Priėmimas į magistrantūros studijas

Studiju programos, į kurias planuojama priimti

AkademijaValstybinis kodasStudijų programaSpecializacijaStudijų trukmėSuteikiama kvalifikacijaPastabos
    NLI  
MA 6211GX004 Laboratorinės medicinos biologija (NL)   2 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
MA 6211GX005 Taikomoji visuomenės sveikata (NL) Sveikatos ekologija Vaikų ir jaunimo sveikata, Visuomenės sveikata ir mityba 2 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija). Skirstymas į specializacijas vyksta motyvacijos vertinimo pokalbio metu.
MA 6211GX006 Gyvensenos medicina (NL)   1,5 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro biomedicinos krypties kvalifikacinį laipsnį, turi būti baigę ne mažiau kaip 30 kreditų apimties papildomąsias studijas išvardintose studijų kryptyse.
MA 6211GX007 Visuomenės sveikatos vadyba (NL,I)   2 3 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
MA 6211GX008 Išplėstinė slaugos praktika (NL) Anestezija ir intensyvi terapija; Pirminė sveikatos priežiūra; Skubioji medicinos pagalba. 2 Sveikatos mokslų magistras, išplėstinės praktikos slaugytojas Stojantysis turi pateikti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licencijos kopiją arba nurodyti licencijos registravimo numerį ir galiojimo datą ir darbo stažą įrodantį dokumentą. Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija). Specializacija nurodoma pildant prašymą. Skirstymas į specializacijas vyksta motyvacijos pokalbio vertinimo metu.
MA 6211GX009 Slaugos lyderystė (I)   2,5 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
MA 6211GX010 Sveikatinimas ir reabilitacija (NL) Išplėstinė ergoterapija; Klinikinė kineziterapija; Sporto kineziterapija; Sveikatinimas fiziniais pratimais; Vaikų reabilitacija. 1,5 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija). Specializacija nurodoma pildant prašymą. Skirstymas į specializacijas vyksta motyvacijos pokalbio vertinimo metu.
MA 6281GX001 Dailės terapija (I) (vykdoma kartu su VDA)   3 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija). Stojantysis turi pristatyti vizualinio meno asmeninių darbų rinkinį.
MA 6211JX003 Klinikinė sveikatos psichologija (NL) Reabilitacijos psichologija; Onkopsichologija; Sporto psichologija; Vaiko ir šeimos psichologija. 2 Socialinių mokslų magistras Asmenys, turintys psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas.
MA 6281CX001 Medicininė chemija (NL) (vykdoma kartu su KTU)   2 Fizinių mokslų magistras Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 18 kr. chemijos studijų krypties dalykų. Asmenys, turintys fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigę 60 kreditų papildomąsias studijas.
VA 6211GX011 Veterinarinė maisto sauga (NL,I)   2 3 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties LSMU patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
VA 6211IX002 Gyvūnų mokslas (NL,I)   2 2,5 Žemės ūkio mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties LSMU patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
VA 6211IX003 Gyvūno ir žmogaus sąveika (I)   1,5 2 Žemės ūkio mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties LSMU patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
VA 6211IX001 Maisto mokslas (NL,I)   2 3 Žemės ūkio mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties LSMU patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
MA 6211GX* Išplėstinė radiologijos technologo praktika* (NL)   2 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties LSMU patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).

Santrumpos: NL – nuolatinės formos studijos (dieninis mokymosi būdas), I – ištęstinės formos studijos.

* Priėmimas bus vykdomas, jei studijų programa bus akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Konkursinio balo sandara

Priėmimo vykdymo procedūros

Reikalingi dokumentai

Priėmimo įforminimas

Registracijos įmoka, sąskaitos, rekvizitai

Magistro studijų metinė kaina