Dokumentų valdymo tarnyba

Veikla ir funkcijos

  • Atlieka gautos korespondencijos priėmimą, pirminį jos tvarkymą ir išskirstymą
  • įtraukia dokumentus į apskaitą, teikia juos vykdytojams
  • kontroliuoja Universitete rengiamų dokumentų įforminimą, tvarkymą ir jų užduočių vykdymą
  • konsultuoja Universiteto darbuotojus dokumentų rengimo, valdymo ir archyvų tvarkymo klausimais
  • supažindina darbuotojus su Universitete parengtais teisės aktais
  • sprendžia kitus Tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus ir atlieka paskirtas funkcijas
  • atlieka operatyvią dokumentų paiešką,
  • rengia dokumentacijos planą,
  • išduoda archyvines pažymas, dokumentų kopijas, patvirtintus nuorašus ir išrašus interesantams

 

Kontaktai

Dokumentų valdymo tarnyba

Adresas: A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307, Kaunas
El. paštas:  
dvt@lsmuni.lt
Tel. (8-37) 32 72 74 
Kabineto Nr. 001; 002; 005.

 

Agnė Jokūbaitienė
Vyriausioji specialistė, laikinai vykdanti vadovo funkcijas.
Tel. (8-37) 36 25 56 (vietinis – 5565)
Mob. tel. 8 - 659 78 600
El. paštas: agne.jokubaitiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 005

 

Universiteto archyvo dokumentų tvarkymas, archyvinių pažymų rengimas ir išdavimas, dokumentacijos plano rengimas ir papildymas. Darbuotojų konsultavimas dokumentų rengimo ir registravimo klausimais.

 

Lijana Janisovienė
Archyvo vedėja
Tel. (8-37) 32 72 74 (vietinis – 5566)
Mob. Tel.  8 - 682 08 790
El. paštas:  lijana.janisoviene@lsmuni.lt
Kabineto Nr.  002

 

Universitete sudaromų sutarčių (ne viešųjų pirkimų klausimais) registravimas, siuntų siuntimo į užsienį klausimai. Rektoriaus įsakymų veiklos organizavimo klausimais registravimas.

Lina Valainienė
Dokumentų valdymo tarnybos vadovo pavaduotoja
Tel. (8-37) 32 72 74 (vietinis - 5559)
Mob. tel. 8 - 659 92 669
El. paštas: lina.valainiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr.  002

 

Gautos ir siunčiamos korespondencijos registravimas ir kontrolė.

 

Justina Mačiulskienė
Vyresnioji specialistė.
Tel. (8-37) 32 72 74 (vietinis – 5556)
Mob.tel: 8 - 614-79022
El. paštas: justina.maciulskiene@lsmuni.lt 
Kabineto Nr. 002

 

Viešųjų pirkimų sutarčių registravimas. Rektoriaus įsakymų viešųjų pirkimo klausimais registravimas (dėl asmenų atsakingų už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą, skyrimo).

Akvilė Kližentė
Vyresnioji specialistė
Tel. (8-37) 32 72 74  (vietinis – 5564)
Mob. tel. 8 - 659 67 626
El. paštas: akvile.klizente@lsmuni.lt
Kabineto Nr.  001

 

Vidaus dokumentų registravimas, korespondencijos siuntimas Lietuvoje, dokumentų pristatymas į Universiteto korespondencijos dėžutes. Rektoriaus įsakymų viešųjų pirkimų klausimais registravimas (viešojo pirkimo komisijos sudarymo, viešųjų pirkimo plano papildymo ir pakeitimo)


Svetlana Kirsnauskienė

Specialistė
Tel. (8-37) 32 72 74 (vietinis – 5567)
Mob. Tel.  8 - 645 36 202
El. paštas: svetlana.kirsnauskiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr.  001