Personalo tarnyba

 • Misija ir tikslas

  Garantuoti pagrindinių Lietuvos sveikatos mokslų universiteto funkcijų vykdymą tinkamai formuojant personalo politiką ir planuojant žmogiškuosius išteklius vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir visuotinai pripažintais teisės principais.

  Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir visapusiškai tobulindama žmogiškųjų išteklių vadybą, siekia didžiausios vertės Universitetui (visapusiškai išsilavinusios, etiškai atsakingos, kūrybingos bei verslios asmenybės ugdymo).

 • Kontaktai

  Adresas: A. Mickevičiaus g. 7, LT-44307, Kaunas
  El. paštas:  personalotarnyba@lsmuni.lt
  Tel. (8-37) 32 72 72 (vietinis 5507)
  Kabineto Nr. 102 
  Kontaktai       

   

  Ugnė Genienė
  Personalo tarnybos vadovė
  Tel. (8-37) 32 72 70 (vietinis - 5505)
  Mob.tel: 8 – 686-40676
  El. paštas: ugne.geniene@lsmuni.lt 
  Kabineto Nr. 102.1

   

  Medicinos akademijos darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo sutarčių keitimo klausimai
  Atostogų suteikimo klausimai. Konsultacijos darbuotojams dėl privačių interesų deklaravimo

  Edita Markevičienė
  Personalo tarnybos vadovo pavaduotoja
  Tel. (8-37) 32 73 17 (vietinis - 5506)
  El. paštas: edita.markeviciene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  102.2

   

  Viešųjų konkursų skelbimo, darbuotojų atestavimo, personalo apskaitos ir darbo užmokesčio (PADUS) programos naudojimo klausimai
  Medicinos akademijos mokslo institutų darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo sutarčių keitimo klausimai

  Irena Juralevičienė
  Vyriausioji specialistė
  Tel. (8-37) 46 54 15 (vietinis – 5511)
  El. paštas: irena.juraleviciene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  102

   

  Veterinarijos akademijos darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo sutarčių sąlygų keitimo, komandiruočių klausimai 

  Gintarė Girskienė
  Vyresnioji specialistė
  Tel. (8-37) 46 54 14 (vietinis – 5510)
  Mob. tel. 8 - 607 80 132
  El. paštas: gintare.girskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  102

    

  Projektinio darbo ir komandiruočių klausimai

  Ligija Šiaučiukėnienė
  Vyresnioji specialistė
  Tel. (8-37) 46 54 17 (vietinis – 5523)
  Mob. Tel.  8 - 620 81 431
  El. paštas: ligija.siauciukeniene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  102

   

  Darbuotojų darbo laiko apskaitos, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo klausimai 

  Rasa Špakauskienė
  Vyresnioji specialistė
  Tel. (8-37) 46 54 18 (vietinis – 5508)
  El. paštas:  rasa.spakauskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  102

   

  Personalo tarnybos dokumentų (pažymų, darbuotojų pažymėjimų ir kt.) rengimas ir išdavimas 

  Asta Kalesevičienė
  Specialistė
  Tel. (8-37) 46 54 16 (vietinis - 5509)
  El. paštas: asta.kaleseviciene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  102

   

  Konsultacijos Personalo tarnybos vykdomų funkcijų klausimais, pareiginių nuostatų rengimo klausimais

  Valerija Kietelienė
  Konsultantė
  Tel.  (8-37) 46 54 19 (vietinis – 5590)
  El. paštas: valerija.kieteliene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 102

   

  Edita Butrimė
  Programuotoja
  Tel. (8-37) 46 54 13 (vietinis – 5558)
  El. paštas: edita.butrime@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 307

   

  Ieva Gudukienė (laikinai nedirbanti)
  Vyresnioji specialistė
  Tel. (8-37) 32 72 72 (vietinis – 5507)
  El. paštas: ieva.gudukiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.  102