Spausdinti

Teisinė informacija

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo,  patvirtinto Rektoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-108, pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo,  patvirtinto Rektoriaus 2020 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-108, pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašas (2020-02-05 įsakymas Nr. V-108)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) 2020 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. V-22 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus 2018 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-266, pakeitimo patvirtinimo“
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto LSMU rektoriaus 2018 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-266, pakeitimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Dėl LSMU viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinimo LSMU rektoriaus 2018 m. balandžio 3 d. įsakymų Nr. V-266 pakeitimo patvirtinimo
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašas  (aktuali redakcija)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Įsakymas dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus 2018 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-266 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus 2017 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. v-602 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo‘ pakeitimų patvirtinimo“, pakeitimo patvirtinimo 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2018-04-03 d.) 
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2018-01-04d.)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LSMU Viešųjų pirkimų planavimo, vykdymo ir sutarčių kontrolės tvarkos aprašas (nuo 2017 m. liepos 3 d.)
  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (nuo 2017 m. liepos 1 d.)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU taisyklės (aktuali redakcija nuo 2014-04-14d.)
LSMU taisyklės (aktuali redakcija nuo 2014-04-14d.)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas  (989KB) (2012 m. spalio m. 1 d. redakcija)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslo universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo taisyklės (381KB) (aktuali redakcija nuo 2014-01-01)
Lietuvos sveikatos mokslo universiteto supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo taisyklės  (aktuali redakcija nuo 2014-01-01)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo taisyklės (aktuali redakcija nuo 2014-08-20)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LSMU taisyklės ir komisijos darbo reglamentas (aktuali redakcija nuo 2015-11-24)