Priėmimas į vientisąsias studijas

Studiju programos, į kurias planuojama priimti

Valstybinis kodasStudijų programaMokymosi forma ir trukmė (m)Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacijaPastabos
  NLI  
MEDICINOS FAKULTETAS
6011GX 001 Medicinina 6 Sveikatos mokslų magistras, medicinos gydytojas  
ODONTOLOGIJOS FAKULTETAS
6011GX002 Odontologija 5 Sveikatos mokslų magistras, gydytojas odontologas  
FARMACIJOS FAKULTETAS
6011GX003 Farmacija 5 Sveikatos mokslų magistras, vaistininkas Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (farmacijos profesinio bakalauro laipsnį) priimami per bendrąjį priėmimą, kurį vykdo LAMA BPO*.
VETERINARIJOS FAKULTETAS
6011HX001 Veterinarinė medicina 6 Veterinarijos mokslų magistras, veterinarijos gydytojas  

* Gali būti įskaitoma dalis aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje studijuotų dalykų.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo sandara  

Akademija

Studijų programos arba programų grupės

Brandos egzaminas

Pirmas dalykas

Svertinis koeficientas

Brandos egzaminas arba metinis dalyko pažymys

Antras dalykas

Svertinis koeficientas

Brandos egzaminas arba metinis dalyko pažymys

Trečias dalykas

Svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

Lietuvių kalbos ir

literatūros svertinis koeficientas

MA

Medicina (NL)

biologija

0,4

chemija arba matematika

0,2

bet kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su kitais

konkursinio balo dalykais, kurio einamaisiais metais

organizuojamas valstybinis brandos egzaminas

0,2

0,2

MA

Odontologija (NL)

MA

Farmacija (NL)

VA

Veterinarinė medicina (NL)

Vartojamos santrumpos.  MA – Medicinos akademija; VA – Veterinarijos akademija; NL  – nuolatinės  formos studijos (dieninis  mokymosi būdas).

       

 

 

Prėmimo vykdymo procedūros

Bendrojo priėmimo datos nurodytos LAMA BPO svetainėje www.lamabpo.lt

Reikalingi dokumentai

Pasirašant sutartį, pakviestieji privalo į LSMU Priėmimo sistemą įkelti šiuos dokumentus:

– paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;

– dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopiją;

– registracijos studijoms įmokos 50,00 EUR, sumokėtos į LSMU sąskaitą banke, kvitą arba dokumentų kopijas, įrodančios teisę nemokėti registracijos įmokos;

– 1 dokumentinę foto nuotrauką ne didesnę kaip 10 MB

Priėmimo įforminimas

Bendrojo priėmimo metu priėmę kvietimą studijuoti Universitete asmenys studijų sutartis pasirašo tik nuotoliniu būdu, prisijungę prie LSMU Priėmimo sistemos (priemimas.lsmu.lt), arba jų įgalioti asmenys (su oficialiu įgaliojimu) turi atvykti pasirašyti studijų sutartį su Universitetu LAMA BPO nurodytais terminais.

Studijų sutartis su nepilnamečiu asmeniu sudaroma tik tiesioginiu būdu atvykus su vienu iš tėvų arba pateikus notariškai patvirtintą sutikimą, kad sutartį sudarys pats (pati) nepilnametis (-ė).

Jeigu pakviestasis pagal nurodytus terminus studijų sutarties su Universitetu nepasirašo, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas. 

Registracijos įmoka, sąskaitos, rekvizitai

Registracijos studijoms įmoka (dalyvaujantiems bendrajame priėmime)

Registracijos studijoms įmoka – 50,00 EUR (įsigalios patvirtinus Tarybai)

Sąskaitos rekvizitai:

Gavėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įmonės kodas 302536989;

Gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440;

Mokėjime nurodyti įmokos kodą P6171 ir stojančiojo vardą, pavardę.

Nuo registracijos mokesčio atleidžiami:

1. asmenys, ne vyresni kaip 24 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs.

2. vaikų globos namų auklėtiniai, gimę1995 metais arba vėliau;

3. neįgalieji, kuriems nustatytas darbingumo lygis iki 45 %.

Šie asmenys kartu su Sutarties pasirašymui reikalingais dokumentais vietoje sumokėto registracijos studijoms mokesčio kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą.

Sumokėta registracijos studijoms įmoka negrąžinama.

Vientisųjų studijų metinė kaina