Spausdinti

Patalpų nuomos konkursas

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 9, LT- 44307 Kaunas, įm. k. 302536989, skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą.

LSMU negyvenamųjų patalpų viešajame nuomos konkurse išnuomoja turtą, moksleivių ir darbuotojų maitinimo paslaugoms teikti. 80 m² ploto negyvenamąsias patalpas, esančias adresu Žeimenos g. 106, Kaunas, pastate 1C3b, unik. Nr. 1997-3009-9013, patalpų žymėjimas plane: nuo 21 iki 29, (patalpų planas pateikiamas prieduose). Pradinė 1m² nuomos kaina yra 1,63 Eur/m² be PVM. Pradinis nuompinigių mokestis per mėnesį - 130,40 Eur Eur be PVM, (PVM-27,38 Eur), su PVM- 157,78 Eur (PVM neapmokestinama). Konkurso dalyvis privalo pervesti pradinį įnašą lygų trijų mėnesių pradinio nuompinigių dydžio sumai – 391,20 Eur be PVM, (PVM neapmokestinamas). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Universiteto a/s LT09 7044 0600 0290 5377, AB SEB bankas, banko kodas 70440, prieš atvykstant dalyviui registruotis konkursui.

Į nuomos kainą neįeina energetinės išlaidos ir komunaliniai patarnavimai. Kitos nuomos sąlygos ir reikalavimai nurodyti viešojo nuomos konkurso organizavimo sąlygose. Mokesčiai už komunalines paslaugas skaičiuojami nuo patalpų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Nuompinigiai mokami kartą per mėnesį pagal pateiktą sąskaitą iki sekančio mėnesio 10 dienos, mokestį už komunalines paslaugas nuomininkas moka kartą per mėnesį pagal pateiktą sąskaitą iki sekančio mėnesio 25 dienos.

Nuomos terminas 5 metams su galimybe atnaujinti sutartį. Sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė kaip 10 metų. Kitos nuomos sąlygos ir reikalavimai nurodyti viešojo nuomos konkurso organizavimo sąlygose.
Konkurso dalyvių vokai pateikiami nuo 2020 m. liepos 10 d. 8 val. 30 min. iki 2020 m. liepos 10 d. 10 val., LSMU Turto valdymo tarnybai, Ašigalio g. 2, Kaunas, II aukštas, 25 kab. Komisijos posėdis kuriame bus atplėšiami konkurso dalyvių pateikti vokai vyks 2020 m. liepos 10 d. 14 val., Ašigalio g. 2, Kaunas, II aukštas, 26 kab.

Susitikimas su suinteresuotais asmenimis iš anksto susitarus vyks 2020 m. birželio 29 d. nuo 10 val. Už turto apžiūrą atsakingas bei papildomą informaciją teikia turto valdymo specialistas Merunas Slavikas tel. 8 670 03690,  el.p. merunas.slavikas@lsmuni.lt.

LSMU Negyvenamųjų patalpų viešojo nuomos konkurso organizavimo sąlygos.