Priėmimas į vientisąsias studijas

Studiju programos, į kurias planuojama priimti

Valstybinis kodasStudijų programaMokymosi forma ir trukmė (m)Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis, kvalifikacijaPastabos
  NLI  
MEDICINOS FAKULTETAS
6011GX 001 Medicinina 6 Sveikatos mokslų magistras, medicinos gydytojas  
ODONTOLOGIJOS FAKULTETAS
6011GX002 Odontologija 5 Sveikatos mokslų magistras, gydytojas odontologas  
FARMACIJOS FAKULTETAS
6011GX003 Farmacija 5 Sveikatos mokslų magistras, vaistininkas Asmenys, turintys aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (farmacijos profesinio bakalauro laipsnį) priimami per bendrąjį priėmimą, kurį vykdo LAMA BPO*.
VETERINARIJOS FAKULTETAS
6011HX001 Veterinarinė medicina 6 Veterinarijos mokslų magistras, veterinarijos gydytojas  

* Gali būti įskaitoma dalis aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje studijuotų dalykų.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo sandara  

Akademija

Studijų programos arba programų grupės

Brandos egzaminas

Pirmas dalykas

Svertinis koeficientas

Brandos egzaminas arba metinis dalyko pažymys

Antras dalykas

Svertinis koeficientas

Brandos egzaminas arba metinis dalyko pažymys

Trečias dalykas

Svertinis koeficientas

Brandos egzaminas

Lietuvių kalbos ir

literatūros svertinis koeficientas

MA

Medicina (NL)

biologija

0,4

chemija arba matematika

0,2

bet kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su kitais

konkursinio balo dalykais, kurio einamaisiais metais

organizuojamas valstybinis brandos egzaminas

0,2

0,2

MA

Odontologija (NL)

MA

Farmacija (NL)

VA

Veterinarinė medicina (NL)

Vartojamos santrumpos.  MA – Medicinos akademija; VA – Veterinarijos akademija; NL  – nuolatinės  formos studijos (dieninis  mokymosi būdas).

       

 

 

Prėmimo vykdymo procedūros

Reikalingi dokumentai

Priėmimo įforminimas

Registracijos įmoka, sąskaitos, rekvizitai

Vientisųjų studijų metinė kaina