Archyvas

Veikla ir funkcijos

  • Atlieka gautos korespondencijos priėmimą, pirminį jos tvarkymą ir išskirstymą
  • įtraukia dokumentus į apskaitą, teikia juos vykdytojams
  • kontroliuoja Universitete rengiamų dokumentų įforminimą, tvarkymą ir jų užduočių vykdymą
  • konsultuoja Universiteto darbuotojus dokumentų rengimo, valdymo ir archyvų tvarkymo klausimais
  • supažindina darbuotojus su Universitete parengtais teisės aktais
  • sprendžia kitus Tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus ir atlieka paskirtas funkcijas
  • atlieka operatyvią dokumentų paiešką,
  • rengia dokumentacijos planą,
  • išduoda archyvines pažymas, dokumentų kopijas, patvirtintus nuorašus ir išrašus interesantams

Kontaktai

Adresas:
Medicinos akademija                     Veterinarijos akademija
A. Mickevičiaus g. 9                      Tilžės g. 18, 202 kab.
                                                   LT-47181, Kaunas

 

Medicinos akademija

Lijana Janisovienė
Archyvo vedėja
Tel. (8 37) 327274 (vietinis – 5566)
El.paštas: archyvas@lsmuni.lt