Spausdinti

Funkcijos

  • rengia Universiteto kasmetinį prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą;
  • atlieka Universiteto perkamų prekių, paslaugų ir darbų verčių skaičiavimą;
  • rengia viešųjų pirkimų skelbimus, teikia nustatyta tvarka ataskaitas ir informaciją apie vykdomus bei įvykdytus pirkimus;
  • teikia konsultacijas Universiteto padaliniams viešųjų pirkimų organizavimo ir inicijavimo klausimais;
  • organizuoja ir vykdo viešųjų pirkimų procedūras;
  • vykdo rektoriaus, Administracijos ir finansų direktoriaus pavedimus viešųjų pirkimų klausimais.