Personalo tarnyba

  • Misija ir tikslas

    Garantuoti pagrindinių Lietuvos sveikatos mokslų universiteto funkcijų vykdymą tinkamai formuojant personalo politiką ir planuojant žmogiškuosius išteklius vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir visuotinai pripažintais teisės principais.

    Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir visapusiškai tobulindama žmogiškųjų išteklių vadybą, siekia didžiausios vertės Universitetui (visapusiškai išsilavinusios, etiškai atsakingos, kūrybingos bei verslios asmenybės ugdymo).

  • Kontaktai

    Adresas: A. Mickevičiaus g. 7, LT-44307, Kaunas
    El. paštas:  personalotarnyba@lsmuni.lt
    Tel. (8-37) 32 72 72 (vietinis 5507)
    Kabineto Nr. 102 
    Kontaktai       

     

    Ugnė Genienė
    Personalo tarnybos vadovė
    Tel. (8-37) 32 72 70 (vietinis - 5505)
    Mob.tel: 8 – 686-40676
    El. paštas: ugne.geniene@lsmuni.lt 
    Kabineto Nr. 102.1

     

    Medicinos akademijos darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo sutarčių keitimo klausimai
    Atostogų suteikimo klausimai. Konsultacijos darbuotojams dėl privačių interesų deklaravimo

    Edita Markevičienė
    Personalo tarnybos vadovo pavaduotoja
    Tel. (8-37) 32 73 17 (vietinis - 5506)
    El. paštas: edita.markeviciene@lsmuni.lt
    Kabineto Nr.  102.2

     

    Viešųjų konkursų skelbimo, darbuotojų atestavimo, personalo apskaitos ir darbo užmokesčio (PADUS) programos naudojimo klausimai
    Medicinos akademijos mokslo institutų darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo sutarčių keitimo klausimai

    Irena Juralevičienė
    Vyriausioji specialistė
    Tel. (8-37) 46 54 15 (vietinis – 5511)
    El. paštas: irena.juraleviciene@lsmuni.lt
    Kabineto Nr.  102

     

    Veterinarijos akademijos darbuotojų priėmimo, atleidimo, darbo sutarčių sąlygų keitimo, komandiruočių klausimai 

    Gintarė Girskienė
    Vyresnioji specialistė
    Tel. (8-37) 46 54 14 (vietinis – 5510)
    Mob. tel. 8 - 607 80 132
    El. paštas: gintare.girskiene@lsmuni.lt
    Kabineto Nr.  102

      

    Projektinio darbo ir komandiruočių klausimai

    Ligija Šiaučiukėnienė
    Vyresnioji specialistė
    Tel. (8-37) 46 54 17 (vietinis – 5523)
    Mob. Tel.  8 - 620 81 431
    El. paštas: ligija.siauciukeniene@lsmuni.lt
    Kabineto Nr.  102

     

    Darbuotojų darbo laiko apskaitos, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo klausimai 

    Rasa Špakauskienė
    Vyresnioji specialistė
    Tel. (8-37) 46 54 18 (vietinis – 5508)
    El. paštas:  rasa.spakauskiene@lsmuni.lt
    Kabineto Nr.  102

     

    Personalo tarnybos dokumentų (pažymų, darbuotojų pažymėjimų ir kt.) rengimas ir išdavimas 

    Asta Kalesevičienė
    Specialistė
    Tel. (8-37) 46 54 16 (vietinis - 5509)
    El. paštas: asta.kaleseviciene@lsmuni.lt
    Kabineto Nr.  102

     

    Konsultacijos Personalo tarnybos vykdomų funkcijų klausimais, pareiginių nuostatų rengimo klausimais

    Valerija Kietelienė
    Konsultantė
    Tel.  (8-37) 46 54 19 (vietinis – 5590)
    El. paštas: valerija.kieteliene@lsmuni.lt
    Kabineto Nr. 102

     

    Edita Butrimė
    Programuotoja
    Tel. (8-37) 46 54 13 (vietinis – 5558)
    El. paštas: edita.butrime@lsmuni.lt
    Kabineto Nr. 307

     

    Ieva Gudukienė (laikinai nedirbanti)
    Vyresnioji specialistė
    Tel. (8-37) 32 72 72 (vietinis – 5507)
    El. paštas: ieva.gudukiene@lsmuni.lt
    Kabineto Nr.  102