Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnyba

 • Veikla

  Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Universiteto Administracijos padalinys, organizuojantis ir tvarkantis Universiteto apskaitą. Tarnyba rengia ir teikia finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas. Tarnybai vadovauja ir jai atstovauja vyriausiasis buhalteris, kuris yra pavaldus administracijos ir finansų direktoriui.

 • Funkcijos

  • apskaičiuoja ir išmoka darbuotojams darbo užmokestį;
  • pagal darbuotojų prašymus rengia pažymas apie jiems priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį;
  • apskaičiuoja ir išmoka studentams stipendijas;
  • pagal studentų prašymus rengia pažymas apie jiems išmokėtas stipendijas bei iš jų gautas už studijas įmokas;
  • kontroliuoja pirkėjų skolas ir kitas gautinas sumas;
  • tvarko ir išrašo patalpų nuomos, komunalinių paslaugų ir kitas sąskaitas ir pateikia jas paslaugų naudotojams;
  • apskaičiuoja, išskaičiuoja bei perveda mokesčius į biudžetą;
  • veda darbuotojų komandiruočių apskaitą;
  • tvarko Universitete vykdomų projektų buhalterinę apskaitą;
  • rengia mokėjimo paraiškas valstybės biudžeto lėšoms gauti, atlieka kitas su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras;
  • kontroliuoja gautų valstybės biudžeto asignavimų ir kitų lėšų naudojimą pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;
  • registruoja Universiteto turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas;
  • tvarko Universiteto nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio turto ir atsargų buhalterinę apskaitą pagal turto įsigijimo lėšų šaltinius, eksploatavimo vietas ir materialiai atsakingus asmenis;
  • organizuojamaterialinių vertybių inventorizacijas, užtikrina teisingą inventorizacijos rezultatų įtraukimą į apskaitą;
  • organizuoja Universiteto kasos darbą;
  • sudaro finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas ir teikia jas Finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais;
  • vykdo kitas su buhalterine apskaita susijusias funkcijas.
 • Kontaktai

  Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnyba
  Adresas: 
  A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas
  Kontaktai

   

  Brigita Uržienė
  Vyr. buhalterė                                                            
  Tel. (8 37) 327293 (vietinis -  5531)    
  El.paštas: brigita.urziene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 309

   

  Regina Gofmanienė
  Vyr. buhalterės pavaduotoja                                  
  Tel. (8 37) 327215 (vietinis - 5553)  
  El.paštas: regina.gofmaniene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 311

   

  Danguolė Ambrulaitienė
  Vyr. buhalterės pavaduotoja                                  
  Tel. (8 37) 363373 (vietinis – 5549)  
  El.paštas: danguole.ambrulaitiene@lsmuni.lt
  Kabineto 314

   

  Giedrė Cyrolienė
  Vyr. buhalterės padėjėja                                                      
  Tel. (8 37) 360641 (vietinis – 5554)  
  El.paštas: giedre.cyroliene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 315

   

  Darbo užmokesčio apskaitos grupė

  Vida Tomkienė
  Vyresn. buhalterė                                                                                                
  Tel. (8 37) 327266 (vietinis – 5546)    
  El.paštas: vida.tomkiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 216

   

  Alvyra Vilčinskienė
  Vyresn. buhalterė                                                                                                
  Tel. (8 37) 327266 (vietinis – 5547)  
  El.paštas: alvyra.vilcinskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 216

                                                                                  

  Regina Burneikienė
  Vyresn. buhalterė                       
  Tel. (8 37) 327266 (vietinis – 5542)    
  El.paštas: regina.burneikiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 216

   

  Ramutė Koncevičienė
  Vyresn. buhalterė                                                                    
  Tel. (8 37) 327266 (vietinis – 5543)    
  El.paštas: ramute.konceviciene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 216

   

  Mokamų paslaugų apskaitos grupė

  Asta Diržienė
  Vyresn. buhalterė                                                            
  Tel. (8 37) 395813 (vietinis – 5584)  
  El.paštas: asta.dirziene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 310

   

  Rita Jankauskaitė
  Vyresn. buhalterė
  Tel. (8 37) 395813 (vietinis – 5588)       
  El.paštas: rita.jankauskaite@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 310

   

  Renata Banevičė
  Vyresn. buhalterė                                                                              
  Tel. (8 37) 361657 (vietinis – 5484)                                                                                        
  El.paštas: renata.banevičė@lsmuni.lt
  Kabineto nr. 310

   

