Dokumentų valdymo tarnyba

Veikla ir funkcijos

  • Atlieka gautos korespondencijos priėmimą, pirminį jos tvarkymą ir išskirstymą
  • įtraukia dokumentus į apskaitą, teikia juos vykdytojams
  • kontroliuoja Universitete rengiamų dokumentų įforminimą, tvarkymą ir jų užduočių vykdymą
  • konsultuoja Universiteto darbuotojus dokumentų rengimo, valdymo ir archyvų tvarkymo klausimais
  • supažindina darbuotojus su Universitete parengtais teisės aktais
  • sprendžia kitus Tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus ir atlieka paskirtas funkcijas
  • atlieka operatyvią dokumentų paiešką,
  • rengia dokumentacijos planą,
  • išduoda archyvines pažymas, dokumentų kopijas, patvirtintus nuorašus ir išrašus interesantams

 

Kontaktai

Dokumentų valdymo tarnyba
Adresas:

Medicinos akademija                            Veterinarijos akademija
A. Mickevičiaus g. 9                             Tilžės g. 18, 202 kab.
                              

 

Medicinos akademija

Justina Mačiulskienė
Dokumentų valdymo tarnybos vadovė
Tel. (8 37) 327274 (vietinis – 5556)
Mob. tel. nr. 861479022
El. paštas: justina.maciulskiene@lsmuni.lt

Agnė Jokūbaitienė
Dokumentų valdymo tarnyba
Vyriausioji specialistė
Tel. (8 37) 327274 (vietinis – 5565)
Mob. tel. nr. 865978600
El. paštas: agne.jokubaitiene@lsmuni.lt

Svetlana Kirsnauskienė
Dokumentų valdymo tarnyba
Specialistas
Tel. (8 37) 327274 (vietinis – 5567)
Mob. tel. nr. 864536202
El. paštas: svetlana.kirsnauskiene@lsmuni.lt


Akvilė Kližentė
Dokumentų valdymo tarnyba
Vyresnysis specialistas
Tel. nr. (8 37) 327274 (vietinis – 5567)
akvile.klizente@lsmuni.lt
Tel. (8 37) 327274 (vietinis – 5564)
 

Lina Valainienė
Dokumentų valdymo tarnybos vadovo pavaduotojas
Tel. (8 37) 327274 (vietinis – 5565)
El. paštas: lina.valainiene@lsmuni.lt

Lijana Janisovienė 
Dokumentų valdymo tarnyba
Archyvo vedėjas
lijana.janisoviene@lsmuni.lt
Tel. (8 37) 327274 (vietinis – 5566)