Priėmimas į magistrantūros studijas

Studiju programos, į kurias planuojama priimti

Studijų programa
(kodas)
SpecializacijaStudijų trukmėSuteikiama kvalifikacijaPastabos
  NLI  
Laboratorinės medicinos biologija (NL)
6211GX004
  2 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Taikomoji visuomenės sveikata (NL)
6211GX005
Sveikatos ekologija Vaikų ir jaunimo sveikata, Visuomenės sveikata ir mityba 2 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija). Skirstymas į specializacijas vyksta motyvacijos vertinimo pokalbio metu.
Gyvensenos medicina (NL)
6211GX006
  1,5 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro biomedicinos krypties kvalifikacinį laipsnį, turi būti baigę ne mažiau kaip 30 kreditų apimties papildomąsias studijas išvardintose studijų kryptyse.
Visuomenės sveikatos vadyba (NL,I)
6211GX007
  2 3 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Išplėstinė slaugos praktika (NL)
6211GX008
Anestezija ir intensyvi terapija; Pirminė sveikatos priežiūra; Skubioji medicinos pagalba. 2 Sveikatos mokslų magistras, išplėstinės praktikos slaugytojas Stojantysis turi pateikti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licencijos kopiją arba nurodyti licencijos registravimo numerį ir galiojimo datą ir darbo stažą įrodantį dokumentą. Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija). Specializacija nurodoma pildant prašymą. Skirstymas į specializacijas vyksta motyvacijos pokalbio vertinimo metu.
Slaugos lyderystė (I)
6211GX009
  2,5 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Sveikatinimas ir reabilitacija (NL)
6211GX010
Išplėstinė ergoterapija; Klinikinė kineziterapija; Sporto kineziterapija; Sveikatinimas fiziniais pratimais; Vaikų reabilitacija. 1,5 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija). Specializacija nurodoma pildant prašymą. Skirstymas į specializacijas vyksta motyvacijos pokalbio vertinimo metu.
Dailės terapija (I) (vykdoma kartu su VDA)
6281GX001
  3 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties universiteto patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija). Stojantysis turi pristatyti vizualinio meno asmeninių darbų rinkinį.
Klinikinė sveikatos psichologija (NL)
6211JX003
Reabilitacijos psichologija; Onkopsichologija; Sporto psichologija; Vaiko ir šeimos psichologija. 2 Socialinių mokslų magistras Asmenys, turintys psichologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas.
Medicininė chemija (NL) (vykdoma kartu su KTU)
6281CX001
  2 Fizinių mokslų magistras Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 18 kr. chemijos studijų krypties dalykų. Asmenys, turintys fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigę 60 kreditų papildomąsias studijas.
Veterinarinė maisto sauga (NL,I)
6211GX011

  2 3 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties LSMU patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Gyvūnų mokslas (NL,I)
6211IX002
  2 2,5 Žemės ūkio mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties LSMU patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Gyvūno ir žmogaus sąveika (I)
6211IX003
  1,5 2 Žemės ūkio mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties LSMU patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Maisto mokslas (NL,I)
6211IX001
  2 3 Žemės ūkio mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties LSMU patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).
Išplėstinė radiologijos technologo praktika* (NL)
6211GX*
  2 Sveikatos mokslų magistras Asmenys, turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dalyvauti konkurse į magistrantūros studijas, jeigu yra įvykdę pasirinktos studijų krypties LSMU patvirtintas papildomąsias studijas (apie kitoje aukštojoje mokykloje studijuotų dalykų įskaitymą sprendžia fakulteto priėmimo komisija).

Santrumpos: NL – nuolatinės formos studijos (dieninis mokymosi būdas), I – ištęstinės formos studijos.