  Daina Putinienė
  Vyresn. buhalterė                                                                    
  Tel. (8 37) 395387 (vietinis -5550)    
  El.paštas: daina.putiniene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 313

   

  Jurgita Žilionienė
  Vyresn. buhalterė                                                                    
  Tel. (8 37) 327267 (vietinis – 5552)    
  El.paštas: jurgita.zilioniene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 313

   

  Laimutė Juknevičienė
  Vyresn. buhalterė                                                                    
  Tel. (8 37) 395387 (vietinis - 5548)    
  El.paštas: laimute.jukneviciene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 313

   

  Gitana Ona Sejonienė
  Vyren. buhalterė                                                        
  Tel. (8 37) 327267 (vietinis – 5551)                                                                                                            
  El.paštas: gitanaona.sejoniene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 313

   

  Sonata Bagdonavičienė
  Vyresn. buhalterė
  Tel. (8 37) 395387, (vietinis - 5533)
  El.paštas: sonata.bagdonavicienė@lsmuni.lt
  Kabineto nr. 313

   

  Elvyra Kavaliauskaitė
  Buhalterė - kasininkė                                                                                          
  Tel. (8 37) 361657 (vietinis - 5497)                                         
  El.paštas: elvyra.kavaliauskaite@lsmuni.lt
  Kabineto nr. 310

   

  Pavedimų ir kitų lėšų apskaitos grupė

   

  Laima Zaviliauskienė
  Vyresn. buhalterė                                                                    
  Tel. (8 37) 395383 (vietinis – 5538)              
  El.paštas: laima.zaviliauskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 301

   

  Ramunė Kriaunaitienė                          
  Vyresn. buhalterė                         
  Tel. (8 37) 395388 (vietinis – 5544)                                                                                                         
  El.paštas: ramune.kriaunaitiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 305

   

  Jurgita Zurbienė
  Vyresn. buhalterė                                                                    
  Tel. (8 37) 327296 (vietinis - 5589)              
  El.paštas: jurgita.zurbiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 305

   

  Inga Gailė
  Vyresn. buhalterė                                                                    
  Tel.(8 37) 395388 (vietinis - 5545)        
  El.paštas: inga.gaile@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 305

   

  Kristina Lukaitytė Žilienė
  Vyresn.buhalterė
  Tel. (8 37) 395383 (vietinis – 5534)
  El.paštas: kristina.ziliene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 301

   

  Tatjana Liutaja                  
  Vyresn. buhalterė                                      
  Tel. (8 37) 327296 (vietinis - 5536)          
  El.paštas: tatjana.liutaja@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 305

   

  Turto apskaitos grupė

  Rita Milukienė
  Vyresn. buhalterė                                                                  
  Tel. (8 37) 327268 (vietinis – 5528)      
  El.paštas: rita.milukiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 308

   

  Gailutė Kanišauskienė
  Vyresn. buhalterė                                                                    
  Tel. (8 37) 327216 (vietinis – 5532)        
  El.paštas: gailute.kanisauskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 305

   

  Danutė Danguolė Bilinskienė        
  Vyresn. buhalterė                        
  Tel. (8 37) 327268 (vietinis - 5527)      
  El.paštas: danutedanguole.bilinskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 304


  Ina Mažeikienė
  Vyresn. buhalterė                                                                    
  Tel. (8 37) 327268 (vietinis - 5537)      
  El.paštas: ina.mazeikiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 308

   

  Neringa Baltrūnė
  Vyresn. buhalterė                                                                    
  Tel. (8 37) 327216 (vietinis - 5529)      
  El.paštas: neringa.baltrunaite@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 304

   

  Jolanta Sabaliauskienė
  Vyresn. buhalterė                                                                  
  Tel. (8 37) 327216 (vietinis – 5530)  
  El.paštas: jolanta.sabaliauskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 304

   

  Stipendijų ir įmokų iš studentų apskaitos grupė

  Žaneta Jodikaitienė                         
  Vyresn. buhalterė                        
  Tel. (8 37) 395800 (vietinis - 5541)    
  El.paštas: zaneta.jodikaitiene@lsmuni.lt  
  Kabineto Nr. 214

   

  Irena Šakalienė
  Vyresn. buhalterė                                                                                                
  Tel. (8 37) 395800 (vietinis - 5540)  
  El.paštas: i.sakaliene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 214

   

  Asta Vinčaitė
  Vyresn. buhalterė                                                                    
  Tel. (8 37) 395800 (vietinis – 5539)      
  El.paštas: asta.vincaite@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 214