva Latvelienė
Skyriaus administratorė
Tel. 865993197
El. paštas daiva.latveliene@lsmuni.lt

Ieva Andriejaitė
Vyresnioji edukacijos specialistė
El. paštas ieva.andriejaite@lsmuni.lt

Ingrida Grabauskytė
Vyresnioji edukacijos specialistė
El. paštas ingrida.grabauskyte@lsmuni.lt

Tomas Šimkus

Informacinių technologijų specialistas
El.paštas: tomas.simkus@lsmuni.lt

Jurgita Rimkienė
Specialistė
Tel. (vietinis – 1002)
El. paštas: jurgita.rimkiene@lsmuni.lt