* Priėmimas bus vykdomas, jei studijų programa bus akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Konkursinio balo sandara

KONKURSINIO BALO SANDARA

KB = V×0,x + M×0,x + Z×0,x

KB – konkursinis balas;

V – diplomo priedėlyje/priede (prie dalykų įvertinimų gali būti pridedami papildomųjų studijų pažymėjime įrašyti įvertinimai) išvardintų dalykų ir baigiamojo darbo įvertinimo svertinis vidurkis;

M – motyvacijos pokalbio komisijos narių įvertinimų aritmetinis vidurkis (iki 10 balų);

BD –baigiamasis darbas (Sveikatos psichologija)

Z – mokslinės veiklos vertinimas (iki 2 balų);

x – koeficientas

Plačiau žr. 2020 m. studentų priėmimo taisyklėse.

Priėmimo vykdymo procedūros

 

Pagrindinis etapas

 1. Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas ir dokumentų registravimas (pateikiama tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą  priemimas.lsmu.lt)  2020-05-04 nuo 14.00 val. – 2020-07-02   17.00 val.
 2. Motyvacijos pokalbis (dalyvaujantiems konkurse į Klinikinės sveikatos psichologijos, Gyvensenos medicinos, Laboratorinės medicinos biologijos, Medicininės chemijos, Sveikatinimo ir reabilitacijos, Dailės terapijos, Išplėstinės slaugos praktikos, Slaugos lyderystės, Išplėstinės radiologijos technologo praktikos* studijų programas) 2020-07-03 nuo 10.00 val.
 3. Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas 2020-07-07 nuo 11.00 val.
 4. Apeliacijų  priėmimas 2020 -07-07 nuo 13.00 val. iki 15.00 val.
 5. Apeliacijų nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas 2020-07-08 nuo 10.00 val. iki  13.00 val.
 6. Kvietimo studijuoti  paskelbimas  2020-07-09  nuo 10.00 val.
 7. Sutarties pasirašymas (nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą, išimtinais atvejais – asmeniškai atvykstant į Universitetą) 2020-07-09 nuo 12 val. – 2020-07-12 iki 16.00 val.
 8. Likusios laisvos vietos skelbiamos 2020-07-17 nuo  14.00 val.

Pastaba: motyvacijos pokalbis bei motyvacijos laiškas bus vertinami pagal šiuos kriterijus:
– Ketinamos įgyti kvalifikacijos poreikio pagrindimas;
– Ketinamos studijuoti studijų programos supratimas;
– Patirtis, susijusi su ketinama studijuoti programa;
– Stojančiojo asmeninės savybės, svarbios pasirinktai profesijai.

* Priėmimas bus vykdomas, jei studijų programa bus akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo, mokslo  ir sporto ministerijos studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Papildomas priėmimas

 1. Prašymų dalyvauti papildomame priėmime  pateikimas ir dokumentų registravimas (pateikiama tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą priemimas.lsmu.lt) 2020-07-27 nuo 10.00 val. – 2020-08-06  16.00 val.
 2. Motyvacijos pokalbis (dalyvaujantiems konkurse į Klinikinės sveikatos psichologijos, Gyvensenos medicinos, Laboratorinės medicinos biologijos, Medicininės chemijos, Sveikatinimo ir reabilitacijos, Dailės terapijos, Išplėstinės slaugos praktikos, Slaugos lyderystės, Išplėstinės radiologijos technologo praktikos*  studijų programas) 2020-08-07 nuo 10.00 val.
 3. Konkursinės eilės paskelbimas 2020-08-11 nuo12.00 val.
 4. Apeliacijų priėmimas, nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas 2020-08-11 nuo 13.00 val. iki 16.00 val.
 5. Kvietimo  studijuoti  paskelbimas 2020-08 -12 nuo 10.00 val.
 6. Sutarties pasirašymas (nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą, išimtinais atvejais – asmeniškai atvykstant į Universitetą) 2020-08 -12 nuo  13.00 val. iki 2020-08- 14 iki 14 .00 val.

