Dokumentų valdymo tarnyba

 • Veikla ir funkcijos

  • Atlieka gautos korespondencijos priėmimą, pirminį jos tvarkymą ir išskirstymą
  • įtraukia dokumentus į apskaitą, teikia juos vykdytojams
  • kontroliuoja Universitete rengiamų dokumentų įforminimą, tvarkymą ir jų užduočių vykdymą
  • konsultuoja Universiteto darbuotojus dokumentų rengimo, valdymo ir archyvų tvarkymo klausimais
  • supažindina darbuotojus su Universitete parengtais teisės aktais
  • sprendžia kitus Tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus ir atlieka paskirtas funkcijas
  • atlieka operatyvią dokumentų paiešką,
  • rengia dokumentacijos planą,
  • išduoda archyvines pažymas, dokumentų kopijas, patvirtintus nuorašus ir išrašus interesantams

   

 • Kontaktai

  Dokumentų valdymo tarnyba
  Adresas:

  Medicinos akademija                            Veterinarijos akademija
  A. Mickevičiaus g. 9                             Tilžės g. 18, 202 kab.
                                

   

  Medicinos akademija

  Justina Mačiulskienė
  Dokumentų valdymo tarnybos vadovė
  Tel. (8 37) 327274 (vietinis – 5556)
  Mob. tel. nr. 861479022
  El. paštas: justina.maciulskiene@lsmuni.lt

  Agnė Jokūbaitienė
  Dokumentų valdymo tarnyba
  Vyresnysis specialistas
  Tel. (8 37) 327274 (vietinis – 5565)
  Mob. tel. nr. 865978600
  El. paštas: agne.jokubaitiene@lsmuni.lt

  Svetlana Kirsnauskienė
  Dokumentų valdymo tarnyba
  Specialistas
  Tel. (8 37) 327274 (vietinis – 5567)
  Mob. tel. nr. 864536202
  El. paštas: svetlana.kirsnauskiene@lsmuni.lt


  Akvilė Kližentė
  Dokumentų valdymo tarnyba
  Vyresnysis raštvedys (Vaiko priežiūros atostogose)
  Tel. nr. (8 37) 327274 (vietinis – 5567)
  akvile.klizente@lsmuni.lt

   

  Lina Valainienė
  Dokumentų valdymo tarnybos vadovo pavaduotojas (Vaiko priežiūros atostogose)
  Tel. (8 37) 327274 (vietinis – 5565)
  El. paštas: lina.valainiene@lsmuni.lt