Informacinių technologijų centras

Veikla

LSMU ITC veikla apima Universiteto informacinių technologijų (IT) sistemų funkcionavimo, plėtros ir poreikių analizę. IT sistemas apima: techninė įranga, kompiuterių tinklų įranga bei informacinių sistemų programinė įranga. LSMU ITC vykdo šių sistemų projektavimą, diegimą, eksploataciją ir plėtrą. Tai garantuoja pagrindinių Universiteto veiklos sričių funkcionavimą studijų, mokslo ir administravimo srityse.

Uždaviniai

Informacinių sistemų ir programinės įrangos skyrius:

Universiteto poreikių IT priemonėms ir informacinėms sistemoms analizė, optimalių sprendimų paieška ir realizavimas. Informacinių sistemų ir posistemių diegimas ir priežiūra. Taikomųjų uždavinių programų bei informacinių posistemių diegimas ir priežiūra. Naujų programinių produktų analizė, diegimas ir priežiūra. Universiteto mokslininkų kaupiamų duomenų statistinė analizė. Elektroninio pašto informacinių sistemų diegimas ir priežiūra.

Kompiuterių tinklų skyrius:

Universiteto įtraukimo į globalius kompiuterių tinklus optimalių sprendimų paieška ir realizavimas. Universiteto lokalių kompiuterių tinklų projektavimas, diegimas ir priežiūra. Magistralių tarp kompiuterių tinklų sistemų ir posistemių projektavimas, įrengimas ir priežiūra.

Interneto programinių priemonių instaliavimas ir administravimas. Kompiuterių tinklų įrangos ir duomenų serverių instaliavimas ir administravimas. Universiteto informacinių sistemų bei individualių vartotojų duomenų apsauga. Veiklos koordinavimas su kitomis kompiuterių tinklų srities institucijomis bei interneto paslaugų tiekėjais.

Eksploatacijos ir techninio aptarnavimo skyrius:

Nuolatinė kompiuterinės įrangos techninė priežiūra. Kompiuterių instaliavimo dabai ir vartotojų įvairiapusės konsultacijos (telefonu, el. paštu, vartotojų darbo vietose). Lokalių kompiuterių tinklų plėtros uždavinių realizavimas. Kompiuterinės technikos remonto darbai (kompiuteriai, spausdintuvai, skaitytuvai (skeneriai), kopijavimo įrenginiai). Pagalba vartotojams avariniais atvejais (būtinumas garantuoti nuolatinį sistemų darbą sugedus technikai, vartotojų duomenų atkūrimas jų praradimo atvejais, operatyvi pagalba virusų atakų atvejais).

LSMU informacinės sistemos

Kontaktai

Informacinių technologijų centras
Adresas:
Sukilėlių pr. 15, Kaunas
Kontaktai