* Priėmimas bus vykdomas, jei studijų programa bus akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo, mokslo  ir sporto ministerijos studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Pastaba: stojantysis prašyme gali nurodyti tik tris studijų programas. Konkursinė eilė suradoma konkursinio balo mažėjimo tvarka, atsižvelgiant į stojančiojo pageidavimų, nurodytų prašyme, prioritetus (prioritetų mažėjimo tvarka).  

Reikalingi dokumentai

– Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;

– Dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu, kopija;

– 1 dokumentinė nuotrauka ne didesnė nei 10 MB;

– Diplomo ir jo priedėlio (priedo) kopijos;

– Bendrosios praktikos slaugytojo**,**** arba akušerio** licencija arba nurodomas licencijos registravimo numeris ir galiojimo data;

– Meninę veiklą patvirtinantys dokumentai;

– Vizualinio meno asmeninių darbų rinkinys***;

– Pažymėjimas apie darbo patirtį ir/ar studijas, susijusias su dailės terapija***

– Pažymėjimas apie administracinio darbo stažą sveikatos priežiūros įstaigose*****

– Mokslinę veiklą patvirtinantys dokumentai (pagal LSMU SMD patvirtintą formą)

– Stojamosios studijų įmokos, sumokėtos banke, kvito kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos;

– Motyvacijos laiškas (iki 1 psl. apimties, stojant į Veterinarinės maisto saugos, Maisto mokslo, Gyvūnų mokslo, Gyvūno ir žmogaus sąveikos, Taikomosios visuomenės sveikatos, Visuomenės sveikatos vadybos, Slaugos lyderystės, Išplėstinės slaugos praktikos, Sveikatinimo ir reabilitacijos bei Dailės terapijos magistrantūros studijų programas).

** tik stojant į Slaugos lyderystės studijų programą;

*** tik stojant į Dailės terapijos magistrantūrą;

**** stojant į Išplėstinės slaugos praktikos studijų programą;,

***** stojant į visuomenės sveikatos vadybos studijų programą.

***** administracinio darbo patirtis sveikatos priežiūroje suprantama kaip darbo patirtis, įgyta vadovaujant sveikatos priežiūros valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, jų filialams ar padaliniams, taip pat atliekant personalo administravimo funkcijas, organizuojant finansinių išteklių valdymą, paskirstymą ir (arba) jų panaudojimo kontrolę ir (arba) rengiant, organizuojant ir (arba) koordinuojant įstaigos (ar jos filialo ar padalinio) veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą.

Pastaba: Mokslinės veiklos balo skyrimo taisyklės ir reikiami dokumentai pažymai gauti nurodyti www.smd.lt 

Priėmimo įforminimas

Asmenys, priėmę kvietimą studijuoti Universitete, studijų sutartis pasirašo nuotoliniu būdu, prisijungę prie LSMU Priėmimo sistemos (priemimas.lsmu.lt) arba jų įgalioti asmenys (su oficialiu įgaliojimu) turi atvykti pasirašyti studijų sutartį su Universitetu nurodytais terminais (žr. Priėmimo vykdymo procedūros).

Jeigu pakviestasis pagal nurodytus terminus studijų sutarties su Universitetu nepasirašo, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas.

Registracijos įmoka, sąskaitos, rekvizitai

Stojamoji studijų įmoka – 30,00 EUR (įsigalios patvirtinus Tarybai)

Sąskaitos rekvizitai:

Gavėjas – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įmonės kodas 302536989;

Gavėjo bankas – AB SEB bankas, sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 7044

Mokėjime nurodyti įmokos kodą P6174 ir stojančiojo vardą, pavardę.

Nuo stojamosios įmokos atleidžiami:

1. asmenys, ne vyresni kaip 24 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs.

2. vaikų globos namų auklėtiniai, kurie gimę1995 metais arba vėliau;

3. neįgalieji, kuriems nustatytas darbingumo lygis iki 45 %.

Šie asmenys kartu su Sutarties pasirašymui reikalingais dokumentais vietoje sumokėtos stojamosios studijų įmokos kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą

Sumokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama. 

Magistro studijų metinė kaina