Spausdinti

Patalpų nuomos konkursas

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą.

LSMU negyvenamųjų patalpų viešajame nuomos konkurse išnuomoja turtą, mokslinių tyrimų veiklai, sudarant galimybę, vadovaujantis atviros prieigos principu, universiteto mokslininkams pasinaudoti moksline infrastruktūra. 429,05 m2 ploto negyvenamąsias patalpas, esančias adresu Sukilėlių pr. 13, Kaunas, pastatas plane pažymėtas 7C6p, unik. Nr. 4400-2098-4954, patalpų žymėjimas plane nuo P-7 iki P-14, nuo P-16 iki P-23, P-5, P-6, ir nuo P-24 iki P-26, su jose esančiais baldais ir įranga.

Pradinė  patalpų 1 m2 nuomos kaina yra 2,64 Eur/m2 be PVM. Pradinis patalpų nuompinigių mokestis per mėnesį  1132,69 Eur be PVM, (PVM-237,87 Eur), su PVM- 1370,56 Eur.

Pradinis  patalpose esančio ilgalaikio ir  trumpalaikio turto (baldai ir įranga) nuompinigių mokestis per mėnesį yra 890,42 Eur be PVM, (PVM-186,99 Eur), su PVM- 1077,41 Eur.

Konkurso dalyvis privalo pervesti pradinį įnašą lygų trijų mėnesių pradinio nuompinigių dydžio sumai –7343,91 Eur (suma su PVM). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Universiteto a/s LT09 7044 0600 0290 5377, AB SEB bankas, banko kodas 70440, prieš atvykstant dalyviui registruotis konkursui.

Į nuomos kainą neįeina energetinės išlaidos ir komunaliniai patarnavimai. Kitos nuomos sąlygos ir reikalavimai nurodyti viešojo nuomos konkurso organizavimo sąlygose. Mokesčiai už komunalines paslaugas skaičiuojami nuo patalpų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Nuompinigiai mokami kartą per mėnesį pagal pateiktą sąskaitą iki sekančio mėnesio 10 dienos, mokestį už komunalines paslaugas nuomininkas moka kartą per mėnesį pagal pateiktą sąskaitą iki sekančio mėnesio 25 dienos.

Nuomos terminas 5 metams. Sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė kaip 10 metų.

Kitos nuomos sąlygos ir reikalavimai nurodyti viešojo nuomos konkurso organizavimo sąlygose.

Konkurso dalyvių vokai pateikiami nuo 2019 m. spalio 18 d. 8 val. 30 min. iki 2019 m. spalio 22 d. 16 val., LSMU Turto valdymo tarnybai, Ašigalio g. 2, Kaunas, II aukštas, 25 kab.

Komisijos posėdis kuriame bus atplėšiami konkurso dalyvių pateikti vokai vyks 2019 m. spalio 23 d. 14 val., Ašigalio g. 2, Kaunas, II aukštas, 26 kab.

Susitikimas su suinteresuotais asmenimis iš anksto susitarus vyks 2019 m. spalio 11 d. nuo 10 val. Už turto apžiūrą atsakingas bei papildomą informaciją teikia  turto valdymo tarnybos vadovas Juozas Jaras, mob. 8 68640565, el.p. juozas.jaras@lsmuni.lt.

LSMU negyvenamųjų patalpų bei ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo sąlygos.