Spausdinti

Uždaviniai

  • organizuoja ir vykdo studentų (taip pat – kursantų, klausytojų ir kt.) priėmimą ir apgyvendinimą bendrabučiuose, poilsiavietėse ir kitose Universiteto valdomose patalpose.
  • užtikrina tinkamas gyvenimo ir poilsio sąlygas Universiteto valdomuose pastatuose, kurie priskirti Tarnybos priežiūrai.
  • užtikrina vidaus patalpų ir jų teritorijų, priskirtų Tarnybai, racionalią, taupią ir efektyvią priežiūrą.

Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi atlikti šias funkcijas:

  • organizuoja, vykdo ir palaiko tinkamą Universiteto pastatų, kurie priskirti Tarnybos priežiūrai, vidaus patalpų ir jų teritorijų priešgaisrinę ir fizinę apsaugą.
  • organizuoja, koordinuoja ir vykdo patalpų paruošimą studijų ir mokslo procesui, apgyvendinimui ir poilsiui.
  • organizuoja ir koordinuoja Universiteto poilsiaviečių veiklą, užtikrinant tinkamas poilsiaujančių gyvenimo sąlygas.
  • taupiai, efektyviai ir racionaliai naudoja ir saugo Tarnybai priskirtą turtą ir atsargas.

skaičiuoja ir teikia tvirtinimui įkainius ir/ar kainodaros metodiką, susijusius su apgyvendinimu Universiteto valdomose patalpose ir komunalinių paslaugų teikimu jose.