Spausdinti

Kompetencija

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto interesų apimtyje konsultuoti ir teikti informaciją teisės klausimais, rengti teisinę reikšmę turinčius dokumentus, teikti išvadas dėl pateiktų dokumentų atitikties  galiojantiems teisės aktams ir visuotinai pripažintiems teisės principams, atstovauti teisės klausimais, ginti ir atstovauti bylų procesuose,  išskyrus  veiklas, kurioms reikalingos ne teisės, o kitų sričių specialiosios ar bendrosios žinios.