Statybos ir investicijų tarnyba

 • Veikla

  Statybos ir investicijų tarnyba vykdo  naujai statomų objektų priežiūrą (vykdant statytojo (užsakovo) funkcijas), esamų objektų rekonstrukcijos, kapitalinio remonto priežiūrą.

  Dalyvauja LSMU statybos ir remonto objektų investicijų planavimo procese.

 • Funkcijos

  • Organizuoja, LSMU (statomiems, remontuojamiems, griaunamiems) objektams projektinės dokumentacijos parengimą ir pateikimą konkurso būdu parinktoms projektavimo organizacijoms;
  • koordinuoja  techninės dokumentacijos parengimą (projektavimo techninių sąlygų, rašytiniams pritarimams statyti (griauti)  ar  statybos leidimams gauti)  arba rengia šią dokumentaciją savo jėgomis;
  • dalyvauja parengiant ir rengia technines užduotis  statybos (griovimo) rangos darbų, projektavimo, projektų vykdymo priežiūros,  bei kitų inžinerinių  paslaugų  pirkimai;
  • organizuoja projektinės dokumentacijos ir statinių, jų konstrukcijų ekspertizių atlikimą.
  • vykdo  naujai statomų, rekonstruojamų LSMU pastatų  ir  statinių, inžinerinių komunikacijų ir įrenginių  statybos  užsakovo (statytojo)  funkcijas;
  • organizuoja   baigtų statyti, rekonstruoti ir remontuoti LSMU infrastruktūros  objektų pripažinimą tinkamais naudoti ir/ar perduoti juos eksploatuoti;
  • organizuoja LSMU valdomų žemės sklypų detaliųjų planų parengimą;
 • Kontaktai

  Statybos ir investicijų tarnyba

  Adresas: Ašigalio g. 2, Kaunas

  Kontaktai

   

  Julius Garbenčius

  Vadovas

  Tel. (8 37) 395457 (vietinis 2080)

  Tarnybinis  mob. 8612 71913

  El.paštas: julius.garbencius@lsmuni.lt

  Kabineto nr. 35

   

   

  Aivaras Laurišas
  Vadovo pavaduotojas
  Tel. (3-37) 395452 (vietinis 2082)
  Mobilus : 8686 40626
  El.paštas: aivaras.laurisas@lsmuni.lt
  Kabineto nr. 31

   

  Žilvinas Grikštas
  Statybos inžinierius
  Tarnybinis mob. 8698 50981 (vietinis 2086)
  El. paštas: zilvinas.grikstas@lsmuni.lt
  Kabineto nr.  22 

   

   

  Violeta Kriaunevičienė

  Sekretorė

  Tel. (8 37) 395462 (vietinis 2085)

  Tarnybinis mob. 8670 31440

  El. paštas: violeta.kriauneviciene@lsmuni.lt

  Kabineto nr. 34

   

   

  Jeronimas  Vilkelis
  Statybos inžinierius
  Tel.(837)395452 (vietinis 2083)
  Tarnybinis mob. 8614 86411
  El. paštas: Jeronimas.vilkelis@lsmuni.lt
  Kabineto nr. 22

   

  Darius Grušnys

  Statybos inžinierius

  Tel. (837) 395452 (vietinis 2082)

  Tarnybinis mob. 8659 76073

  El. paštas: darius.grusnys@lsmuni.lt

  Kabineto nr. 22

   

   

  Egidijus Petrauskas
  Statybos inžinierius
  Tel.:(8-370) 395459 (vietinis 2084)
  Mobilus: 8659 89938
  El. paštas: Egidijus.petrauskas@lsmuni.lt
  Kabineto nr. 21