Spausdinti

Funkcijos

  • planuoja, organizuoja ir vykdo einamuosius pastatų, patalpų, inžinerinių tinklų, įrengimų, kitų Universiteto veikloje naudojamų įrenginių remonto darbus;
  • aktyviai dalyvauja, teikiant informaciją bei siūlymus rengiant bei įgyvendinant įvairius statinių kapitalinio remonto, rekonstravimo, tvarkybos (restauravimo) ir naujos statybos projektus;
  • aktyviai dalyvauja prižiūrint arba vykdo priežiūrą, kai pastatų, patalpų, inžinerinių tinklų ir įrengimų remonto darbus atlieka kitos organizacijos (rangovai);
  • šalina įvairius statinių konstrukcijų, jų detalių, inžinierinių sistemų, įrengimų gedimus arba organizuoja jų remontą pasikviečiant specialistus iš šalies;
  • tinkamai eksploatuoja ir prižiūri šilumos, vandentiekio, nuotekų, elektros energijos tiekimo bei silpnų srovių tinklus;
  • kasmet parengia Universiteto pastatus šildymo sezonui;
  • įvertinant turimas finansines galimybes kiekvienais metais iki naujų mokslo metų atlieka mokomųjų pastatų ir bendrabučių patalpų einamąjį remontą.