Statybos ir investicijų tarnyba

Veikla

Statybos ir investicijų tarnyba vykdo  naujai statomų objektų priežiūrą (vykdant statytojo (užsakovo) funkcijas), esamų objektų rekonstrukcijos, kapitalinio remonto priežiūrą.

Dalyvauja LSMU statybos ir remonto objektų investicijų planavimo procese.

Funkcijos

  • Organizuoja, LSMU (statomiems, remontuojamiems, griaunamiems) objektams projektinės dokumentacijos parengimą ir pateikimą konkurso būdu parinktoms projektavimo organizacijoms;
  • koordinuoja  techninės dokumentacijos parengimą (projektavimo techninių sąlygų, rašytiniams pritarimams statyti (griauti)  ar  statybos leidimams gauti)  arba rengia šią dokumentaciją savo jėgomis;
  • dalyvauja parengiant ir rengia technines užduotis  statybos (griovimo) rangos darbų, projektavimo, projektų vykdymo priežiūros,  bei kitų inžinerinių  paslaugų  pirkimai;
  • organizuoja projektinės dokumentacijos ir statinių, jų konstrukcijų ekspertizių atlikimą.
  • vykdo  naujai statomų, rekonstruojamų LSMU pastatų  ir  statinių, inžinerinių komunikacijų ir įrenginių  statybos  užsakovo (statytojo)  funkcijas;
  • organizuoja   baigtų statyti, rekonstruoti ir remontuoti LSMU infrastruktūros  objektų pripažinimą tinkamais naudoti ir/ar perduoti juos eksploatuoti;
  • organizuoja LSMU valdomų žemės sklypų detaliųjų planų parengimą;

Kontaktai

Statybos ir investicijų tarnyba

Adresas: Ašigalio g. 2, Kaunas

Kontaktai

 

 

 

Aivaras Laurišas
Vadovo pavaduotojas, l.e. vadovo pareigas
Tel. (3-37) 395452 (vietinis 1082)
Mobilus : 8686 40626
El.paštas: aivaras.laurisas@lsmuni.lt
Kabineto nr. 31

 

Žilvinas Grikštas
Statybos inžinierius
Tarnybinis mob. 8698 50981 (vietinis 1086)
El. paštas: zilvinas.grikstas@lsmuni.lt
Kabineto nr.  22 

 

 

Violeta Kriaunevičienė

Sekretorė

Tel. (8 37) 395462 (vietinis 1085)

Tarnybinis mob. 8670 31440

El. paštas: violeta.kriauneviciene@lsmuni.lt

Kabineto nr. 34

 

 

Jeronimas  Vilkelis
Statybos inžinierius
Tel.(837)395452 (vietinis 1083)
Tarnybinis mob. 8614 86411
El. paštas: Jeronimas.vilkelis@lsmuni.lt
Kabineto nr. 22

 

Darius Grušnys

Statybos inžinierius

Tel. (837) 395452 (vietinis 1082)

Tarnybinis mob. 8659 76073

El. paštas: darius.grusnys@lsmuni.lt

Kabineto nr. 22

 

 

Egidijus Petrauskas
Statybos inžinierius
Tel.:(8-370) 395459 (vietinis 1084)
Mobilus: 8659 89938
El. paštas: Egidijus.petrauskas@lsmuni.lt
Kabineto nr. 21

 

Darius Taparauskas
Statybos inžinierius
Tel.(837)395459 (vietinis 1083)
Tarnybinis mob. 868538905
El. paštas. darius.taparauskas@lsmuni.lt
Kabineto nr. 21