Papildomosios studijos

Studijų programos, į kurias planuojama priimti

AkademijaPapildomųjų studijų programaPriimami asmenysPapildomųjų studijų trukmė (metai)Magistrantūros studijų programa, į kurią įgyjama teisė pretenduoti
Medicinos akademija Visuomenės sveikata (I)

Asmenys, ketinantys studijuoti antrosios pakopos studijų programose „Taikomoji visuomenės sveikata“ ar „Visuomenės sveikatos vadyba“, turi būti baigę papildomąsias Visuomenės sveikatos studijas. Į šias studijas gali pretenduoti asmenys, turintys sveikatos (G), gyvybės (D), sporto (R), fizinių (C) mokslų studijų krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 

Asmenys, įgiję sveikatos mokslų krypčių grupės (G) arba sveikatos mokslų (G) krypčių grupės medicinos technologijų krypties (G09) profesinio bakalauro laipsnį ir ketinantys studijuoti antrosios pakopos studijų programos „Gyvensenos medicina“ gali dalyvauti konkurse į Universiteto patvirtintas „Visuomenės sveikatos“ papildomąsias studijas.

1 Taikomoji visuomenės sveikata
Visuomenės sveikatos vadyba
Gyvensenos medicina
Radiologijos technologijos* (NL,I)

Konkurse gali dalyvauti asmenys baigę medicinos technologijų studijų krypties radiologijos koleginių studijų programą ir įgiję medicinos technologijų profesio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba asmenys, baigę kitų sveikatos mokslų studijų krypčių koleginių studijų programas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei turintys radiologijos technologo (laboranto) profesinę kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą išduotą iki 2015-12-31.

1 Išplėstinė radiologijos technologo praktika*
Ergoterapija (NL)

Konkurse gali dalyvauti asmenys, įgiję reabilitacijos studijų krypties (G06) profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei ergoterapeuto profesinę kvalifikaciją.

1 Sveikatinimas ir reabilitacija
Veterinarijos akademija Veterinarinė maisto sauga (NL, I)

Konkurse gali dalyvauti asmenys, įgiję fizinių mokslų (C), gyvybės mokslų (D), inžinerijos mokslų (E), technologijų mokslų (F), sveikatos mokslų (G),veterinarijos mokslų (H), žemės ūkio mokslų (I) studijų krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

1 Veterinarinė maisto sauga
Maisto mokslas (NL,I)

Konkurse gali dalyvauti asmenys, įgiję inžinerijos mokslų (E), technologijų mokslų (F), sveikatos mokslų (G), žemės ūkio mokslų (I) studijų krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

1 Maisto mokslas
Gyvūnų mokslas (NL,I)

Konkurse gali dalyvauti asmenys, įgiję fizinių mokslų (C), gyvybės mokslų (D), sveikatos mokslų (G), žemės ūkio mokslų (I), socialinių mokslų (J), veterinarijos mokslų (H) krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

1 Gyvūnų mokslas
Gyvūno ir žmogaus sąveika

Santrumpos: NL – nuolatinė mokymosi forma; I– ištęstinė mokymosi forma.

* Priėmimas bus vykdomas, jei magistrantūros studijų programa „Išplėstinė radiologijos technologo praktika“ bus akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.